Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

แนะนำวิธียื่นภาษีออนไลน์ (ภ.ง.ด. 90/91) ทำได้ง่ายๆ ลดหย่อนได้ด้วย อัปเดต 2024

แนะนำวิธียื่นภาษีออนไลน์ ภ.ง.ด. 90/91 ทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ มือใหม่ก็สบาย อัปเดต 2024

ยื่นภาษีออนไลน์ 2566

ช่วงต้นปีแบบนี้ ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคนวัยทำงาน เพราะเป็นช่วงที่เราจะต้องทำการยื่นภาษี ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ สำหรับชาววัยทำงานที่ต้องยื่นภาษีประจำทุกปี หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วต้องเริ่มยื่นภาษี สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ สะดวกสุดๆ


ยื่นภาษี ต้องยื่นตอนไหน ยื่นได้ถึงเมื่อไร ?

sso2

การยื่นภาษีสำหรับลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ มนุษย์เงินเดือน หรือฟรีแลนซ์ ที่ต้องยื่นทุกๆ ปีนั้นก็คือ การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งก็คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามที่เกณฑ์กำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะจัดเก็บเป็นรายปี โดยผู้มีรายได้จะต้องนำไปแสดงรายการตามแบบรายการภาษีที่กำหนด

Advertisement
sso3

โดยการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ประจำปี 2566 นี้ กรมสรรพากรได้กำหนดวันยื่นภาษีไว้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (สำหรับรูปแบบกระดาษ) และ 1 มกราคม 2567 – 9 เมษายน 2567 (สำหรับรูปแบบ E-Filing)

 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่กำหนดของทุกปี หรือว่ายื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา จะโดนโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท (แต่สามารถขอลดค่าปรับได้)
 • ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 และมีเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่จ่ายภาษีภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ได้ยื่นแบบและต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ พร้อมเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยนับตั้งแต่วันที่หมดเวลายื่นภาษีจนถึงวันจ่ายภาษี รวมถึงค่าปรับในข้อ 1 ด้วย
 • ในกรณีที่ถูกตรวจสอบออกหมายเรียก และไม่ได้ยื่นแบบฯ หรือยื่นแล้วแต่ชำระขาดไป จะต้องชำระเงินเพิ่มแล้ว และต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี (สามารถขอลดหรืองดได้)    
 • หากมีการจงใจให้ข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จรวมไปถึงการฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • หากเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: The Revenue Department


ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

warning Page 2 scaled e1679472645420

สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการคำนวณในเรื่องของภาษีเงินได้นั้นก็คือ รายได้สุทธิ หรือ เงินเดือนในแต่ละปี ซึ่งจะต้องมีการคำนวณรายได้สุทธิ ประกอบกับการหักค่าใช้จ่าย ภาระต่างๆ เรียกได้ว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นเสียภาษีก็จะปวดหัวไม่เบา หรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานที่ต้องมานั่งคำนวณตอนสิ้นปีก็คงปวดหัวไม่แพ้กัน

สำหรับวิธีการคำนวณภาษีนั้น เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการช่วยคำนวณภาษี หรือสามารถเข้าไปคำนวณภาษีผ่านทางเว็บไซต์ได้ ได้แก่

ในส่วนของการกำหนดการเสียภาษีนั้น บุคคลที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแบ่งตามสถานะโสดและสมรส ดังนี้

 • บุคคลสถานะโสด มีรายได้เป็นเงินเดือน (ภ.ง.ด. 91) ตั้งแต่ 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี รวมถึงบุคคลสถานะโสดที่มีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน (ภ.ง.ด. 90) ตั้งแต่ 5,000 บาท/เดือน หรือ 60,000 บาท/ปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี
 • บุคคลสถานะสมรสแล้ว มีรายได้เป็นเงินเดือน (ภ.ง.ด. 91) ตั้งแต่ 18,333 บาท/เดือน หรือ 220,000 บาท/ปี รวมถึงบุคคลสถานะสมรสแล้วที่มีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน (ภ.ง.ด. 90) ตั้งแต่ 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี

โดยจะเงินประจำที่ได้ในแต่ละเดือนนั้นจะเรียกว่า “เงินได้” แต่ในส่วนของเงินที่นำมาใช้คำนวณภาษีนั้น จะเรียกว่า “เงินได้สุทธิ” โดยปกติแล้ว บุคคลแต่ละคนจะได้รับการลดหย่อนภาษีค่าใช้ได้ในแต่ละปี ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนประกันสังคม 9,000 บาท ในกรณีที่ส่งเงินประกันสังคม

สำหรับวิธีการคิดคำนวณภาษีนั้น โดยทั่วไปจะใช้สูตรคร่าวๆ ดังนี้

 • เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
 • ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

วิธีการคำนวณภาษีในเบื้องต้น คือ

 • ให้นำเงินรายรับทั้งปี ลบกับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100,000 บาท ลบค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท และลบเงินสะสมกองทุนประกันสังคม (ในกรณีที่ส่งเงิน) 9,000 บาท
  • ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน 15,000 บาท รายรับทั้งปีก็คือ 180,000 บาท >> จะได้ 180,000 – 100,000 – 60,000 – 9,000 = 11,000 ซึ่งก็คือเงินได้สุทธิ
 • จากนั้น ให้นำเงินได้สุทธิที่ได้ มาเปรียบเทียบกับตาราง ซึ่งจะเป็นลักษณะของการคิดอัตราภาษีเงินได้แบบขั้นบันได
เงินได้สุทธิอัตราภาษี
1 – 150,000 บาทได้รับการยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท5% (ร้อยละ 5)
300,001 – 500,000 บาท10% (ร้อยละ 10)
500,001 – 750,000 บาท15% (ร้อยละ 15)
750,001 – 1,000,000 บาท20% (ร้อยละ 20)
1,000,000 – 2,000,000 บาท25% (ร้อยละ 25)
2,000,001 – 5,000,000 บาท30% (ร้อยละ 30)
5,000,001 บาทขึ้นไป35% (ร้อยละ 35)

กล่าวโดยสรุปก็คือ

 • บุคคลธรรมดาที่มีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องยื่นภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนเกิน 26,583.33 บาท ต้องยื่นภาษี และต้องเสียภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนไม่เกิน 25,833.33 บาท ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนเกิน 25,833.33 บาท ต้องยื่นภาษี และต้องเสียภาษี

ในกรณีที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินได้ประเภทที่ 1 หรือ เงินเดือนนั้น ไม่ว่าจะเป็น โบนัส หรือรายได้จากการขายของ ฟรีแลนซ์ ฯลฯ สามารถนำมาคำนวนโดยใช้วิธีคิดแบบเหมา

 • ภาษีแบบเหมา = (เงินได้ทุกประเภท – เงินเดือน) x 0.005 (ซึ่งหากคำนวณแล้วภาษีไม่ถึง 5,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี)

สำหรับ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 นั้น มีความแตกต่างกันดังนี้

 • ภ.ง.ด. 90 คือบุคคลที่มีเงินได้ 2 ประเภทขึ้นไป โดยเป็นรายได้อื่นนอกจากเงินเดือนประจำ หรือบุคคลที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ เช่น ฟรีแลนซ์ เงินปันผลจากกองทุน นักลงทุน นักเล่นหุ้น ขายของ ขายของออนไลน์ มรดก ฯลฯ (ยื่นภาษีประจำปีครั้งเดียว)
 • ภ.ง.ด. 91 คือบุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างงาน หรือเงินเดือน โบนัสหรือเบี้ยต่างๆ เพียงทางเดียวไม่มีรายได้อย่างอื่น (ยื่นภาษีประจำปีครั้งเดียว)

ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกงง หรือสับสน ก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือตัวช่วยอย่างโปรแกรมคำนวณภาษีมาช่วยคิดคำนวณภาษีก็จะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด


ยื่นภาษี ลดหย่อนอะไรได้บ้าง

การยื่นภาษีเงินได้ในแต่ละปีนั้น นอกจากการคำนวณเงินได้สุทธิแล้วยังมีในเรื่องของการลดหย่อนภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษี ก็จะสามารถดูค่าลดหย่อนเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีได้ โดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนค่าลดหย่อนในแต่ละรายการแตกต่างกันไป แต่จะมีแบบแผนดังนี้

ค่าลดหย่อนกลุ่มพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส
 • ค่าลดหย่อนบุตร
 • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร
 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา
 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูผู้พิการ หรือทุพพลภาพ

ค่าลดหย่อนเบี้ยประกัน และการลงทุนในกองทุนต่างๆ

 • เบี้ยประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • กองทุน กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF
 • ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF
 • ลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.
 • เงินประกันสังคม

ค่าลดหย่อนตามมาตรการรัฐ

 • ช้อปดีมีคืน 2566
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • เงินลงทุนธุรกิจในวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise

ค่าลดหย่อนจากการบริจาค

 • เงินบริจาคทั่วไป
 • บริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐ
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง

แนะนำวิธียื่นภาษีออนไลน์ (ภ.ง.ด. 90/91)

ยื่นแบบทุกประเภท

ยื่นภาษีออนไลน์

สำหรับวิธียื่นภาษีออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแบบ E-Filling หรือแอป RD Smart Tax ของบุคคลธรรมดาที่เป็นภ.ง.ด. 90/91 สามารถยื่นได้เลยง่ายๆ โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
 • เอกสารหรือรายการลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปี (ถ้ามี)
sso5
 • เข้าไปยังหน้าเว็บการยื่นแบบ E-Filling ของกรมสรรพากร จากนั้นเลือกเมนู ‘ยื่นแบบออนไลน์’ เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย
  • หากใครที่ยังไม่เคยยื่นภาษีเลย จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยการสมัครนั้นจำเป็นต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีที่เกิด เลขหลังบัตรประชาชน ที่อยู่ Email และสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปสำหรับยื่นภาษีออนไลน์
 • เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว หรือว่าใครที่เคยยื่นแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลย ด้วยการใส่เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน จากนั้นให้ยืนยัน OTP ด้วยเบอร์มือถือของตัวเองที่ใช้งานอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนกดยอมรับ จากนั้นให้เลือก ‘ยื่นแบบ’ สำหรับบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91
 • กรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ทั้งหมดในช่อง (ถ้าหากเคยยื่นแล้วสามารถกดแก้ไขข้อมูลได้) เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กด ‘ถัดไป’
 • กรอกข้อมูลรายได้จากเงินเดือน โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีอยู่ในหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รวมไปถึงรายได้ฟรีแลนซ​์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ และอื่นๆ (ถ้ามีก็ใส่ไปให้ครบ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่) โดยส่วนของการ ‘ระบุข้อมูล’ เมื่อกดเข้าไปแล้วให้ใส่ข้อมูลให้ครบ รวมไปถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่ทำงานอยู่ด้วย เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดแล้วให้กด “ถัดไป”
 • กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนตามความจริงได้เลย โดยระบบจะคำนวณสิทธิลดหย่อนให้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดให้เราอัตโนมัติ ควรอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน และอย่าลืมใส่ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ถ้ามี) >> เมื่อใส่ครบแล้วกด ‘ถัดไป’
 • หลังจากนั้นระบบจะคำนวณข้อมูลทั้งหมด >> ให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ครบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องดีแล้วให้กด ‘ถัดไป’
 • เมื่อกดมาแล้วระบบจะขึ้นข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อการยืนยันความถูกต้อง ทั้งแบบยื่น การคำนวณภาษี การลดหย่อนภาษี หากข้อมูลครบทุกอย่างแล้วให้กด “ยืนยันการยื่นแบบ” ก็จะสามารถยื่นภาษี 2565 แบบออนไลน์ได้ครบทั้งหมดแล้ว

เพียงเท่านี้เราก็ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีได้ที่ The Revenue Department รวมไปถึงสามารถบันทึกร่างหรือพิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้อีกด้วย และสำหรับกรณีที่ต้องจ่ายภาษีนั้น ก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายผ่าน QR Code, E-Payment, Debit Card, Credit Card, Internet Banking, ATM, Counter Service, Mobile Banking ฯลฯ ได้ตามต้องการเลย โดยหากมียอดการเสียภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถเลือกผ่อนชำระภาษีได้สูงสุด 3 งวด อีกด้วย


ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี ผ่าน My Tax Account

My Tax Account นั้นถือเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบข้อมูลในด้านภาษีให้กับเรานั่นเอง โดยที่ตัวระบบจะดึงข้อมูลรายได้, ค่าลดหย่อน ฯลฯ ของเราผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้เราไม่ต้องคอยเก็บเอกสาร หรือนั่งจำค่าลดหย่อนของเราด้วยตัวเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทที่เราทำงานหรือร้านค้าที่เราซื้อของนั้นจะต้องเข้าร่วมระบบด้วยเช่นกัน

 • สามารถตรวจสอบและเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นภาษีบุคคลธรรมดาได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภง.ด. 90/91 ได้
 • สามารถนำส่งเอกสารการคอคืนภาษีได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีได้
 • สามารถพิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงินได้

การเข้าใช้งาน และ ยื่นภาษีผ่าน My Tax Account

นอกจากจะตรวจสอบข้อมูลรายได้, ค่าลดหย่อนของเราได้แล้ว เรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน My Tax Account ในการยื่นภาษีได้ด้วย หรือถ้าหากเรารู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมานั้นไม่ถูกต้อง เราก็สามารถเลือกไม่ใช้งานข้อมูลที่ปรากฏ แล้วเลือกใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเองได้เช่นกัน

การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน My Tax Account

 • เริ่มต้นนั้นให้เราเข้าไปยัง >> My Tax Account (rd.go.th)
 • จากนั้น เราจะเห็นหน้าต่างการเข้าสู่ระบบผ่านทาง RD ID และยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ในส่วนนี้ให้เราเลือกยืนยันตัวตนเสียก่อน เพื่อให้เราสามารถเข้าใช้งานระบบ My Tax Account ได้ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทาง
  • แอปพลิเคชัน ThaiID: จะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชัน ThaiID โดยเมื่อเรากดเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะเข้าเราเข้าแอปพลิเคชัน ThaiID แล้วจากนั้นก็สแกน QR Code ที่แรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ เพื่อยืนยันตัวตน
  • แอปพลิเคชันเป๋าตัง: เมื่อเรากดเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะเข้าเราเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วจากนั้นก็สแกน QR Code ที่แรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ เพื่อยืนยันตัวตน
  • NDID: การยืนยันตัวตนด้วย NDID จะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคาร ซึ่งเมื่อเรากดเลือกตัวดลือกนี้ ระบบก็จะให้เรายืนยันตัวตนผ่านทางขั้นตอนของธนาคารที่เราเลือก
 • เข้าสู่ระบบด้วย RD ID:
 • เมื่อเรายืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว >> เราก็จะเข้ามาในหน้าที่มีข้อมูลการยื่นแบบของเราปรากฏอยู่ โดยที่สามารถเลือกเลือกปีอื่นๆ เพื่อดูประวัติการยื่นแบบภาษีได้ด้วย และถ้าใครต้องการที่จะยื่นแบบภาษี กดเลือกที่ “ยื่นแบบ” เพื่อเริ่มต้นยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลของ My Tax Account
 • เราจะเข้าสู่หน้า ‘ตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อนเพื่อนำเข้าข้อมูล’ โดยระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ มาให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็น ค่าลดหย่อน ที่มีอยู่ในระบบออนไลน์, รายได้ ทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม >> เราสามารถติ๊กเลือกได้ว่าต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏอยู่หรือไม่
 • หากเราต้องการใช้ข้อมูลก็ให้เลือก ‘ ยอมรับข้อมูลและจะปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนในการยื่นแบบ (กรณีพบว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน) ‘ >> จากนั้นกด ‘ยื่นแบบโดยใช้ข้อมูล’ แต่ถ้าหากเราไม่ต้องการใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบผ่านในระบบ ก็ให้เราเลือกที่ ยื่นแบบโดยไม่ใช้ข้อมูล ได้เลย
 • ให้เรากรอกข้อมูลตามขั้นตอน แล้วจึงกดยื่นแบบได้เลย

วิธียื่นแบบผ่านทาง My Tax Account นั้น มีข้อดีตรงที่ความสะดวก โดยเราไม่ต้องมานั่งจำว่าได้รายได้ทางไหนบ้าง ซื้อสินค้าหรือใช้บริการอะไรไปแล้วบ้าง ระบบจะตรวจสอบและดึงข้อมูลมาให้เราเอง โดยที่เราสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ ก็มีข้อสังเกตอยู่ด้วยเช่นกัน ในบางครั้งข้อมูลที่ระบบดึงมานั้นอาจไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะกดยืนยันข้อมูลหรือใช้ข้อมูล ก็ให้เราตรวจสอบความถูกต้องให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลผิดพลากในการยื่นภาษีนั่นเอง


ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลรวมไปถึงวิธีสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ ที่ทีมงานได้นำมาฝากกัน ต้องบอกเลยว่าการยื่นภาษีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ยิ่งถ้าใครที่ทำงานมีเงินเดือน มีรายได้ทางเดียวโดยมีลักษณะเป็นเงินเดือนเป็นหลักนั้น การคำนวณภาษีก็จะง่ายมากๆ ไม่เช่นนั้น เราก็มีตัวช่วยอย่างโปรแกรมคำนวณภาษีหรือแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาช่วยเราในการคำนวณภาษี ก็ยิ่งทำให้การยื่นภาษีออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้นอีกด้วย


อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แอพหางาน part time, แอพหางานต่างประเทศ
แอพสีชมพู
แอพลบพื้นหลังฟรี
พิมพ์ดีดออนไลน์, เกมพิมพ์ดีด
เช็คความเร็วเน็ต
เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้, เข้าเฟสบุ๊คไม่ได้
แอพวัดขนาดน้องชาย, แอพวัดน้องชาย
RingSizeApp
นาฬิกาออกกำลังกาย ผู้ชาย
แอพหาคู่, แอพหาเพื่อน, แอพหาคนคุย, แอพหาเพื่อนคุย
Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

แนะนำวิธีเช็คเบอร์มิจฉาชีพ เช็คให้ชัวร์ก่อนรับสายเบอร์แปลกๆ อัพเดท 2024 ปัจจุบันการฉ้อโกง หลอกโอนเงิน 2024 ผ่านการปลอมแปลงตัวตนเป็นหน่วยงานต่างๆ แล้วโทรเข้ามาหรือส่งข้อความหาเรา หลอกให้เราโอนเงินให้ พบได้บ่อยและหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทำให้มีคนที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นทุกวัน แถมการตามจับตัวก็ทำได้ยากอีกด้วย ยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ การรับสายเบอร์แปลกจึงกลายเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากระแวดระวัง ทีมงาน NotebookSPEC ก็ได้รวบรวมวิธีการเช็คเบอร์มิจฉาชีพ ตรรวจสอบเบอร์แปลกที่โทรเข้ามาหาเรา เช็คให้ชัวร์ก่อนรับสายหรือติดต่อทำธุรกรรมด้วย เพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้น วิธีเช็คเบอร์มิจฉาชีพ ปลอดภัย ไม่โดนหลอกโอน...

Tips & Tricks

วิธีแปลภาษา ถ่ายรูป ฟรี แปลแม่น ทำได้หลายภาษา ใช้งานง่าย อัพเดท 2024 เดี๋ยวนี้การสื่อสารทำได้ง่ายขึ้นมาก แถมยิ่งกับใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างถิ่นบ่อยๆ ก็มีเครื่องมือเข้ามาช่วยอีกต่างหาก ทำให้กำแพงทางภาษานั้นลดลงเยอะ ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากมาแนะนำผู้ช่วยอย่างวิธีการแปลภาษา ถ่ายรูป ฟรี ที่สามารถทำได้ง่ายๆ แค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว หรือบนคอมพิวเตอร์เองก็ทำได้เช่นเดียวกัน จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย เครื่องมือช่วยแปลภาษาถ่ายรูปฟรี ที่เรานำมาแนะนำนั้น...

Tips & Tricks

แนะนำเครื่องมือสำหรับแปลงไฟล์ PDF to Word ไม่เพี้ยน ใช้งานง่าย ทำได้ฟรี อัพเดท 2024 การแปลงไฟล์จากนามสกุลหนึ่งไปเป็นไฟล์อีกนามสกุลหนึ่ง เป็นเรื่องที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ยิ่งในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานมีเดียไปจนถึงงานเอกสาร โดยเฉพาะไฟล์ PDF ที่หลายๆ ครั้งเราก็ต้องการเปลี่ยนให้กลายเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถเปิดบน Microsoft Word ได้ ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำเครื่องมือสำหรับการแปลงไฟล์ PDF...

Tips & Tricks

แจกอักษรตั้งชื่อ ฟีฟาย เท่ๆ อักษรพิเศษน่ารักๆ พร้อมตัวอย่างชื่อตึงๆ ปังๆ อัพเดท 2024 อักษรพิเศษ เป็นรูปแบบอักษรหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการนำไปตั้งชื่อต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย รวมถึงตั้งชื่อในเกมด้วย เพราะนอกจากความเท่แล้วอักษรพิเศษยังทำให้ชื่อของเรามีความน่าสนใจ ดึงดูดสายตา และเป็นที่จดจำมากขึ้นอีกด้วย ทีมงาน NotebookSPEC ก็เลยอยากมาแนะนำวิธีการตั้งชื่อ ฟีฟาย เท่ๆ อักษรพิเศษ พร้อมตัวอย่างชื่อแบบตึงๆ ตามสไตล์ชาวเกมเมอร์ แถมยังมีตัวอักษรพิเศษมากมายให้เลือกไปใช้งานกันด้วย...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก