Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

แนะนำวิธียื่นภาษีออนไลน์ (ภ.ง.ด. 90/91) ทำได้ง่ายๆ ลดหย่อนได้ด้วย อัปเดต 2023

แนะนำวิธียื่นภาษีออนไลน์ ภ.ง.ด. 90/91 ทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ มือใหม่ก็สบาย อัปเดต 2023

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

ช่วงต้นปีแบบนี้ ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคนวัยทำงาน เพราะเป็นช่วงที่เราจะต้องทำการยื่นภาษี ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ สำหรับชาววัยทำงานที่ต้องยื่นภาษีประจำทุกปี หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วต้องเริ่มยื่นภาษี สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ สะดวกสุดๆ


ยื่นภาษี ต้องยื่นตอนไหน หมดเขตเมื่อไร ?

sso2

การยื่นภาษีสำหรับลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ มนุษย์เงินเดือน หรือฟรีแลนซ์ ที่ต้องยื่นทุกๆ ปีนั้นก็คือ การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งก็คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามที่เกณฑ์กำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะจัดเก็บเป็นรายปี โดยผู้มีรายได้จะต้องนำไปแสดงรายการตามแบบรายการภาษีที่กำหนด

Advertisement
sso3

โดยการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ประจำปี 2565 นี้ กรมสรรพากรได้กำหนดวันยื่นภาษีไว้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 (สำหรับรูปแบบกระดาษ) และ 1 มกราคม 2566 – 10 เมษายน 2566 (สำหรับรูปแบบ E-Filing)

 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่กำหนดของทุกปี หรือว่ายื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา จะโดนโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท (แต่สามารถขอลดค่าปรับได้)
 • ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 และมีเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่จ่ายภาษีภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ได้ยื่นแบบและต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ พร้อมเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยนับตั้งแต่วันที่หมดเวลายื่นภาษีจนถึงวันจ่ายภาษี รวมถึงค่าปรับในข้อ 1 ด้วย
 • ในกรณีที่ถูกตรวจสอบออกหมายเรียก และไม่ได้ยื่นแบบฯ หรือยื่นแล้วแต่ชำระขาดไป จะต้องชำระเงินเพิ่มแล้ว และต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี (สามารถขอลดหรืองดได้)    
 • หากมีการจงใจให้ข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จรวมไปถึงการฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • หากเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: The Revenue Department


ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

warning Page 2 scaled e1679472645420

สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการคำนวณในเรื่องของภาษีเงินได้นั้นก็คือ รายได้สุทธิ หรือ เงินเดือนในแต่ละปี ซึ่งจะต้องมีการคำนวณรายได้สุทธิ ประกอบกับการหักค่าใช้จ่าย ภาระต่างๆ เรียกได้ว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นเสียภาษีก็จะปวดหัวไม่เบา หรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานที่ต้องมานั่งคำนวณตอนสิ้นปีก็คงปวดหัวไม่แพ้กัน

สำหรับวิธีการคำนวณภาษีนั้น เราสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสำหรับการช่วยคำนวณภาษี หรือสามารถเข้าไปคำนวณภาษีผ่านทางเว็บไซต์ได้ ได้แก่

ในส่วนของการกำหนดการเสียภาษีนั้น บุคคลที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแบ่งตามสถานะโสดและสมรส ดังนี้

 • บุคคลสถานะโสด มีรายได้เป็นเงินเดือน (ภ.ง.ด. 91) ตั้งแต่ 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี รวมถึงบุคคลสถานะโสดที่มีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน (ภ.ง.ด. 90) ตั้งแต่ 5,000 บาท/เดือน หรือ 60,000 บาท/ปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี
 • บุคคลสถานะสมรสแล้ว มีรายได้เป็นเงินเดือน (ภ.ง.ด. 91) ตั้งแต่ 18,333 บาท/เดือน หรือ 220,000 บาท/ปี รวมถึงบุคคลสถานะสมรสแล้วที่มีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน (ภ.ง.ด. 90) ตั้งแต่ 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี

โดยจะเงินประจำที่ได้ในแต่ละเดือนนั้นจะเรียกว่า “เงินได้” แต่ในส่วนของเงินที่นำมาใช้คำนวณภาษีนั้น จะเรียกว่า “เงินได้สุทธิ” โดยปกติแล้ว บุคคลแต่ละคนจะได้รับการลดหย่อนภาษีค่าใช้ได้ในแต่ละปี ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนประกันสังคม 9,000 บาท ในกรณีที่ส่งเงินประกันสังคม

สำหรับวิธีการคิดคำนวณภาษีนั้น โดยทั่วไปจะใช้สูตรคร่าวๆ ดังนี้

 • เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
 • ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

วิธีการคำนวณภาษีในเบื้องต้น คือ

 • ให้นำเงินรายรับทั้งปี ลบกับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100,000 บาท ลบค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท และลบเงินสะสมกองทุนประกันสังคม (ในกรณีที่ส่งเงิน) 9,000 บาท
  • ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน 15,000 บาท รายรับทั้งปีก็คือ 180,000 บาท >> จะได้ 180,000 – 100,000 – 60,000 – 9,000 = 11,000 ซึ่งก็คือเงินได้สุทธิ
 • จากนั้น ให้นำเงินได้สุทธิที่ได้ มาเปรียบเทียบกับตาราง ซึ่งจะเป็นลักษณะของการคิดอัตราภาษีเงินได้แบบขั้นบันได
เงินได้สุทธิอัตราภาษี
1 – 150,000 บาทได้รับการยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท5% (ร้อยละ 5)
300,001 – 500,000 บาท10% (ร้อยละ 10)
500,001 – 750,000 บาท15% (ร้อยละ 15)
750,001 – 1,000,000 บาท20% (ร้อยละ 20)
1,000,000 – 2,000,000 บาท25% (ร้อยละ 25)
2,000,001 – 5,000,000 บาท30% (ร้อยละ 30)
5,000,001 บาทขึ้นไป35% (ร้อยละ 35)

กล่าวโดยสรุปก็คือ

 • บุคคลธรรมดาที่มีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องยื่นภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนเกิน 26,583.33 บาท ต้องยื่นภาษี และต้องเสียภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนไม่เกิน 25,833.33 บาท ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จ่ายประกันสังคม และมีเงินเดือนเกิน 25,833.33 บาท ต้องยื่นภาษี และต้องเสียภาษี

ในกรณีที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินได้ประเภทที่ 1 หรือ เงินเดือนนั้น ไม่ว่าจะเป็น โบนัส หรือรายได้จากการขายของ ฟรีแลนซ์ ฯลฯ สามารถนำมาคำนวนโดยใช้วิธีคิดแบบเหมา

 • ภาษีแบบเหมา = (เงินได้ทุกประเภท – เงินเดือน) x 0.005 (ซึ่งหากคำนวณแล้วภาษีไม่ถึง 5,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี)

สำหรับ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 นั้น มีความแตกต่างกันดังนี้

 • ภ.ง.ด. 90 คือบุคคลที่มีเงินได้ 2 ประเภทขึ้นไป โดยเป็นรายได้อื่นนอกจากเงินเดือนประจำ หรือบุคคลที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ เช่น ฟรีแลนซ์ เงินปันผลจากกองทุน นักลงทุน นักเล่นหุ้น ขายของ ขายของออนไลน์ มรดก ฯลฯ (ยื่นภาษีประจำปีครั้งเดียว)
 • ภ.ง.ด. 91 คือบุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างงาน หรือเงินเดือน โบนัสหรือเบี้ยต่างๆ เพียงทางเดียวไม่มีรายได้อย่างอื่น (ยื่นภาษีประจำปีครั้งเดียว)

ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกงง หรือสับสน ก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน หรือตัวช่วยอย่างโปรแกรมคำนวณภาษีมาช่วยคิดคำนวณภาษีก็จะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด


ยื่นภาษี ลดหย่อนอะไรได้บ้าง

การยื่นภาษีเงินได้ในแต่ละปีนั้น นอกจากการคำนวณเงินได้สุทธิแล้วยังมีในเรื่องของการลดหย่อนภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษี ก็จะสามารถดูค่าลดหย่อนเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีได้ โดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนค่าลดหย่อนในแต่ละรายการแตกต่างกันไป แต่จะมีแบบแผนดังนี้

ค่าลดหย่อนกลุ่มพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส
 • ค่าลดหย่อนบุตร
 • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร
 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา
 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูผู้พิการ หรือทุพพลภาพ

ค่าลดหย่อนเบี้ยประกัน และการลงทุนในกองทุนต่างๆ

 • เบี้ยประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • กองทุน กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF
 • ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF
 • ลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.
 • เงินประกันสังคม

ค่าลดหย่อนตามมาตรการรัฐ

 • ช้อปดีมีคืน 2565
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • เงินลงทุนธุรกิจในวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise

ค่าลดหย่อนจากการบริจาค

 • เงินบริจาคทั่วไป
 • บริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐ
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง

แนะนำวิธียื่นภาษีออนไลน์ (ภ.ง.ด. 90/91)

ยื่นภาษีออนไลน์

สำหรับวิธียื่นภาษีออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแบบ E-Filling หรือแอพ RD Smart Tax ของบุคคลธรรมดาที่เป็นภ.ง.ด. 90/91 สามารถยื่นได้เลยง่ายๆ โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
 • เอกสารหรือรายการลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปี (ถ้ามี)
sso5
 • เข้าไปยังหน้าเว็บการยื่นแบบ E-Filling ของกรมสรรพากร จากนั้นเลือกเมนู ‘ยื่นแบบออนไลน์’ เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย
  • หากใครที่ยังไม่เคยยื่นภาษีเลย จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยการสมัครนั้นจำเป็นต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีที่เกิด เลขหลังบัตรประชาชน ที่อยู่ Email และสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปสำหรับยื่นภาษีออนไลน์
 • เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว หรือว่าใครที่เคยยื่นแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลย ด้วยการใส่เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน จากนั้นให้ยืนยัน OTP ด้วยเบอร์มือถือของตัวเองที่ใช้งานอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนกดยอมรับ จากนั้นให้เลือก ‘ยื่นแบบ’ สำหรับบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91
 • กรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ทั้งหมดในช่อง (ถ้าหากเคยยื่นแล้วสามารถกดแก้ไขข้อมูลได้) เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กด ‘ถัดไป’
 • กรอกข้อมูลรายได้จากเงินเดือน โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีอยู่ในหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รวมไปถึงรายได้ฟรีแลนซ​์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ และอื่นๆ (ถ้ามีก็ใส่ไปให้ครบ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่) โดยส่วนของการ ‘ระบุข้อมูล’ เมื่อกดเข้าไปแล้วให้ใส่ข้อมูลให้ครบ รวมไปถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่ทำงานอยู่ด้วย เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดแล้วให้กด “ถัดไป”
 • กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนตามความจริงได้เลย โดยระบบจะคำนวณสิทธิลดหย่อนให้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดให้เราอัตโนมัติ ควรอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน และอย่าลืมใส่ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ถ้ามี) >> เมื่อใส่ครบแล้วกด ‘ถัดไป’
 • หลังจากนั้นระบบจะคำนวณข้อมูลทั้งหมด >> ให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ครบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องดีแล้วให้กด ‘ถัดไป’
 • เมื่อกดมาแล้วระบบจะขึ้นข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อการยืนยันความถูกต้อง ทั้งแบบยื่น การคำนวณภาษี การลดหย่อนภาษี หากข้อมูลครบทุกอย่างแล้วให้กด “ยืนยันการยื่นแบบ” ก็จะสามารถยื่นภาษี 2565 แบบออนไลน์ได้ครบทั้งหมดแล้ว

เพียงเท่านี้เราก็ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีได้ที่ The Revenue Department รวมไปถึงสามารถบันทึกร่างหรือพิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้อีกด้วย และสำหรับกรณีที่ต้องจ่ายภาษีนั้น ก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายผ่าน QR Code, E-Payment, Debit Card, Credit Card, Internet Banking, ATM, Counter Service, Mobile Banking ฯลฯ ได้ตามต้องการเลย โดยหากมียอดการเสียภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถเลือกผ่อนชำระภาษีได้สูงสุด 3 งวด อีกด้วย


ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลรวมไปถึงวิธีสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ ที่ทีมงานได้นำมาฝากกัน ต้องบอกเลยว่าการยื่นภาษีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ยิ่งถ้าใครที่ทำงานมีเงินเดือน มีรายได้ทางเดียวโดยมีลักษณะเป็นเงินเดือนเป็นหลักนั้น การคำนวณภาษีก็จะง่ายมากๆ ไม่เช่นนั้น เราก็มีตัวช่วยอย่างโปรแกรมคำนวณภาษีหรือแอพพลิเคชันที่จะเข้ามาช่วยเราในการคำนวณภาษี ก็ยิ่งทำให้การยื่นภาษีออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้นอีกด้วย


อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แอพหางาน part time, แอพหางานต่างประเทศ
แอพสีชมพู
แอพลบพื้นหลังฟรี
พิมพ์ดีดออนไลน์, เกมพิมพ์ดีด
เช็คความเร็วเน็ต
เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้, เข้าเฟสบุ๊คไม่ได้
แอพวัดขนาดน้องชาย, แอพวัดน้องชาย
RingSizeApp
นาฬิกาออกกำลังกาย ผู้ชาย
แอพหาคู่, แอพหาเพื่อน, แอพหาคนคุย, แอพหาเพื่อนคุย
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

แนะนำแอพจองตั๋วเครื่องบิน จองสะดวก จองได้ไว ราคาดี อัปเดต 2023 ในปัจจุบัน การเดินทางไปไหนมาไหนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกขึ้นมากๆ เพราะเรามีตัวช่วยในการจองตั๋วเครื่องบินมากมาย ทั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำแอพจองตั๋วเครื่องบิน ที่สามารถจองได้สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกสุดๆ เหมาะทั้งกับคนที่ชอบเดินทาง หาตั๋วถูกๆ ไปเที่ยวพักผ่อน หรือต้องเดินทางไปทำงาน แนะนำแอพจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก จองไว สะดวก Traveloka...

Tips & Tricks

Whoscall แอพบล็อคเบอร์สุดเทพ จัดการทุกเบอร์แปลกกวนใจ เวลาที่มีเบอร์แปลก ๆ ที่เราไม่รู้จักโทรมา ก็ทำให้ใครหลายคนเกิดความไม่สบายใจ เพราะเดี๋ยวนี้มักมีมิจฉาชีพที่ได้ข้อมูลของเราไปโทรเข้ามา หรือจะเป็นบริษัทประกันที่เราไม่ได้ต้องการสมัคร การจัดการกับเบอร์โทรแปลก ๆ นั้นสามารถทำไม่ได้ยากเลยด้วยแอพพลิเคชัน Whoscall ที่เราสามารถรู้และสามารถจัดการบล็อคเบอร์แปลกที่โทรเข้ามา เช่น บริษัทประกัน ตัวแทนจำหน่ายบริษัทใหญ่ ๆ ฯลฯ รวมไปถึงข้อความด้วย ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์แต่ละเบอร์นั้นจะต้องทำการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเสียก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ เราไม่สามารถซื้อซิมมาแล้วใช้งานโดยไม่ทำการลงทะเบียนได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว และการลงทะเบียนเบอร์โทรนี้เองที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของเบอร์โทรแต่ละเบอร์และตรวจสอบตัวตนเจ้าของเบอร์ได้มากขึ้น แม้ว่าจะเป็นเบอร์แปลกก็ตาม...

Tips & Tricks

แนะนำโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือในคอมได้ง่ายๆ ลื่นปรื๊ดเหมือนเล่นผ่านมือถือ อัปเดต 2023 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนั้น เกมมือถือมีเราได้เลือกเล่นกันเยอะมาก ทั้งเกมใหญ่ๆ ไปจนถึงเกมเล็กๆ ที่ไม่ต้องคิดเยอะ แต่บางคนก็ไม่ค่อยถนัด อยากจะเล่นในหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ หรือการควบคุมแบบที่คุ้นเคย ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำโปรแกรมจําลอง Android ที่น่าใช้งาน ดาวน์โหลดฟรี แถมยังเล่นเกมมือถือได้ลื่นปรื๊ด ไม่ต้องกลัวกระตุก การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนติดตั้งเกม แนะนำโปรแกรมจําลอง...

Tips & Tricks

แนะนำแอพ Yami แอพไลฟ์สด มาใหม่ไฟแรง ไลฟ์สนุก ฟีเจอร์เพียบ อัปเดต 2023 แอพพลิเคชันสำหรับการไลฟ์สด หรือการดูไลฟ์สดโดยผู้จัดรายการที่เราคุ้นหูกันว่า VJ นั้น ในปัจจุบันมีมากมายหลายแอพ แต่ละแอพก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากพาไปรู้จักกับหนึ่งในแอพสำหรับการไล์ฟสดที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน พร้อมกันนั้นก็มุ่งเน้นไปที่การสร้าง Community สำหรับคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ YAMI แอพใหม่มาแรง ฟีเจอร์ภายในแอพเพียบ...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก