Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
ทั้งหมด 13 รุ่น

INTEL LGA1150

 • CPU Intel Core i7-4790
  • • Socket : INTEL LGA1150
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 8MB
  • • Process Size : 22 nm
  • 3,040 ฿

INTEL LGA1200

 • CPU Intel Core i7-10700F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 7,440 ฿
 • CPU Intel Core i7-10700KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm
  • 8,105 ฿
 • CPU Intel Core i7-11700KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 5.00 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm
  • 8,700 ฿

INTEL LGA1700

 • CPU Intel Core i7-12700
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 12 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 25 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,300 ฿
 • CPU Intel Core i7-12700F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 12 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 25MB
  • • Process Size : 10nm
  • 10,800 ฿
 • CPU Intel Core i7-12700K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 12 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 5.00 GHz
  • • Cache L3 : 25MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,150 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 5.20 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 14,450 ฿
  • 14,500 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 5.20 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 13,650 ฿
  • 13,900 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.40 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 15,640 ฿
  • 16,500 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.40 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 14,690 ฿
  • 16,000 ฿
 • CPU Intel Core i7-14700K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 20 Cores / 28 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 33MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 18,105 ฿
 • CPU Intel Core i7-14700KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 20 Cores / 28 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 33MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 16,925 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com