Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

แชทบอท lINE Away COVID-19 ตัวช่วยรู้จุดเสี่ยง เช็คผู้ติดเชื้อใกล้เรา

แชทบอท LINE ตัวใหม่ที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบ ตรวจเช็คสถานการณ์ การพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแชทบอทที่มีชื่อว่า ‘Away COVID-19’

แชทบอท LINE Away COVID-19

Away COVID-19 เป็นแพลตฟอร์มในลักษณะของ LINE Official Account ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานจำนวน 5 คนเท่านั้นจากบริษัทแมพพิเดีย ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ การจัดการด้านระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว โดยในอนาคตนั้นทางทีมผู้พัฒนากล่าวว่า จะอัพเดตข้อมูลให้ได้เยอะมากยิ่งขึ้น และจะทำให้แชทบอทนี้สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้มาถึง 10 ล้านไอดี LINE โดยจะเปิดให้ใช้งานกันได้อย่าง ฟรี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกว่าปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้จะหมดไป

ในปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้งาน Away COVID-19 กว่า 3 ล้านไอดี LINE แล้ว โดยมีผู้ใช้งาน หรือประชาชนได้เข้ามาสอบถามข้อมูลภายใน LINE ไม่ต่ำกว่า 100-200 รายต่อวัน และใช้งานแชทบอท LINE อันนี้อยู่ที่ประมาณ 5 แสน ไอดี (มีจำนวนการใช้งานที่มากขึ้นกว่าการระบาดในระลอกแรก)


แชทบอท LINE Away COVID-19

แชทบอท LINE Away COVID-19

สำหรับแชทบอท LINE ตัวนี้นั้น มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการใช้งาน และการรับข่าวสารในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างทันท่วงที ในส่วนของเมนูที่มีอยู่ในแชทบอทนั้น จะประกอบไปด้วย 3 เมนูหลัก ๆ ดังนี้

การเตือนก่อนการเข้าใกล้พื้นที่

ในส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นแผนที่ที่จะแสดงตำแหน่งของพื้นที่เสี่ยงที่เราจะพบเจอกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยจาก COVID-19 ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของผู้ใช้งาน โดยเราสามารถเลือกปักหมุด จุดหมายที่ต้องการเดินทางไป ลงบนแผนที่เพื่อที่จะตรวจสอบได้ล่วหน้าว่าในพื้นที่ที่เราต้องการจะเดินทางไปนั้น เราจะต้องเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ พื้นที่ในบริเวณนั้นพบผู้ป่วยแล้วกี่ราย รวมถึงสถานะในการรักษาว่าอยู่ในช่วงใดแล้ว นอกจากนี้ยังมีเเบออร์ฉุกเฉินสำหรับในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการติดต่อเร่งด่วน ปรากฏด้วย เช่น 1422 กรมควบคุมโรค, 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 111 สายด่วนทำเนียบรัฐบาล

สถิติของผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

แชทบอทตัวนี้สามารถแสดงยอดจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศได้แบบ อัพเดตรายวัน ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขมีออกมา โดยจะมีการจำแนกตามวัน เวลา ของการติดเชื้อ จำแนกตามจังหวัด เพศ และมีอันดับของจังหวัดที่มียอดของผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดด้วย

ค้นหาสถานรักษาพยาบาล

แชทบอท LINE ตัวนี้มีฟีเจอร์ที่จะสามารถแสดงตำแหน่งของโรงพยาบาลได้ทั้งของรัฐและเอกชน รวมไปถึง คลีนิก สาธารณสุขชุมชน ร้านขายยา และสถานรับตรวจ้นหาเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ในบริเวณใกล้กับตำแหน่งของผู้ใช้งานด้วย


การใช้งานเบื้องต้น

ในการใช้งาน แชทบอท LINE ‘Away COVID-19’ นั้นเริ่มต้นให้เราทำการเพิ่มเพื่อนบัญชี ‘@AWAYCOVID19’ ก่อน หรือจะสแกน QR Code ก็สามารถทำได้

แชทบอท LINE ‘Away COVID-19’

จากนั้นให้เรากดอนุญาต กาารเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันของเรา เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำ

แชทบอท LINE Away COVID-19


ในส่วนของเมนูการใช้งานนั้น นอกจากจะสามารถแแชทสอบถามข้อมูลต่าง ๆ คือรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสได้แล้ว เราสามารถกดเข้าเมนูไปไปดูข้อมูลอื่น ๆ ได้ ดังนี้

เตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่มีเคส: ฟีเจอร์นี้ทำให้เราสามารถใช้ค้นหาผู้ติดเชื้อใกล้ที่สุด และสามารถบันทึกการเดินทางของเราได้อีกด้วย ทำให้เราสามารถรับรู้และทราบได้ว่า เราเดินทางไปที่ไหนมาแล้วบ้าง และพื้นที่ที่เราจะไป มีผู้ป่วยหรือไม่ ช่วยเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

แชทบอท LINE Away COVID-19


สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทย: ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามจำนวนของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศได้ไทยได้จากข้อมูลของส่วนกลาง โดยที่เราไม่ต้องไปหาข้อมูลเอง โดยข้อมูลที่ปรากฏให้เราเห็นนั้น จะมีทั้ง

  • จำนวนผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ของเรา
  • จำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศโดยจะแบ่งโซนความเข้มข้นของจำนวนผู้ป่วยไปตามสีต่าง ๆ ทำให้เราสามารถดูข้อมูลและเข้าใจข้อมูลได้ง่าย 
  • จำนวนผู้ป่วยที่จำแนกตามวันและเวลา
  • จำนวนผู้ป่วยที่จำแนกตามจังหวัดต่าง ๆ
  • จำนวนผู้ป่วยที่จำแนกตามเพศ
  • ตารางบ่งบอกจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัด
แชทบอท LINE Away COVID-19

ค้นหาสถานรักษาพยาบาล: ในส่วนนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่จะบอกสถานรักษาพยาบาลที่อยู่ใกล้ตัวของเรา โดยจะมาพร้อมข้อมูลสำหรับติดต่อสถานรักษาพยาบาลต่าง ๆ ให้เราด้วย ทั้งระยะทาง ข้อมูล รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินอีกด้วย

แชทบอท LINE Away COVID-19

เว็บไซต์และแอพพลิเคชันสำหรับรับมือ COVID-19 เพิ่มเติม

สำหรับใครที่รู้สึกวาการรับข่าวสารจากแชทบอทน้นอาจยังไม่เพียงพอ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากหลาย ๆ ช่องทาง เรามีเว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่จะช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับ COVID-19 มาแนะนำกัน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1. แอพพลิเคชัน ‘ใกล้มือหมอ’

แอพใกล้มือหมอ

แอพพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดย ‘สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ’ หรือ สสส. โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปทำแแบทดสอบเบื้องต้นเพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ โดยสามารถที่จะตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลให้เสี่ยง หรือหากใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเเชื้อไวรัสนี้ ก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ เพราะจะมีแพทย์ตัวจริงเข้ามาตอบคำถามอยู่เป็นระยะ ๆ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ที่: iOS, Android

2. COVID-19 Tracker

COVID-19 Tracker

เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย 5LAB บริษัทเอกชนที่ได้นำข้อมูลของตำแหน่งพื้นที่ ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และะข่าวสารทั้งหมดที่มีในโลกออนไล์ มาใช้ในการระบุพิกัดบนแผนที่ให้ผู้ใช้งานได้เห็นกันอย่างชัดเจน รวมไปถึงกาารคัดกรองข่าวเท็จ อัพเดตพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว และแสดงสถานพยาบาลที่รองรับการตรวจ COVID-19 อีกด้วย

3. เพจกระทรวงสาธารณะสุข

เพจกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณะสุขถือเป็นหน่วยงานหลัก ที่ดูแลเรื่องเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตรง การรับข้อมูลจจากกระทรวงสาธารณะสุขจจึงเป็นข้อมูลที่มีออกประกาศอย่างเป็นทางการที่สุด โดยภายในเพจจะมีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส การดูเแลสุขภาพ วิธีปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการ ไลฟ์สดแถลงการณ์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสที่อัพเดตอยู่เป็นประจำทุกวันอีกด้วย

4. COVID-19 TH Stat

เว็บไซต์กรมควบคุมโรค

เว็บไซต์ที่รายงานสถานการณ์ของ COVID-19 ที่จัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลของผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 มาพร้อมแผนผังการพบผู้ติดเชื้อที่สามารถตรวจสอบได้ว่าในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่นั้น พบผู้ติดเชื้อไปแล้วกี่คน ทั้งยังมีการรายงานแบบ Realtime ด้วยว่าผู้ติดเชื้อนั้น ๆ อายุเท่าไหร่ เริ่มได้รับเชื้อประมาณวันไหน จากสถานที่หรือแหล่งใด รวมไปถึงอัพเดตผู้ที่ติดเชื้อที่สามารถรักษาให้หายแล้ว

5. COVID-19 Workpointnews

Workpointnews covid-19

สำหรับเว็บไซต์นี้ จะเป็นควาามร่วมมือจาก Workpoint News ที่ร่วมมือกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Cleverse บริษัท Tech Company ในการรายงานสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย


อ่านบทความเพิ่มเติม/บทความที่เกี่ยวข้อง

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

รวมเว็บ/แอพสุ่มชื่อ สุ่มใครก็ได้ จับรางวัล งานปาร์ตี้ จับฉลาก รับรองชื่อไม่ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการจับรางวัล จับฉลาก การสุ่มรายชื่อ หรือสุ่มคนเข้ามาเล่นเกม สิ่งเหล่านี้แต่เดิมเรามักจะเสียเวลาไปกับการสร้างฉลากเขียนชื่อขึ้นมา เพื่อที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว แต่ปัจจุบันนั้น เราแทบไม่ต้องทำแบบนั้นแล้ว เพราะเรามีผู้ช่วย ไม่ว่าจะเป็นแอพ หรือเว็บไซต์ออนไลน์ ที่จะช่วยสุ่มรายชื่อต่างๆ ให้กับเรา ใส่ชื่อได้ตามต้องการ จะเป็นใครก็ได้ สุ่มได้หมด มาดูกันเลยดีกว่าว่าแอพพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่ทีมงานนำมาแนะนำนั้น...

Tips & Tricks

แนะนำเว็บไซต์/แอพพลิเคชันดูทีวีออนไลน์ ดูฟรี ภาพคมชัด ทั้งคอมพิวเตอร์, iOS และ Android เดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตกันเสียส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ทำงาน รวมไปถึงการดูทีวีด้วย แต่เดิมเราดูทีวีผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม แต่ทุกวันนี้เอง ทีวีก็พัฒนาไปเป็น Smart TV ที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถเข้าเว็บไซต์, YouTube, Netflix ฯลฯ เพื่อรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ได้ง่ายๆ...

Tips & Tricks

แนะนำเว็บไซต์/แอพ สำหรับอ่านหนังสือออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด อัพเดต 2021 หนังสือเป็นอะไรที่อยู่คู่กับมนุษย์มานาน ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน หนังสือก็ยังคงเป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิง ที่ใครๆ ก็สามารถหยิบไปอ่านได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงหนังสือทุกเล่มได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเงิน (ต้องยอมรับว่าหนังสือในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยทั้งเนื้อหา รูปเล่ม รวมไปถึงการออกแบบหน้าปกที่ดูสวยและน่าอ่านขึ้นมากๆ ) หรือเหตุผลอื่นๆ เช่น เรื่องของเวลา อย่างใครหลายคนอาจจะไม่มีเวลาไปเดินเลือก หรือหยิบหนังสือจากชั้นวาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์...

Tips & Tricks

แนะนำแอพถ่ายรูปฟิล์ม สไตล์วินเทจ ยุค 90’s แอพถ่ายรูปในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย แถมกล้องของสมาร์ทโฟนก็พัฒนาอย่างมาก ทำให้รู้ที่ออกมามีความคมชัด ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น หลายๆ คนก็ยังชอบที่จะถ่ายรูปฟิล์มอยู่ แต่ด้วยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกล้องฟิล์มในปัจจุบันหายากขึ้น ทั้งจะพกพาไปไหนมาไหนก็ยากกว่า ทีมงานจึงอยากแนะนำแอพถ่ายรูปฟิล์ม สไตล์วินเทจ ถ่ายออกมาสวยปัง เหมือนถ่ายด้วยกล้องฟิล์มจริงๆ จะไปไหนมาไหนก็สามารถหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายได้เลย ไม่ต้องยุ่งยากพกของหลายอย่าง แนะนำแอพถ่ายรูปฟิล์ม สวยปัง สไตล์วินเทจ Huji Cam...