Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Socket - ซ็อกเก็ต
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Socket - ซ็อกเก็ต
ทั้งหมด 16 รุ่น

AMD AM4

 • CPU AMD A8-9600
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.10 GHz up to 3.40 GHz
  • • Cache L3 : -
  • • Process Size : 28 nm
  • 1,890 ฿
 • CPU AMD Athlon 200GE
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 2 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.20 GHz up to -
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 1,570 ฿
 • CPU AMD Ryzen 3 1200
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.10 GHz up to 3.40 GHz
  • • Cache L3 : 8MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 1,930 ฿
 • CPU AMD Ryzen 3 3200G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 2,695 ฿
 • CPU AMD Ryzen 3 4100
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 7nm
  • 2,170 ฿
  • 2,290 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 4600G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 8 MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 3,445 ฿
  • 3,490 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5500
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 3,740 ฿
  • 5,190 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 4,790 ฿
  • 4,900 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 4,670 ฿
  • 5,950 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 5,335 ฿
  • 6,250 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 8MB
  • • Process Size : 7nm
  • 3,915 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 3700X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 12,600 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 3800X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.50 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 16,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5700G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 7,350 ฿
  • 9,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5700X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 7,390 ฿
  • 9,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5800X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.70 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 11,700 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com