Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
ทั้งหมด 10 รุ่น

AMD AM4

 • CPU AMD Ryzen 7 3700X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 12,600 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 3800X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.50 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 16,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5700G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 7,350 ฿
  • 9,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5700X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 7,390 ฿
  • 9,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5800X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.70 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 11,700 ฿

AMD AM5

 • CPU AMD Ryzen 7 7600
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 7,450 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7600X
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 4.70 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 11,750 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7700
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 11,250 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7700X
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 4.50 GHz up to 5.40 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 14,200 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7800X3D
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 4.20 GHz up to 5.00 GHz
  • • Cache L3 : 96 MB
  • • Process Size : 6nm
  • 15,450 ฿
  • 17,500 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com