Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
ทั้งหมด 24 รุ่น

INTEL LGA1151

 • CPU Intel Core i5-6400
  • • Socket : INTEL LGA1151
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 2.70 GHz up to 3.30 GHz
  • • Cache L3 : 6MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 2,620 ฿
 • CPU Intel Core i5-7400
  • • Socket : INTEL LGA1151
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.00 GHz up to 3.50 GHz
  • • Cache L3 : 6MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 3,045 ฿

INTEL LGA1151-v2

 • CPU Intel Core i5-8400
  • • Socket : INTEL LGA1151-v2
  • • Cores : 6 Cores / 6 Threads
  • • Freq : 2.80 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 9MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 3,930 ฿
 • CPU Intel Core i5-9400
  • • Socket : INTEL LGA1151-v2
  • • Cores : 6 Cores / 6 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.10 GHz
  • • Cache L3 : 9MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 4,315 ฿
 • CPU Intel Core i5-9400F
  • • Socket : INTEL LGA1151-v2
  • • Cores : 6 Cores / 6 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.10 GHz
  • • Cache L3 : 9MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 3,830 ฿
 • CPU Intel Core i5-9500F
  • • Socket : INTEL LGA1151-v2
  • • Cores : 6 Cores / 6 Threads
  • • Freq : 3.00 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 9MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 4,640 ฿

INTEL LGA1155

 • CPU Intel Core i5-3470
  • • Socket : INTEL LGA1155
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.20 GHz up to 3.60 GHz
  • • Cache L3 : 6MB
  • • Process Size : 22 nm
  • 1,540 ฿

INTEL LGA1200

 • CPU Intel Core i5-10400F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.30 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 14 nm++
  • 3,830 ฿
 • CPU Intel Core i5-10400F Next
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.30 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 3,650 ฿
 • CPU Intel Core i5-11400
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 10nm
  • 5,430 ฿
 • CPU Intel Core i5-11400F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 10nm
  • 4,550 ฿
  • 5,750 ฿
 • CPU Intel Core i5-11600KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 10nm
  • 8,560 ฿

INTEL LGA1700

 • CPU Intel Core i5-12400
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 18MB
  • • Process Size : 10nm
  • 6,285 ฿
  • 6,790 ฿
 • CPU Intel Core i5-12400F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 18 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 5,135 ฿
  • 5,450 ฿
 • CPU Intel Core i5-12500
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.0 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 18MB
  • • Process Size : 10nm
  • 7,745 ฿
 • CPU Intel Core i5-12600K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 20MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 11,200 ฿
 • CPU Intel Core i5-12600KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 20MB
  • • Process Size : 10nm
  • 7,910 ฿
 • CPU Intel Core i5-13400
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 20 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 8,495 ฿
  • 8,790 ฿
 • CPU Intel Core i5-13400F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 20
  • • Process Size : 10 nm
  • 7,350 ฿
  • 7,490 ฿
 • CPU Intel Core i5-13500
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 24 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 9,000 ฿
  • 9,190 ฿
 • CPU Intel Core i5-13600K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 24 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,390 ฿
  • 12,800 ฿
 • CPU Intel Core i5-13600KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 24 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 10,990 ฿
  • 11,800 ฿
 • CPU Intel Core i5-14600K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 24MB
  • • Process Size : 10 nm
 • CPU Intel Core i5-14600KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 24MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,665 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com