Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

รวมคีย์ลัด Word ที่รู้แล้วทำงานเอกสารง่ายขึ้นอีกเยอะ อัปเดต 2023

รวมคีย์ลัด Word, Google Docs ที่ควรรู้ ทำงานเอกสารง่ายขึ้นเป็นเท่าตัว อัปเดต 2023

คีย์ลัด word

ปฏิเสธไม่ไกด้เลยว่าโปรแกรมเอกสารอย่าง Microsoft Word หรือ Google Docs นั้น ได้รับความนิยมเป็นอยากมาก สำหรับการนำมาใช้พิมพ์เอกสาร จดบันทึก เขียนสคริปต์ ฯลฯ ยิ่งในยุคสมัยนี้ที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเร่งรีบ การทำงานแข่งกับเวลาจึงกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และคงจะดีกว่ามาก ถ้้าหากเราใช้งาน Microsoft Word หรือ Google Docs ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทีมงาน NotebookSPEC จึงได้รวบรวมคีย์ลัด Word รวมไปถึง Google Docs สำหรับเป็นทางลัดในการสั่งการหรือใช้เครื่องมือที่จำเป็นในงานเอกสาร ให้การทำงาน พิมพ์เอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเลือกหรือค้นหาคำสั่ง จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


คีย์ลัด Word โดยใช้ปุ่ม Ctrl และอื่นๆ

คีย์ลัดผลลัพธ์
Ctrl + Aเลือกทั้งหมด (คลุมดำ)
Ctrl + Bทำตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
Ctrl + Cคัดลอก (Copy)
Ctrl + Vวาง (Paste)
Ctrl + Eจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
Ctrl + Fเปิดกล่องข้อความสำหรับพิมพ์ค้นหาตามคำ หรือข้อความที่ระบุ
Ctrl + Gเปิดหน้าต่าง Find and Replace
Ctrl + Iทำตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
Ctrl + Hแทนที่ข้อความ
Ctrl + Jจัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและด้านขวา
Ctrl + Kแทรกลิงก์ (Hyperlink)
Ctrl + Lจัดข้อความให้อยู่ชิดด้านซ้ายหน้ากระดาษ
Ctrl + Rจัดข้อความให้อยู่ชิดด้านขวาหน้ากระดาษ
Ctrl + Nสร้างหน้าเอกสารใหม่
Ctrl + Oเปิดเอกสาร
Ctrl + Wปิดเอกสาร
Ctrl + Pพิมพ์เอกสาร
Ctrl + Sบันทึกเอกสาร
Ctrl + Uขีดเส้นใต้ข้อความ
Ctrl + Xตัดข้อความ (Cut)
Ctrl + ZUndo
Ctrl + YRedo
Ctrl + Homeไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร
Ctrl + Endไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร
Ctrl + Tabแทรกอักขระแท็บ
Ctrl + Enterขึ้นบรรทัดใหม่ในหน้ากระดาษใหม่
Ctrl + [ลดขนาดฟอนต์ลง 1 point
Ctrl + ]เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 point
Ctrl + ลูกศรชี้ขึ้นเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 ย่อหน้า
Ctrl + ลูกศรชี้ลงเลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 ย่อหน้า
Ctrl + ลูกศรขวาเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ข้อความ
Ctrl + ลูกศรซ้ายเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ข้อความ
Ctrl + F4ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
Ctrl + F7สลับหน้าต่างที่กำลังเปิดใช้อยู่ (กรณีที่เปิดหลายหน้า)
Ctrl + F9ใส่เครื่องหมาย { } ลงในเอกสาร
Ctrl + F10ย่อและขยายหน้าต่าง
Ctrl + F12เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์
Ctrl + Shift + Dขีดเส้นใต้ข้อความแบบ 2 เส้น
Ctrl + Shift + Fเปิดหน้าต่าง Font
Ctrl + Shift + (+)พิมพ์ตัวอักษรตัวยก
Ctrl + (=)พิมพ์ตัวอักษรตัวห้อย
Ctrl + Shift + Gนับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร
Ctrl + Shift + Lสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยการใช้งาน
Ctrl + Shift + (<)ลดขนาดฟอนต์ลง 1 point
Ctrl + Shift + (>)เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 point
Ctrl + Shift + Vวางเฉพาะข้อความอย่างเดียว
Homeไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัด
Endไปที่ตำแหน่งสุดท้ายของบรรทัด
F12ปิดหน้าต่าง Save As
Page Upเลื่อนหน้าจอไปด้านบน 1 หน้าจอ
Page Downเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง 1 หน้าจอ
Print Screen (PrtSc)จับภาพบนหน้าจอเก็บไว้ในคลิปบอร์ด
Deleteลบส่วนที่เลือก / ลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านขวา
ESCยกเลิก
Shift + ลูกศรขวาเลือกตัวอักษรจากทางด้านขวา
Shift + ลูกศรซ้ายเลือกตัวอักษรจากทางด้านซ้าย
Shift + F8ลดขนาดของส่วนที่เลือก
F8 + ลูกศรซ้ายเลือกคลุมดำคำ ประโยค (ทางด้านซ้าย) หรือคลุมดำทั้งหมด
F8 + ลูกศรขวาเลือกคลุมดำคำ ประโยค (ทางด้านขวา) หรือคลุมดำทั้งหมด

คีย์ลัด Word โดยใช้ปุ่ม Alt

คีย์ลัดผลลัพธ์
Alt + Hเปิดแท็บหน้าแรก
Alt + Mเปิดแท็บการส่งจดหมาย
Alt + Nเปิดแท็บแทรก (Insert)
Alt + Pเปิดแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
Alt + Qระบุสิ่งที่ต้องการจะทำ (Action, Text help ฯลฯ)
Alt + Rเปิดแท็บมุมมอง
Alt + Sเปิดแท็บอ้างอิง
Alt + R + Sเลือกการสะกดและไวยากรณ์
Alt + R + Cแทรกความคิดเห็นในหน้าต่างการตรวจทาน
Alt + ลูกศรซ้ายย้อนกลับไปหนึ่งหน้า
Alt + ลูกศรขวาไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
Alt + Ctrl + Dแทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnote)
Alt + Ctrl + Fแทรกโน้ตอธิบายไว้ด้านล่าง (Footnote)
Alt + Ctrl + Iดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
Alt + Ctrl + Oสลับไปยังมุมมองเค้าโครงร่าง
Alt + Ctrl + Nสลับไปยังมุมมองแบบร่าง
Alt + Ctrl + Pดูในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์
Alt + Ctrl + Sแยกหน้าต่างเอกสาร
Alt + Ctrl + Zสลับไปมาระหว่าง 4 ตำแหน่งล่าสุดที่ได้ทำการแก้ไข
Alt + Shift + Aขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด
Alt + Shift + Cยกเลิกการแบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน
Alt + Shift + Gนับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร
Alt + Shift + Iทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย
Alt + Shift + Lแสดงบรรทัดแรกของข้อความหรือข้อความทั้งหมด
Alt + Shift + Nแสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึงหัวเรื่อง (ตามตัวเลข, N แทนตัวเลข)
Alt + Shift + Oทำเครื่องหมายรายการสารบัญ
Alt + Shift + Tแทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร
Alt + Shift + Xทำเครื่องหมายรายการดัชนี
Alt + Shift + 1แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์หัวเรื่องเป็น 1
Alt + Ctrl + Page Upไปทางด้านบนของหน้าต่างเอกสาร
Alt + Ctrl + Page Downไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร
Alt + Shift + F7เรียก Dictionary ของ Word
Alt + Shift + Tabสลับไปยังหน้าก่อนหน้า
Alt + F4ปิดโปรแกรม (Close)
Alt + F5ย่อขนาดหน้าต่างให้เล็กลงจากหน้าต่างที่เปิดเต็มหน้าจอ
Alt + F8แทรก Macro ลงในเอกสาร
Alt + Tabสลับไปยังหน้าต่อไป
Alt + Print Screen (PrtSc)จับภาพหน้าต่างที่เลือกเก็บไว้ในคลิปบอร์ด

และทั้งหมดนี้ก็คือคีย์ลัด Word และ Google Docs ที่สามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อความเพิ่มความสะดวกในการทำงานเอกสารที่มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องคอยค้นหาเครื่องมือ หรือใช้เมาส์คลิกให้เสียเวลา สามารถกดใช้งานเครื่องมือผ่านปุ่มบนคีย์บอร์ดได้เลยทันที

Advertisement

อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มุกเสี่ยวจีบสาว ภาษาอังกฤษ, มุขเสี่ยวๆ
แอพแต่งรูปการ์ตูน ฟรี
แปลงไฟล์ PDF เป็น Word
เช็คเลขพัสดุ
หัวชาร์จไอโฟน
WiFi USB
แอพจองตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก, แอพจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
หัวชาร์จ Type c, หัวชาร์จ Type-c
หัวชาร์จไอแพด
แอพหาเพื่อนคุย, แอพหาคู่
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Buyer's Guide

Lenovo IdeaPad โน๊ตบุ๊คซีรี่ส์ยอดนิยมประจำแบรนด์ที่ใครหลายคนต้องเคยใช้! เวลาอยากเปลี่ยนโน๊ตบุ๊คใหม่สักเครื่องแล้วเอาสเปคต่อราคาคุ้มค่าไว้ก่อน ยังไง Lenovo IdeaPad ก็น่าจะเป็นซีรี่ส์ที่หลายคนคิดถึงหรือเลือกซื้อมาใช้งาน ซึ่งจุดเด่นมัดใจผู้ใช้ได้อยู่หมัดของ Lenovo ต้องยกให้ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับโน๊ตบุ๊คราคาเท่ากัน ทางบริษัทมักให้สเปคมาเหนือกว่าอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะซีพียูแรงกว่า, ติดการ์ดจอแยกเพิ่มเข้ามาให้และยังอัพเกรดเพิ่ม RAM, SSD ได้ แถมบางรุ่นก็ต่อหน้าจอแยกและชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB-C ได้ด้วย ซึ่งถ้าต้องการโน๊ตบุ๊คที่มีลูกเล่นเยอะประมาณนี้ อาจต้องจ่ายเงินมากกว่า 25,000 บาทด้วยซ้ำ...

CONTENT

Excel หนึ่งในโปรแกรมชุดสำนักงานสุดดังอย่าง Microsoft Office ได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เพิ่มหลายอย่าง ชาวออฟฟิศมาดูดันดีกว่าว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าใช้งานบ้าง Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่พัฒนาและเผยแพร่โดย Microsoft เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Microsoft Office ต่างจากโปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word ตรงที่ Excel จัดระเบียบข้อมูลเป็นคอลัมน์และแถว แถวและคอลัมน์ตัดกันที่ช่องว่างที่เรียกว่าเซลล์ แต่ละเซลล์ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ข้อความ ค่าตัวเลข...

Tips & Tricks

รวมคีย์ลัด Photoshop ปรับขนาดภาพ, หมุนภาพ, รวมเลเยอร์, ตัดพื้นหลัง ฯลฯ อัปเดต 2023 โปรแกรมยอดนิยมมากที่สุดในการแต่งรูปไปจนถึงภาพกราฟฟิกระดับสูงนั้น คงหนีไม่พ้น Adobe Photoshop ซึ่งแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมนี้เลย และไม่ว่าจะด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน ไปจนถึงความสามารถของตัวโปรแกรม ก็ทำให้ Photoshop กลายเป็นโปรแกรมแต่งภาพที่ครองใจผู้คนจากทั่วโลก และในการทำงานนั้น คงจะสะดวกขึ้นไม่น้อยเลย หากเรามีคีย์ลัดหรือปุ่มลัดในการกดใช้งานเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทีมงาน...

Buyer's Guide

Microsoft Surface รุ่นไหนดี? ซื้อตอนนี้อย่างคุ้มเพราะของแถมมาเพียบ! เมื่อผู้ใช้อยากได้โน๊ตบุ๊คแต่ขอรูปทรงแท็บเล็ตให้พกพาสะดวกล่ะก็ เพื่อนสายคอมน่าจะโดนถามว่าจะซื้อ Microsoft Surface รุ่นไหนดี? เพราะแท็บเล็ตจากผู้ผลิต Windows ซีรี่ส์นี้นอกจากมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ซีรี่ส์พื้นฐานอย่าง Surface Pro ทรงแท็บเล็ต, Surface Laptop ทรงโน๊ตบุ๊คทั่วไป หรือแม้แต่ Surface Go ซึ่งเอา Surface Pro...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก