Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
ทั้งหมด 3 รุ่น

AMD AM5

 • CPU AMD Ryzen 9 7900X
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 12 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 4.70 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 64 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 16,185 ฿
 • CPU AMD Ryzen 9 7900X3D
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 12 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 4.40 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 128 MB
  • • Process Size : 6 nm
  • 20,660 ฿
 • CPU AMD Ryzen 9 7950X3D
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 16 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 4.20 GHz up to 5.70 GHz
  • • Cache L3 : 128 MB
  • • Process Size : 6 nm
  • 25,400 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com