Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

ใบขับขี่หาย ทำตามนี้ ง่ายๆ ไม่ต้องแจ้งความ

ใบขับขี่หาย! ไม่ต้องแจ้งความ จองคิวออนไลน์ ทำใหม่ได้ง่ายๆ

ใบขับขี่หาย

สำหรับใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของใบขับขี่หาย ไม่ว่าจะลืมไว้ เก็บไว้แล้วหาไม่เจอ หรือทำหล่นหายไปที่ไหน สามารถจองคิวทำใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทางไปเองได้เลย


การทำใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

ประโยชน์ของใบขับขี่

เป็นหลักฐานยืนยันแสดงว่าบุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ จริง ถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาต และผ่านการทดสอบจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ใบขับขี่ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ดังนี้

 1. ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ ซึ่งหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก็อาจทำให้บริษัทประกันภัยใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิดชอบได้ หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้โดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่มีใบอนุญาตขับขี่
 2. ในกรณีที่โดนตำรวจจราจรเรียกตรวจ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็จะทำให้ถูกเทียบปรับได้ ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้น
 3. ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อม

ประเภทของใบขับขี่

สำหรับใบอนุญาตขับขี่นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย

1. ประเภท ส่วนบุคคล (บ.)

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ

2. ประเภท ทุกประเภท (ท.)

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทน ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้


ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

คือ ใบขับขี่สำหรับคนไปทำครั้งแรก ซึ่งจะแยกย่อยออกไป 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว อายุ 2 ปี และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุ 2 ปี โดยผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และทุกประเภทจะมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

อายุ 1 ปี / ค่าธรรมเนียม 100 บาท


2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

ใบขับขี่ชนิดนี้ เป็นแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยที่สุดเพราะเป็นใบอนุญาตสำหรับการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนั่นเอง โดยจะได้มาหลังจากการใช้ใบขับขี่ชั่วคราวมาครบ 1 ปี ซึ่งใบขับขี่แบบนี้ก็จะมีอายุใช้ได้ยาว ๆ 5 ปี

อายุ 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 500 บาท


3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนใบขับขี่รถยนต์สามล้อจากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี หรือต้องการต่ออายุใบขับขี่รถสามล้อส่วนบุคคล ซึ่งใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจะมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

อายุ 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท


4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ใบขับขี่ชนิดนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถยนต์ขนส่งสาธารณะ หรือรถแท็กซี่ โดยต้องได้รับใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

อายุ 3 ปี / ค่าธรรมเนียม 300 บาท


5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

คือ ใบขับขี่ของผู้ที่ต้องการทำอาชีพขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า รถตุ๊กตุ๊ก โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือแบบตลอดชีพ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ

อายุ 3 ปี / ค่าธรรมเนียม 150 บาท


6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

เป็นใบขับขี่อีกหนึ่งชนิดที่น่าจะเป็นที่คุ้นเคยสำหรับหลาย ๆ คน โดยผู้ที่ต้องการเปลี่ยนใบขับขี่รถจักรยานยนต์จากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี หรือต้องการต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

อายุ 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท


7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือวินมอเตอร์ไซค์ โดยต้องได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณจะมีอายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 150 บาท

อายุ 3 ปี / ค่าธรรมเนียม 150 บาท


8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก), การขับรถอย่างปลอดภัย และ มารยาทในการขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ

อายุ 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท


9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์เพื่อใช้งานในเกษตรกรรม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์จะมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

อายุ 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท


10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

ใบขับขี่ชนิดนี้ก็คือใบอนุญาตสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 1 ถึง ข้อ 9 โดยจะมี อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท


11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือ ใบขับขี่สากล

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ใบขับขี่สากล โดยผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้ จะมีอายุเท่าไรก็ได้ แต่ที่สำคัญจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพแล้ว จึงจะสามารถยื่นขอทำใบขับขี่สากลได้ โดยใบขับขี่สากลจะมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท

อายุ 1 ปี / ค่าธรรมเนียม 500 บาท


เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไปในวันที่ทำใบขับขี่ 2021

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถใบเก่า (ถ้ามี)
 3. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (มีที่อยู่และตราประทับสถานพยาบาลชัดเจน)

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2021

 1. ยื่นเอกสารและเวลาตรวจสอบเวลาการนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่
 2. จดแจ้งใบคำร้อง / คำขอ เพื่อทำใบขับขี่ใหม่
 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบสมรรรถภาพร่างกายตามกำหนด 4 รายการ ประกอบด้วย ตาบอดสี,สายตาทางกว้าง,สายตาทางลึก,การตอบสนอง
 4. ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท
 5. ทำใบขับขี่ใบใหม่
 6. รอรับบัตรใบขับขี่ใหม่

อ้างอิง: dlt.go.th, sldriveschool


ใบขับขี่หาย อัพเดต 2021 ไปทำใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หากใบขับขี่หายไม่ต้องไปแจ้งความ สามารถไปติดต่อที่สำนักงานกรมขนส่งได้เลย แต่หากถือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นเอกสารในการขอออกใบขับขี่ใหม่อีกที

เมื่อใบขับขี่หาย ให้เตรียมเอกสารไปติดต่อทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่ง หลักๆ แล้วก็ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่หน่วยงานราชการออกให้ สำหรับชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ต (Passport) แทนได้

 • กรณีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ/แท็กซี่ สูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความไปใช้เป็นหลักฐาน ในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
 • กรณีใบขับขี่หมดอายุ ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับนำใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ใบขับขี่หาย เสียเงินเท่าไร?

สำหรับค่าธรรมเนียมกรณีใบขับขี่หาย และขอทำใหม่ จะต้องชำระเงินเป็นจำนวนรวม 205 บาท โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี

 • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแทนกรณีใบขับขี่สูญหาย หรือชำรุด 100 บาท
 • ค่าบริการถ่ายรูป และพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

ใบขับขี่หาย ไม่ต้องกังวล เพราะขั้นตอนการทำใหม่ไม่ยุ่งยาก หรือวุ่นวายอย่างที่คิด จึงควรไปติดต่อให้ถูกต้องตามขั้นตอน เพราะหากขับขี่รถยนต์บนท้องถนนโดยไม่พกใบขับขี่ ก็อาจต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย ทางที่ดีควรรีบดำเนินการให้เรียบร้อยดีกว่า


จองคิวทำใบขับขี่ ออนไลน์

ใบขับขี่หาย ออนไลน์

ปัจจุบัน ขั้นตอนการจองคิวในการทำใบขับขี่ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะสามารถจองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ ในกรณีใบขับขี่หาย หรือบัตรหมดอายุ ไม่อยากไปเข้าคิวที่สำนักงานกรมขนส่ง ก็ใช้วิธีจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพดังกล่าว

 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue: iOS
 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue: Android

ขั้นตอนการจองคิวผ่านแอพพลิเคชัน

 • ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 • ทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่
 • เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”
 • เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี
 • เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่
 • เลือกเวลาที่ต้องการจอง จากนั้นกดยืนยันการจอง > แคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

เพียงเท่านี้เราก็สามารถจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ หรือทำใบขับขี่ใหม่ได้เรียบร้อยแล้ว

** อัพเดต วันที่ 6 สิงหาคม 2021 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง จึงทำให้มีการ งดให้บริการ การทำใบขับขี่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป จนกว่าจะสถานการณ์จะคลี่คลาย **


จองคิวใบขับขี่

นอกจากนี้ ยังสามารถทำใบขับขี่ดิจิทัลแบบชั่วคราวเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ยังไม่ได้ไปทำใบขับขี่ใหม่ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT QR Licence ได้ทั้งสมาร์ทโฟน iOS และ Android

 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT QR Licence: iOS
 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT QR Licence: Android

แอพพลิเคชันโดยกรมการขนส่งทางบก ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถแบบ QR Code และเพื่อความปลอดภัยทางถนน มีความสามารถในการติดต่อเกี่ยวกับใบขับขี่ได้ดังนี้

 • ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • การแสดง QR CODE ประจำใบอนุญาตขับรถ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล
 • ตรวจสอบและแสดงข้อมูลใบอนุญาตแบบ QR Code
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุ, การเปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชนิด ใบอนุญาตชนิดต่างๆ
 • แชร์ตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง
 • รวมเลขหมายโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • การแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์

และทั้งหมดนี้ก็คือการทำใบขับขี่ รวมไปถึงในกรณีที่ใบขับขี่หาย ไม่ต้องแจ้งความ เราสามารถทำบัตรใหม่ได้เลย ซึ่งการทำบัตรใหม่ ในสถานการณ์เช่นนี้นั้น เราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอคิวด้วยตัวเองแล้ว แต่สามารถที่จะจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย ง่ายมากๆ สำหรับใครที่กำลังต้องการทำใบขับขี่ใหม่ หรือติดต่อเอกสารอื่นๆ ก็ลองดาวน์โหลดแอพพลิเคชันไปใช้งานกันได้เลย


อ่านบทความเพิ่มเติม/บทความที่เกี่ยวข้อง

แจ้งบัตรประชาชนหาย ออนไลน์
เปลี่ยน HDD เป็น SSD
เปลี่ยนแรมโน๊ตบุ๊คครั้งแรก
แอพลบคน
ค้นหาด้วยรูปภาพ image search
เกมออกกำลังกาย
แอพกล้องฟิล์ม
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

แนะนำเว็บไซต์/แอพ สำหรับอ่านหนังสือออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด อัพเดต 2021 หนังสือเป็นอะไรที่อยู่คู่กับมนุษย์มานาน ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน หนังสือก็ยังคงเป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิง ที่ใครๆ ก็สามารถหยิบไปอ่านได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงหนังสือทุกเล่มได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเงิน (ต้องยอมรับว่าหนังสือในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยทั้งเนื้อหา รูปเล่ม รวมไปถึงการออกแบบหน้าปกที่ดูสวยและน่าอ่านขึ้นมากๆ ) หรือเหตุผลอื่นๆ เช่น เรื่องของเวลา อย่างใครหลายคนอาจจะไม่มีเวลาไปเดินเลือก หรือหยิบหนังสือจากชั้นวาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์...

Tips & Tricks

แนะนำแอพถ่ายรูปฟิล์ม สไตล์วินเทจ ยุค 90’s แอพถ่ายรูปในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย แถมกล้องของสมาร์ทโฟนก็พัฒนาอย่างมาก ทำให้รู้ที่ออกมามีความคมชัด ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น หลายๆ คนก็ยังชอบที่จะถ่ายรูปฟิล์มอยู่ แต่ด้วยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกล้องฟิล์มในปัจจุบันหายากขึ้น ทั้งจะพกพาไปไหนมาไหนก็ยากกว่า ทีมงานจึงอยากแนะนำแอพถ่ายรูปฟิล์ม สไตล์วินเทจ ถ่ายออกมาสวยปัง เหมือนถ่ายด้วยกล้องฟิล์มจริงๆ จะไปไหนมาไหนก็สามารถหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายได้เลย ไม่ต้องยุ่งยากพกของหลายอย่าง แนะนำแอพถ่ายรูปฟิล์ม สวยปัง สไตล์วินเทจ Huji Cam...

Tips & Tricks

แอพที่ควรมีใน iPad ไว้จดโน๊ต วาดรูป โหลดได้ฟรี อัพเดต 2021 ใครที่มองหาแอพพลิเคชันดีๆ สำหรับจดบันทึก วาดรูป ที่ฟรีแต่ใช้ได้ดี เหมาะสำหรับสายฟรี หรือใครก็ตามที่ไม่ได้ต้องการใช้ฟีเจอร์การทำงานที่สูง หรือเต็มประสิทธิภาพ แค่ต้องการจด วาดภาพ หรือสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เพียงแค่ต้องการแอพพลิเคชันดีๆ ไว้จดงาน การเรียน แต่ยังต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ ทีมงานจึงอยากแนะนำแอพที่ควรมีใน iPad...

Tips & Tricks

แนะนำแอพคำนวณสารอาหาร นับแคลง่ายๆ ใครก็ผอมได้ ความอ้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกาย การกินอาหารโดยนับแคลอรี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใครหลายคนเือกใช้ ทีมงานจึงอยากแนะนำแอพคำนวณปริมาณอาหาร เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน หรือต้องควบคุมปริมาณอาหาร สอนใช้แอพคำนวณสารอาหาร MyFitnessPal การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน การตั้งค่าและใช้งานเบื้องต้น ตัวอย่างการเพิ่มอาหาร แสกนอาหารจากบาร์โค้ด แอพคำนวณสารอาหาร แอพนับแคลอื่นๆ ที่น่าสนใจ สอนใช้แอพคำนวณสารอาหาร MyFitnessPal สำหรับแอพพลิเคชันในการคำนวณสารอาหาร นับแคลอรี่ ที่อยากจะมาแนะนำกัน...