Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

แนะนำโปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิลที่น่าใช้งาน 2021 ตอบโจทย์ธุรกิจการทุกรูปแบบ

แนะนำโปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิลที่น่าใช้งาน 2021 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทุกรูปแบบ

โปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิล

โลกทุกวันนี้เกิดธุรกิจขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ไปขนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ ๆ ที่หันมาสร้างธุรกิจขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า SME เป็นของตัวเอง เมื่อมีการซื้อ-ขาย สินค้าเกิดขึ้น ก็ย่อมจะต้องมีการนำไปคิดกำไร ขาดทุน หรืออื่น ๆ ในทางธุรกิจ ทีมงาน NotebookSPEC จึงอยากมาแนะนำผู้ช่วยในด้านธุรกิจ อย่างโปรแกรมออกใบเสร็จ หรือโปรแกรมออกบิล ที่จะมาช่วยในการคิดคำนวณ ออกบิล ออกใบเสร็จ ช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น จะมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันเลย


ใบเสร็จรับ (Receipt) คืออะไร ต่างกับบิลเงินสด และใบกำกับภาษีอย่างไร

ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิล ที่ทีมงานได้นำมาแนะนำนั้น เรามาทำความรู้จักของประเภทเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ที่ใครหลายคนอาจจะยังงง ๆ กันอยู่ ว่ามันแตกต่างกันยังไง ระหว่าง ใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับ กับ บิลเงินสด และใบกำกับภาษี โดยเฉพาะในเรื่องของใบเสร็จรับเงิน กับบิลเงินสด ที่ใครหลายคนเข้าผิดว่าเป็นเอกสารเดียวกัน

Advertisement

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คืออะไร

ใบเสร็จรับ หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ผู้ให้เช่าออกให้กับผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าตัวเองได้รับเงินแล้ว (ผู้ซื้อ ได้รับเอกสารจากผู้ขาย) การออกใบเสร็จรับเงินเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ว่าผู้รับเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้อีกฝ่ายทันทีทุกครั้ง ที่มีการรับเงินมาไม่ว่าผู้ซื้อจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม แต่หากว่าคุณประกอบเพียงธุรกิจขนาดเล็กทางกรมสรรพากรก็ได้กำหนดจำนวนเงินไว้แล้วว่าต้องออกใบเสร็จเมื่อขายสินค้าหรือบริการแต่ละครั้งที่มีจำนวนเงินเกิน 100 บาท

ใบเสร็จรับเงินนั้น บุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะออกใบรับนี้ได้ โดยจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของธุรกิจ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ลำดับ และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
 • รายการ ราคาของสินค้า และราคาสุทธิ ในการซื้อขาย

ความแตกต่างของใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด

สำหรับใบเสร็จรับ กับบิลเงินสดก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายอะไร ถ้ามองในมุมของคนทำบัญชีเอกสารทั้งสองอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเอกสารรับเงินจริง ๆ แต่เอกสารทั้งสองตัวนี้จะมีความน่าเชื่อถือ และรูปแบบการใช้งานต่างกันนิดหน่อย คือ บิลเงินสด, ใบเสร็จรับเงินจะใช้ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้า บริการแล้วจ่ายชำระเงินทันที ในการออกใบเสร็จรับเงินจะใช้ในกรณีที่ลูกค้ามาจ่ายชำระหนี้จากการซื้อสินค้า หรือบริการในอดีต

ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานบิลเงินสด

บิลเงินสดส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นมักเกิดจากการเขียน ซึ่งมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และส่งผลให้เอกสารบิลเงินสดไม่เป็นที่ยอมรับจากกรมสรรพากร ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นคือไม่มีชื่อผู้ขาย (ทำให้เอกสารมีข้อมูลไม่ครบตามที่สรรพากรกำหนด) ไม่มีชื่อผู้ซื้อ รายการสินค้าระบุไม่ชัดเจน

ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้บิลเงินสดที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด คุณสามารถทำการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบิลเงินสดของคุณได้ด้วยการจัดทำเอกสารใบแทนการรับเงินอย่างเอกสารสำคัญใบรับเงินพร้อมแนบบัตรประชาชน หรือจะใช้เอกสารใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน และการแนบหลักฐานในการจ่ายเงินอย่างเช็ค, หลักฐานในการโอนเงิน

ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับ หรือบิลเงินสดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อกรมสรรพากรได้ เพียงแต่จะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร

และนอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างระหว่างใบเสร็จรับเงิน กับ ใบกำกับภาษีอีกด้วย สำหรับใบกำกับภาษีนั้น จะเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องออกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งที่ได้ทำการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งใบกำกับภาษีตจะต้องระบุมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละครั้ง

 • สำหรับธุรกิจค้าขาย ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทันทีที่มีการส่งมอบสินค้า แม้ว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้านั้น ๆ ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าก็ตาม
 • สำหรับธุกิจให้บริการ ผู้ประกอบการจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการนั้น ๆ ทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สำคัญก็คือ ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษี 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ สำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ และสำเนา สำหรับผู้ประกอบการในการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในการ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ. 30) โดยผู้ประกอบการจะต้องเก็บเอกสารไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ใบเสร็จรับเงิน อย่างที่ได้ทราบกันไปแล้ว ว่าใบเสร็จรับเงินนั้น เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องออกให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือบริการทันทีที่มีการรับเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผุ้ขายได้รับเงิน และผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบเสร็จรับเงินนั้นก็จะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งราคาที่ทำการซื้อ-ขาย และราคาที่ตกลงชำระไว้ด้วย

ความแตกต่างระหว่าง ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ก็คือ

ใบกำกับภาษี เป็นกิจการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะต้องเป็นกิจการหรือธุรกิจที่ทำการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ไว้เท่านั้น หมายความว่า หากฑุรกิจไม่ได้จด VAT ก็จะไม่สามรถออกใบกำกับภาษีได้ และหากออกใบกำกับภาษีก็จะมีความผิดทางกฎหมายด้วย

ใบเสร็จรับเงิน ผู้ประกอบการสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับเงินจากการซื้อขายสินค้าและบริการแล้วเท่านั้น และจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทันที ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม และการออกใบเสร็จปลอมก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน

เปรียบเทียบความแตกต่างได้เพิ่มเติม ดังนี้

ใบเสร็จรับเงินบิลเงินสดใบกำกับภาษี
ไม่ต้องจด VAT ก็สามรถออกได้ไม่ต้องจด VAT ก็สามรถออกได้ ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นมักเกิดจากการเขียนต้องจด VAT ถึงจะออกใบกำกับภาษีได้
ออกเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ ครั้งละ 100 บาท ขึ้นไปมีข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นคือไม่มีชื่อผู้ขาย (ทำให้เอกสารมีข้อมูลไม่ครบตามที่สรรพากรกำหนด) ไม่มีชื่อผู้ซื้อ รายการสินค้าระบุไม่ชัดเจนต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ทำการซื้อ-ขาย
ออกเมื่อมีการรับชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการเท่านั้นออกเมื่อมีการรับชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการเท่านั้นต้องออกใบกำกับภาษีทันทีที่ส่งมอบสินค้า (แม้ยังไม่ได้รับการชำระเงิน)

10 โปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิล ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ให้การออกบิลเป็นเรื่องง่าย

1. SMEMOVE

โปรแกรมออกใบเสร็จ

เริ่มต้นกันด้วย SMEMOVE โปรแกรมที่จะช่วยบริการจัดการ SMEMOVE (เอสเอ็มอีมูฟ) เป็นแพลตฟอร์มระบบงานบัญชีสําหรับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี และสตาร์ตอัพเป็นโปรแกรมด้าน งานบัญชี ผ่านระบบคลาวด์ ที่ออกแบบ ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายมาพร้อมกับ ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกงานด้านบัญชี ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างพนักงาน บัญชี ขณะที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ในการจัดงานเอกสารต่าง ๆ ทางการ บัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการวางบิล ออกใบเสร็จ หรือการจัดการเงินสด รวมถึงสามารถสรุปงบการเงินได้แบบ เรียลไทม์ทุกที่ทุกเวลา

ฟีเจอร์เด่นของแอพพลิเคชัน SMEMOVE ที่นอกเหนือจากการเป็นโปรแกรมออกใบเสร็จ คือ มาพร้อมกับเทคโนโลยี คลาวด์ที่ง่ายต่อการจัดการ วิเคราะห์ ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลธุรกิจไว้ใน ที่เดียว ทั้งยังช่วยในการจัดทําแบบ ฟอร์มบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชี แต่ละประเภทเป็นเรื่องง่าย แม่นยํา และลดข้อบกพร่องในการจัดทํางบ การเงิน

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ SMEMOVE มีดังนี้เลย

 • การเปิดบิล ซื้อ ขาย จ่าย ในเวลาภายใน 1 นาที
  • การขาย การซื้อ หรือการจ่าย ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ครบทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้การจัดการเอกสารเหล่าได้สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มากขึ้น
  • ไม่พลาดทุกการวางบิลและรับเช็คทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล จึงทำให้การบริหารจัดการเงินสดทำได้อย่างดีเยี่ยม
  • มีสต๊อกการซื้อขายสินค้าที่เป็นระบบ สามารถเก็บ Serial No. ของสินค้าได้ และเช็กสต๊อกสินค้าเข้าออกได้อย่างเที่ยงตรงแบบเรียลไทม์
 • การทำเงินเดือนพนักงาน (Payroll) ประกันสังคม และภาษีต่าง ๆ
  • หมดปัญหาความยุ่งยากในการทำบัญชีเงินเดือน ด้วยระบบจัดการเงินเดือน ประกันสังคม และภาษีของ Application โปรแกรมบัญชี สามารถจัดการเงินเดือนพนักงานทุกคนได้ครบถ้วน รวมถึงการเบิกจ่ายค่าต่าง ๆ
  • พนักงานสามารถดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้ด้วยตัวเอง หรือให้ระบบส่งอัตโนมัติ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความลับสำหรับเพื่อนร่วมงานรายอื่น
  • ประหยัดเวลาในทำฟอร์มเอกสารในการยื่นภาษีหรือประสังคม เพราะสามารถยื่นแบบได้ทันที
 • มีระบบบัญชีที่เข้าใจง่าย รู้ยอดขายที่ชัดเจน รวมไปถึงสามารถทราบผลกำไรได้เลย
  • ประหยัดงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชี ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีโดยอัตโนมัติ ที่มีรายงานงบดุล กำไร-ขาดทุน กระแสเงินสด พร้อมทั้งตัวเลขทางการเงิน เพื่อให้สามารถเช็คสุขภาพการเงินของกิจการได้แบบเรียลไทม์
  • แม้ไม่รู้เรื่องบัญชีก็ใช้งานได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
  • ทุกรายการเคลื่อนไหวของระบบบัญชีจะถูกบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปและแบบแยกประเภท
 • มีระบบการทำเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
 • ระบบบัญชีที่เข้าใจง่าย รู้ยอดขาย ทราบผลกำไรได้เลย
  • ประหยัดงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชี ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีโดยอัตโนมัติ ที่มีรายงานงบดุล กำไร-ขาดทุน กระแสเงินสด พร้อมทั้งตัวเลขทางการเงิน เพื่อให้คุณสามารถเช็คสุขภาพการเงินของกิจการได้แบบเรียลไทม์
  • ทุกรายการเคลื่อนไหวของระบบบัญชี จะถูกบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปและแบบแยกประเภท
 • ทำงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งยังสามารถออกเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ
 • มีระบบการแจ้งเตือนของการออกเอกสารต่าง ๆ เมื่อถึงกำหนดเวลา
 • มีรายงานบัญชี และออกงบการเงินได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time) โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีแต่อย่างใด
 • มี Application โปรแกรมบัญชี ถือเป็นโปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพการเงินของบริษัทได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ต้องใช้ หรือ ลูกหนี้ต่าง ๆ
 • ครบวงจรในระบบเดียว เพราะเราได้รวมสารพัดการทำบัญชีเอาไว้ภายใน Application เดียว จึงทำให้สามารถจัดการงานทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความปลอดภัยสูง เพราะข้อมูลทุกอย่างจะถูกเข้ารหัส และสำรองข้อมูลด้วยระบบแบ็คอัพถึง 3 สำเนา

แพ็กเกจของ SMEMOVE

โปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิล
 • Free: 1 user, 200 MB ใช้ฟรี! ไม่มีหมดอายุ
 • Basic: 5 user, 2 GB storage, ฿199/Month
 • Premium: 10 user, 3 GB storage, ฿399/Month
 • Pro: 15 user, ฿699/Month, 5 GB storage

2. SIMPLY SALE

โปรแกรมออกบิล โปรแกรมออกใบเสร็จ

โปรแกรม Simple Sale จัดการร้าน ขายหน้าร้าน สต๊อก พิมพ์บาร์โค้ด ทั้งยังเป็นโปรแกรมออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์สลิป เครื่องพิมพ์ทั่วไป ฯลฯ ตัวโปรแกรม SIMPLY SALE เป็นโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน สามารถเปิดฟอร์มขายสินค้าได้พร้อมกัน 10 ฟอร์ม รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการออกใบกำกับภาษี ในรูปแบบกระดาษ A4 และ กระดาษต่อเนื่อง (Continuous-Form Paper) รองรับระบบบาร์โค้ด ที่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้

นอกจากนี้ โปรแกรมออกใบเสร็จ จัดการร้านค้า ขายหน้าร้าน SIMPLY SALE ยังสามารถนำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel ทำให้สะดวกในการเตรียมข้อมูล กำหนดราคาได้ 3 แบบตามลูกค้า และ ณ จุดขาย กำหนดส่วนลดได้แบบราคาและแบบเปอร์เซ็นต์ได้ตามลูกค้า และ ณ จุดขาย รวมถึงการ กำหนดจำนวนวันเครดิต และยังมีความสามารถอีกมากมาย อย่างการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ทดลองได้ฟรีก่อนได้ หากชอบใจสามารถขยายบิลเพิ่มได้

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ SIMPLY SALE มีดังนี้เลย

 • การขายสินค้าหน้าร้าน สามารถเปิดฟอร์มขายสินค้าได้พร้อมกัน 10 ฟอร์ม
 • รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการออกใบกำกับภาษี ทั้งแบบ A4 และ กระดาษต่อเนื่อง
 • รองรับระบบบาร์โค้ด และ พิมพ์บาร์โค้ดได้
 • นำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์ของ โปรแกรม Microsoft Excel สะดวกในการเตรียมข้อมูล
 • กำหนดราคาได้ 3 แบบตามลูกค้า และ ณ จุดขาย
 • พิมพ์ใบเสร็จออก Printer ทั่วไป ขนาด A4 และ Printer แบบความร้อน ขนาด 58,70,80 มิลลิเมตร (mm), พิมพ์บาร์โค้ดสินค้าออก Printer สติ้กเกอร์ความร้อน และ A4  
 • สต๊อกสินค้า รับสินค้าเข้า แยกเป็นล็อต จัดกลุ่มสินค้าได้ คำนวณต้นทุนจากสินค้าที่รับเข้าระบบ คำนวณสินค้าคงเหลือ และ ตัดสต๊อกสินค้าเมื่อขายสินค้าออก
 • สามารถออกรายงานได้หลากหลาย เช่น รายงานยอดขาย/กำไร, รายงานจำนวนขายสินค้าย้อนหลังแต่ละสินค้า, รายงานการซื้อสินค้าของลูกค้า, รายงานการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย, รายงานสินค้าใกล้หมด, รายงานลูกหนี้, รายงานภาษีซื้อ-ขาย เป็นต้น
 • สำรองข้อมูลอัตโนมัติ หรือ เลือกเองได้
 • โปรแกรมนี้สามารถทำงานได้แบบติดตั้งและใช้งานบนเครื่องเดียว (Standalone Application) สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ตเวิร์ค
 • 1 สิทธิ์การใช้งาน (License) สามารถใช้งานได้ 1 เครื่องถาวร ย้ายเครื่องไม่ได้

สำหรับโปรแกรม SIMPLY SALE ทางผู้พัฒนาได้เปิดให้สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองไปใช้ได้ฟรี โดยเปิดบิลได้ 10 บิล แต่หากต้องการจะใช้งานตัวเต็ม จะต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 890 บาท นอกจากนี้ยังสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ SIMPLY SALE


3. TRCLOUD

โปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิล

TRCLOUD เป็นผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบข้อมูลผลประกอบการ และดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ได้แบบ Real Time พร้อมผังบัญชีที่ไม่จำกัดจำนวนชั้นบัญชี

 • รูปแบบการทำงาน: TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชี Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อทุกแผนกเข้าด้วยกัน และมีการ Centralized Database ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรได้ ฝ่ายบัญชีไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ และฝ่ายบริหารทราบถึงรายได้แบบ Real Time
 • จุดเด่น: โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวนต้นทุนได้หลากหลาย มีระบบนำเข้าข้อมูลปริมาณมาก และมี API สำหรับเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • มาตรฐานโปรแกรม: ผู้ใช้งานสามารถจัดทําบัญชีได้ด้วยตนเองตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร และได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานสรรพากรหมายเลข 0540 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 89

สามารถใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, WooCommerce อีกด้วย นับว่าเป็นโปรแกรมออกใบเสร็จที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว


4. SMEasy-DOC

โปรแกรมออกบิล โปรแกรมออกใบเสร็จ

โปรแกรมออกบิล ตัวต่อมาที่อยากแนะนำก็คือ SMEasy-Doc ซึ่งมีความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคา, ออกใบกำกับสินค้า, ออกใบเสร็จรับเงิน, จัดเก็บข้อมูลสินค้า, จัดเก็บข้อมูลลูกค้า, จัดเก็บข้อมูลบริษัท, ความสามารถในการใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 1 เครื่อง, มีระบบตั้งค่าสิทธิการใช้งานผู้ใช้ระบบ, มีระบบสิทธิการใช้งาน โดยสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนได้, สามารถ update version ใหม่ได้, สามารถแนบลายเซนต์ในเอกสารได้, สามารถเลือกแบบฟอร์ม และ update แบบฟอร์มใหม่ ๆ ได้, สามารถเปลี่ยนรูปแบบเอกสารได้แล้ว และยังสามารถโหลดแบบใหม่ ๆ ผ่านหน้า web site ได้ (Template), มีระบบ Backup ข้อมูลได้เอง, มีระบบเปลี่ยนที่จัดเก็บฐานข้อมูลได้ รวมไปถึงสามารถกำหนดที่อยู่ของฐานข้อมูลได้เอง (ที่จัดเก็บไฟล์ database) และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย และที่สำคัญตัวโปรแกรมมีระบบ Auto Update สำหรับ version ใหม่ เมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม Feature ใหม่ ๆ สามารถ update โปรแกรมได้ฟรี ใครที่สนใจโปรแกรม SMEasy-Doc สามารถสั่งซื้อ Standalone ได้ในราคา 950 บาท สามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง


5. Bill Printing

โปรแกรมออกบิล โปรแกรมออกใบเสร็จ

สำหรับ Bill Printing เป็นโปรแกรมออกใบเสร็จ ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้สำหรับงายขายโดยเฉพาะ ทำให้การทำงานเอกสารต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพราะโปรแกรมนี้มี Template เอกสารบิลต่าง ๆ สำเร็จรูปให้ใช้มากมาย เพียงแค่เลือกที่ต้องการและใส่ข้อมูลเข้าไป ซึ่งมีทั้ง ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

โปรแกรม Bill Printing ถูกออกแบบมาให้มีหน้าจอที่สวยงามน่าใช้ มีระบบการค้นหาเทมเพลตใช้งานง่าย รวดเร็ว เปิดหน้าต่างทำงานได้หลายแท็บ เหมาะสำหรับคนทำงานขายในบริษัท หรือพนักงานออฟฟิศ ที่ทำงานด้านการขาย โปรแกรมสามารถสร้างฐานข้อมูลเก็บไว้ได้ไม่จำกัด ทำให้เราสามารถจัดเก็บบิล หรือเอกสารไว้ได้ เผื่อวันข้างหน้าต้องใช้

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Bill Printing

 • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 • ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 • สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 • สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
 • กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
 • กำหนด วันที่ส่งของ,สถานที่ส่งของ,เขตการขาย,แผนก,โครงการ,พนักงานขาย,ขนส่งโดย ได้
 • กำหนด ส่วนลดได้หลายชั้นตามต้องการ เช่น 10%, 2%, 500 ทั้งส่วนลดรายการและส่วนลดท้ายบิล
 • รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา/ขายไป ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด)
 • สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ เงินโอน ได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แบบฟอร์มเสนอราคา, แบบฟอร์มรับเงินมัดจำ, แบบแบบฟอร์มขายสด, แบบฟอร์มขายเชื่อ, แบบฟอร์มเพิ่มหนี้, แบบฟอร์มลดหนี้, แบบฟอร์มวางบิล, แบบฟอร์มรับชำระหนี้ ได้เองตามต้องการ
 • สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 • สามารถออกรายงานได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รายงานเสนอราคา, รายงานรับมัดจำ, รายงานขายสด, รายงานขายเชื่อ, รายงานเพิ่มหนี้, รายงานลดหนี้, รายงานวางบิล, รายงานสรุปยอดขาย, รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน เป็นต้น

ใครที่สนใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมนี้ ก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ compatbiz


6. Nanosoft Free Bill.NET

โปรแกรมออกใบเสร็จ

โปรแกรมออกใบเสร็จตัวต่อมาที่น่าสนใจ ก็คือ Nanosoft Free Bill.NET นั่นเอง โดยโปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับการพิมพ์บิลต่าง ๆ เช่น พิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน พิมพ์บิลเงินสด พิมพ์ใบส่งของ ตลอดจนพิมพ์ใบกำกับภาษี ซึ่งโปรแกรม Free Bill.NET ตัวนี้ ทางผู้พัฒนาได้เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยผู้ใช้สามารถ ออกแบบบิลได้เอง อาทิเช่น ปรับเปลี่ยนข้อความ ปรับขนาดของบิล หรือ ใส่โลโก้ (Logo) เป็นต้น อีกทั้ง โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีระบบ เมนู แบบ Windows 8 (Metro style) และ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ แล้วสามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากออกแบบเป็น เวอร์ชันพกพา (Portable Version) ไม่ต้องทำการติดตั้ง (Install) ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย


7. SML Bill Free

โปรแกรม

โปรแกรมตัวต่อมาคือ SML BIll Free เป็นโปรแกรมออกใบกำกับภาษี ออกบิล ใบเสร็จสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือที่เราเรียกว่า SMEs ได้ทั้งหมด สามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์ม เพื่อให้แบบฟอร์มเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุระกิจ และยังมีแบบฟอร์มาตรฐานให้ได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ระบบขายยังมีการจัดเก็บข้อมูลภาษี สามารถออกรายงานการขายสินค้า รายงานภาษีขาย รองรับระบบบาร์โค้ด (Barcode) กำหนดภาษีในแต่ละประเภทได้ แถมยังรองรับระบบภาษีขายรูปแบบใหม่ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป เรียกได้ว่าอัพเดทแบบใหม่สดกันมาก ๆ เลยทีเดียว

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจมีดังนี้

 • ใช้งานง่าย ผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามความต้องการของแต่ละร้าน
 • มีแบบฟอร์มมาตรฐานให้เลือก ใช้งานอย่างหลากหลาย
 • รองรับระบบหลายหน่วยนับ, ระบบหลายบาร์โค๊ด
 • สามารถแบ่งรหัสสินค้าตามหมวดหมู่ได้
 • กำหนดประเภทภาษีของสินค้าแต่ละตัวได้
 • สามารถสร้างบาร์โค๊ดสินค้าตามมาตรฐาน EAN13 ได้
 • จัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า
 • จัดเก็บรายละเอียดการรับเงิน
 • จัดเก็บข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • คำณวนมูลค่าภาษี มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี ยอดฐานภาษี

สำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจโปรแกรมอื่น ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: SML Soft


8. Invoice Tiny

โปรแกรมออกใบกำกับภาษี

Invoice Tiny เป็นโปรแกรมจัดการงานขาย โปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกใบกำกับภาษี สำหรับ ธุรกิจ SMEs จัดเป็นโปรแกรมที่ใช้ดูแลและจัดการกับระบบการขายสินค้าแบบครบวงจร มีฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายสำหรับใช้งานในส่วนของระบบเงินสด-เงินเชื่อ การออกใบกำกับภาษี การออกใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบรับมัดจำ รวมถึงระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบที่ไม่มีภาษีอย่างการออกใบส่งของได้อีกด้วย เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อย อย่าง ๆ บริษัทห้างร้านทั่วไป หรือร้านซ่อมต่าง ๆ

นอกจากนี้ โปรแกรมจัดการงานขาย ออกใบเสร็จ ออกใบกำกับภาษี  Invoice Tiny ตัวนี้ ก็ยังมีฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบบัญชีมาก่อน สามารถใช้เพื่อช่วยงานขายสินค้า เงินสดหรือเงินเชื่อและออกเอกสารสำหรับงานขาย พร้อมกับทำรายงานสรุปยอดขายสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด สำหรับใครที่สนใจ ก็สามารถโปรแกรมในเวอร์ชันทดลองไปใช้งานกันก่อนได้เลย ส่วนใครที่ต้องการใช้งานเวอร์ชันเต็มก็จะต้องมีการเสียงค่าใช้จ่าย

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของโปรแกรมมีดังนี้

 • รองรับกระดาษต่อเนื่อง ในหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น
  • ขนาด 9 x 11 นิ้ว
  • ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว
  • กระดาษขนาดมาตรฐาน A4
 • รองรับการควบคุมจำนวนทศนิยม 0 ถึง 4 ตำแหน่ง
 • รองรับข้อมูลลูกค้าได้สูงสุด 9,999 รายการ
 • รองรับข้อมูลสินค้าได้ไม่จำกัด ขึ้นกับความสามารถและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่ตัดสต๊อกสินค้า)
 • กำหนดราคาสินค้าล่วงหน้าได้ 3 ระดับ
 • มีระบบเงินมัดจำ แบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและมัดจำ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สามารปรับรูปแบบในการพิมพ์เอกสารได้อย่างละเอียด เช่น เลือกไม่พิมพ์วันที่เอกสาร เลือกไม่พิมพ์กำหนดชำระ เลือกพิมพ์สำเนา เป็นต้น
 • รองรับรายการสินค้าสูงสุดที่ 200 รายการต่อบิล (หากเอกสารมากกว่าหนึ่งหน้า โปรแกรมจะพิมพ์เลขหน้ากำกับที่หัวเอกสาร)
 • สามารถใช้งานได้กับหลายกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนกิจการ
 • สามารถกำหนดให้โปรแรกมสร้างเอกสารที่ทำซ้ำ ๆ แบบเดิมเป็นประจำแบบอัตโนมัติหลังบันทึกการขายได้ เช่นการขายสดมีภาษี กำหนดให้สร้าง “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” โดยอัตโนมัติ หลังการบันทึกการขาย
 • กำหนดให้ทำสำเนาข้อมูลแบบอัตโนมัติ ใส่ลงโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ ในส่วนตั้งค่า
 • สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมสร้าง-พิมพ์เอกสารที่ทำเป็นประจำโดยอัตโนมัติภายหลังบันทึกการขาย เช่นกำหนดให้สร้าง-พิมพ์ “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” เมื่อขายเงินสดแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รองรับรูปประกอบสินค้า

9. G2GNet BillXPress Soft

โปรแกรมออกใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมออกใบเสร็จชุดนี้ ผู้พัฒนาแจกจ่ายให้ใช้งานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนต่อวันไม่มากมายนัก เพื่อให้ท่านรู้ว่าวันหนึ่ง ๆ ขายสินค้า/บริการให้กับลูกค้ารายใดบ้าง มีจำนวนเงินรายรับเท่าไร มียอดค้างชำระหรือไม่ ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีการพิมพ์ออกมาเลยด้วยซ้ำ

ตัวโปรแกรมสามารถพิมพ์ออกเป็น ใบเสร็จธรรมดาขนาดกระดาษ A4 และกระดาษต่อเนื่องขนาด 8 1/2 x 11 นิ้ว ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เพื่อคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยโปรแกรมรองรับได้ 3 รูปแบบ คือ สินค้าไม่มีภาษี, ภาษีรวมอยู่ในตัวสินค้า และภาษีแยกนอกตัวสินค้า รวมไปถึงสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า และพนักงานได้ ส่วนรายงานก็ส่งออกเป็นไฟล์ MS Excel และส่งออกการพิมพ์ใบเสร็จเป็นแบบ PDF ได้ด้วย

 • รองรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบขนาดกระดาษ A4 ธรรมดาได้
 • ส่วนหัวของใบเสร็จสามารถกำหนดชื่อ ที่อยู่กิจการได้เอง
 • มีระบบที่สามารถเปลี่ยนโลโก้ เป็นกิจการของตัวเองได้อย่างสะดวก
 • มีระบบในการใส่ข้อมูลลูกค้า และพนักงานขายได้
 • สามารถสร้างข้อมูลการขายสินค้า และ บริการ รวมถึงการคิดภาษี ต่าง ๆ
 • สามารถรายงานการขายหรือบริการ ส่งออกเป็นไฟล์ ของโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • สามารถส่งออกการพิมพ์ใบเสร็จในรูปแบบไฟล์เอกสารอย่าง ไฟล์เอกสาร PDF ได้

10. Page365

โปรแกรมออกใบเสร็จ

โปรแกรมจัดการหน้าร้าน โปรแกรมออกใบเสร็จอย่าง Page 365 มีระบบที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทลูกค้า Facebook LINE Official Account และ Instagram ในที่เดียว การจัดการออเดอร์ง่าย จัดหมวดหมู่คำสั่งซื้ออย่างเป็นระบบ การจัดระเบียบแอดมิน ระบุแชทและออเดอร์ของแอดมินแต่ละท่าน มีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลาย ทำให้ลูกค้าของคุณชำระค่าสินค้าได้รวดเร็ว มีความสะดวกอีกขั้นด้วยระบบพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ใบจ่าหนัาพัสดุ Print แปะพัสดุพร้อมส่ง รองรับการขายแบบไลฟ์สด แชทง่าย เปิดบิลอัตโนมัติเมื่อสินค้าถูก CF

โดยแพ็กเกจของ Page365 จะเป็นดังนี้

 • Free: 1 user, ใช้ฟรี! ไม่มีหมดอายุ
 • Solo: 2 user, ฿499/Month
 • Pro: 6 user, ฿1199/Month
 • SME: 15 user, ฿4999/Month
 • Enterprise: 25 user, ฿รายปีเท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบแต่ละโปรแกรม

โปรแกรมระบบ/แพลตฟอร์ม ที่รองรับสิ่งที่น่าสนใจการใช้งาน
1. SMEMOVEโปรแกรม และแอพพลิเคชันบนระบบ iOS, Android– การเปิดบิล ซื้อ ขาย จ่าย ในเวลาภายใน 1 นาที
– การทำเงินเดือนพนักงาน ประกันสังคม และภาษีต่าง ๆ
– มีรบบบัญชีที่เข้าใจง่าย รู้ยอดขายที่ชัดเจน รวมไปถึงสามารถทราบผลกำไรได้เลย
– มีระบบการทำเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
– ระบบการแจ้งเตือนของการออกเอกสารต่าง ๆ เมื่อถึงกำหนดเวลา
– รายงานบัญชี และออกงบการเงินได้แบบ Real-Time โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี
– ครบวงจรในระบบเดียว
– มีความปลอดภัยสูง เพราะข้อมูลทุกอย่างจะถูกเข้ารหัส และสำรองข้อมูลด้วยระบบแบ็คอัพถึง 3 สำเนา
มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 1 user ได้รับ 200 MB Storage ไม่มีวันหมดอายุ
2. SIMPLY SALEโปรแกรม– การขายสินค้าหน้าร้าน สามารถเปิดฟอร์มขายสินค้าได้พร้อมกัน 10 ฟอร์ม
– รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการออกใบกำกับภาษี ทั้งแบบ A4 และกระดาษต่อเนื่อง
– รองรับระบบบาร์โค้ด และ พิมพ์บาร์โค้ดได้
– สามารถออกรายงานได้หลากหลาย เช่น รายงานยอดขาย/กำไร, รายงานจำนวนขายสินค้าย้อนหลังแต่ละสินค้า
– จัดการข้อมูลลูกค้าและผู้จำหน่าย
– สำรองข้อมูลอัตโนมัติ หรือ เลือกเองได้
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แต่สำหรับตัวเต็มต้องมีค่าใช้จ่าย
3. TRCLOUDโปรแกรม– มี Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อทุกแผนกเข้าด้วยกัน และมีการ Centralized Database ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรได้
– ทราบถึงรายได้แบบ Real Time
– มีความสามารถในการคำนวนต้นทุนได้หลากหลาย มีระบบนำเข้าข้อมูลปริมาณมาก และมี API สำหรับเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้
– จัดทําบัญชีได้ด้วยตนเองตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร
สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองไปใช้งานได้ฟรี แต่สำหรับตัวเต็มต้องมีค่าใช้จ่าย
4. SMEasy-DOCโปรแกรม– มีความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคา, ออกใบกำกับสินค้า, ออกใบเสร็จรับเงิน, จัดเก็บข้อมูลสินค้า ลูกค้า
– ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 1 เครื่อง
– ลือกแบบฟอร์ม และ update แบบฟอร์มใหม่ ๆ ได้
– มีระบบ Backup ข้อมูลได้เอง, มีระบบเปลี่ยนที่จัดเก็บฐานข้อมูลได้
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แต่สำหรับตัวเต็มต้องมีค่าใช้จ่าย
5. Bill Printingโปรแกรม– ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
– สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
– กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
– รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
– รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา/ขายไป ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด)
– สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
– กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
– สามารถออกรายงานได้ในหลากหลายรูปแบบ
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แต่สำหรับตัวเต็มต้องมีค่าใช้จ่าย
6. Nanosoft Free Bill.NETโปรแกรม– พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์บิลเงินสด พิมพ์ใบส่งของ ตลอดจนพิมพ์ใบกำกับภาษี
– รับเปลี่ยนข้อความ ปรับขนาดของบิล หรือ ใส่โลโก้
– ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ แล้วสามารถใช้งานได้เลย
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
7. SML Bill Freeโปรแกรม และแอพพลิเคชันบนระบบ iOS, Android– สามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์ม เพื่อให้แบบฟอร์มเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุระกิจ
– มีแบบฟอร์มาตรฐานให้ได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย
– มีการจัดเก็บข้อมูลภาษี สามารถออกรายงานการขายสินค้า รายงานภาษีขาย
– รองรับระบบบาร์โค้ด (Barcode)
สามารถใช้งานได้ฟรี แต่หากต้องการใช้งานครบทุกฟังก์ชัน จะมีค่าใช้จ่าย
8. Invoice Tinyโปรแกรม– มีฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายสำหรับใช้งานในส่วนของระบบเงินสด-เงินเชื่อ การออกใบกำกับภาษี การออกใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบรับมัดจำ รวมถึงระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ใช้งานได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบบัญชีมาก่อน
– รองรับข้อมูลลูกค้าได้สูงสุด 9,999 รายการ
– กำหนดราคาสินค้าล่วงหน้าได้ 3 ระดับ
– มีระบบเงินมัดจำ แบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและมัดจำ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สามารถใช้งานได้ฟรี แต่หากต้องการใช้งานครบทุกฟังก์ชัน จะมีค่าใช้จ่าย
9. G2GNet BillXPress Softโปรแกรม– รองรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
– ส่วนหัวของใบเสร็จสามารถกำหนดชื่อ ที่อยู่กิจการได้เอง
– มีระบบที่สามารถเปลี่ยนโลโก้ เป็นกิจการของตัวเองได้อย่างสะดวก
– สามารถสร้างข้อมูลการขายสินค้า และ บริการ รวมถึงการคิดภาษี ต่าง ๆ
– สามารถส่งออกการพิมพ์ใบเสร็จในรูปแบบไฟล์เอกสารอย่าง ไฟล์เอกสาร PDF ได้
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
10. Page365โปรแกรม และแอพพลิเคชันบนระบบ iOS, Android– การตอบแชทลูกค้า Facebook, LINE Official Account และ Instagram ในที่เดียว
– จัดการออเดอร์ง่าย จัดหมวดหมู่คำสั่งซื้ออย่างเป็นระบบ
– มีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลาย
– ระบบพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ใบจ่าหนัาพัสดุ Print แปะพัสดุพร้อมส่ง
– รองรับการขายแบบไลฟ์สด
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แต่หากต้องการฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้น จะมีค่าใช้จ่าย มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย

และทั้งหมดนี้ คือการทำความรู้จัก ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด และใบกำกับภาษี ว่าคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงโปรแกรมออกใบเสร็จ โปรแกรมออกบิล และโปรแกรมออกใบกำกับภาษี ที่ทีมงานได้คัดเลือกและนำมาแนะนำกัน ตอบโจทย์กับใครที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจขนาดเล็ก และต้องการโปรแกรมที่จะช่วยในการออกใบเสร็จ ออกบิล ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้น สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อ หรือหาดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลย


อ่านบทความเพิ่มเติม / บทความที่เกี่ยวข้อง

โค้ดสี โค้ดสีพาสเทล โค้ดสีทอง
ซิมเน็ตรายปี, ซิมเทพ
รวมไฟล์ Word เป็นไฟล์เดียว
โหลดวีดีโอจาก Facebook
Youtube Download ดูยูทูปออฟไลน์ง่าย ๆ
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

CONTENT

ย้าย Windows 10/11 จากฮาร์ดดิสก์เก่าไปใช้ SSD ไม่ต้องลงใหม่ คอมเร็วกว่าเดิม ขั้นตอนง่ายๆ ปี 2023 ย้าย Windows 10 หรือ Windows 11 จากฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ลูกเก่าแบบเหมือนเป๊ะ ไม่ต้องลงวินโดว์ หรือลงโปรแกรมใหม่ ง่ายสะดวกฉบับปี 2023 ทำได้เอง...

Tips & Tricks

แนะนำโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือในคอมได้ง่ายๆ ลื่นปรื๊ดเหมือนเล่นผ่านมือถือ อัปเดต 2023 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนั้น เกมมือถือมีเราได้เลือกเล่นกันเยอะมาก ทั้งเกมใหญ่ๆ ไปจนถึงเกมเล็กๆ ที่ไม่ต้องคิดเยอะ แต่บางคนก็ไม่ค่อยถนัด อยากจะเล่นในหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ หรือการควบคุมแบบที่คุ้นเคย ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำโปรแกรมจําลอง Android ที่น่าใช้งาน ดาวน์โหลดฟรี แถมยังเล่นเกมมือถือได้ลื่นปรื๊ด ไม่ต้องกลัวกระตุก การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนติดตั้งเกม แนะนำโปรแกรมจําลอง...

Tips & Tricks

วิธีอัดหน้าจอคอมง่ายๆ ทำได้ฟรี บน Windows 11 อัปเดต 2023 การอัดหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆ คนกำลังมองหาวิธี ไม่ว่าจะเป็นการอัดหน้าจอเพื่อบันทึกเก็บไว้ หรือส่งต่อไปให้เพื่อน หรือบางคนที่เป็นสายทำคอนเทนต์ก็อาจต้องการอัดหน้าจอไว้เพื่อนำไปใช้งานต่อ ทีมงาน NotebookSPEC ก็มีวิธีดีๆ มาแนะนำในการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งบน Windows 11, macOS, iOS และ Android ที่สามารถทำได้ฟรีๆ...

Tips & Tricks

แนะนำโปรแกรม xเมาส์ X-Mouse Button Control ใช้งานง่าย ดาวน์โหลดมาใช้ฟรี อัปเดต 2023 สำหรับใครที่ต้องใช้เมาส์ในการทำงานหรือเล่นเกม การตั้งค่าเมาส์แบบปกติทั่วไปก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มานัก ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำโปรแกรมตัวช่วยในการตั้งค่าปุ่มมาโครให้กับเมาส์อย่าง X-Mouse Button Control ที่จะช่วยให้การใช้งานเมาส์นั้นมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับการใช้งานมากยิ่งขึ้น สะดวกในการทำงาน หรือเล่นเกม โดยไม่ต้องกดปุ่มที่คีย์บอร์ดให้ยุ่งยาก ทำความรู้จัก xเมาส์ แนะนำการใช้งาน...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก