Home » Tag » AiMesh

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  AiMesh

Average Rating

จุดเด่น: ไม่เสียค่าบริการในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเราท์เตอร์ในรุ่นที่รองรับและเราท์เตอร์ตัวใหม่ที่อยู่ในการตั้งค่าการทำงานภายใต้เครือข่าย AiMesh สร้างเครือข่ายไร้สายทั้งสัญญาณเดียว 1 SSIDหรือหลายสัญญาณ multiple SSIDs พร้อมการเข้าถึงการจัดการผ่านเว็บและแอพพลิเคชั่นบนมือถือและการเข้าถึงการควบคุมกับเราท์เตอร์ทุกตัว สามารถให้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่ทรงพลังทั้งความเร็วและการให้ความครอบคลุมของสัญญาณ เมื่อเกิดทำงานเชื่อมต่อร่วมกันระหว่างเราท์เตอร์เอซุส

© Copyright - Notebookspec.com All Rights