Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Socket - ซ็อกเก็ต
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Socket - ซ็อกเก็ต
ทั้งหมด 12 รุ่น

INTEL LGA1200

 • CPU Intel Core i3-10105
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 6MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 4,050 ฿
 • CPU Intel Core i3-10105F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 6MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 2,565 ฿
 • CPU Intel Core i5-10400F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.30 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 14 nm++
  • 3,830 ฿
 • CPU Intel Core i5-10400F Next
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.30 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 3,650 ฿
 • CPU Intel Core i5-11400
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 10nm
  • 5,430 ฿
 • CPU Intel Core i5-11400F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 10nm
  • 4,550 ฿
  • 5,750 ฿
 • CPU Intel Core i5-11600KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 10nm
  • 8,560 ฿
 • CPU Intel Core i7-10700F
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.90 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 7,440 ฿
 • CPU Intel Core i7-10700KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm
  • 8,105 ฿
 • CPU Intel Core i7-11700KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 5.00 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm
  • 8,700 ฿
 • CPU Intel Core i9-11900
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 11,785 ฿
 • CPU Intel Core i9-11900KF
  • • Socket : INTEL LGA1200
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 16,900 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com