Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

รวมอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ ปังๆ โดนๆ ตั้งชื่อในเกม, เฟส, ไอจี ฯลฯ อัพดท 2024

รวมตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ ปังๆ เท่ไม่เหมือนใคร อัพเดท 2024

อักษรพิเศษภาษาอังกฤษ, อักษรพิเศษอังกฤษ

เดี๋ยวนี้ใครๆ ต่างก็ฮิตตั้งชื่อในเกม, Facebook, IG, X (Twitter) ฯลฯ กันด้วยตัวอักษรแปลกๆ หรือตัวอักษรพิเศษ นอกจากจะดูแปลกตาแล้วก็ยังมีความสวย เท่ น่าสนใจมากอีกด้วย ทีมงาน NotebookSPEC เองก็ได้รวบรวมตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับตั้งชื่อ Facebook, IG หรือตั้งชื่อในเกมมาฝากกัน แถมยังมีเว็บไซต์ที่เราสามารถสร้างสรรค์ชื่อได้ในแบบของเราเองด้วยฟอนต์ที่มีอยู่มากมายมาฝากกัน


ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A-Z

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A-Z
ą č Ĥ ħ ĩ Ň Ř Ť Ŵ Ž ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
á â æ à å ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ô ò ø õ ö ß þ ú û ù ü ý ÿ
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴏ ᴘ ǫ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℭ ℌ ℑ ℜ ℨ
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ᴉ ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
A̅̅ ̅̅B̅̅ ̅̅C̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅E̅̅ ̅̅F̅̅ ̅̅G̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅J̅̅ ̅̅K̅̅ ̅̅L̅̅ ̅̅M̅̅ ̅̅N̅̅ ̅̅O̅̅ ̅̅P̅̅ ̅̅Q̅̅ ̅̅R̅̅ ̅̅S̅̅ ̅̅T̅̅ ̅̅U̅̅ ̅̅V̅̅ ̅̅W̅̅ ̅̅X̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅Z̅ a̅̅ ̅̅ ̅̅b̅̅ ̅̅ ̅̅c̅̅ ̅̅ ̅̅d̅̅ ̅̅ ̅̅e̅̅ ̅̅ ̅̅f̅̅ ̅̅ ̅̅g̅̅ ̅̅ ̅̅h̅̅ ̅̅ ̅̅i̅̅ ̅̅ ̅̅j̅̅ ̅̅ ̅̅k̅̅ ̅̅ ̅̅l̅̅ ̅̅ ̅̅m̅̅ ̅̅ ̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅o̅̅ ̅̅ ̅̅p̅̅ ̅̅ ̅̅q̅̅ ̅̅ ̅̅r̅̅ ̅̅ ̅̅s̅̅ ̅̅ ̅̅t̅̅ ̅̅ ̅̅u̅̅ ̅̅ ̅̅v̅̅ ̅̅ ̅̅w̅̅ ̅̅ ̅̅x̅̅ ̅̅ ̅̅y̅̅ ̅̅ ̅̅z̅̅
A̲̲ ̲̲B̲̲ ̲̲C̲̲ ̲̲D̲̲ ̲̲E̲̲ ̲̲F̲̲ ̲̲G̲̲ ̲̲H̲̲ ̲̲I̲̲ ̲̲J̲̲ ̲̲K̲̲ ̲̲L̲̲ ̲̲M̲̲ ̲̲N̲̲ ̲̲O̲̲ ̲̲P̲̲ ̲̲Q̲̲ ̲̲R̲̲ ̲̲S̲̲ ̲̲T̲̲ ̲̲U̲̲ ̲̲V̲̲ ̲̲W̲̲ ̲̲X̲̲ ̲̲Y̲̲ ̲̲Z̲ a̲̲ ̲̲ ̲̲b̲̲ ̲̲ ̲̲c̲̲ ̲̲ ̲̲d̲̲ ̲̲ ̲̲e̲̲ ̲̲ ̲̲f̲̲ ̲̲ ̲̲g̲̲ ̲̲ ̲̲h̲̲ ̲̲ ̲̲i̲̲ ̲̲ ̲̲j̲̲ ̲̲ ̲̲k̲̲ ̲̲ ̲̲l̲̲ ̲̲ ̲̲m̲̲ ̲̲ ̲̲n̲̲ ̲̲ ̲̲o̲̲ ̲̲ ̲̲p̲̲ ̲̲ ̲̲q̲̲ ̲̲ ̲̲r̲̲ ̲̲ ̲̲s̲̲ ̲̲ ̲̲t̲̲ ̲̲ ̲̲u̲̲ ̲̲ ̲̲v̲̲ ̲̲ ̲̲w̲̲ ̲̲ ̲̲x̲̲ ̲̲ ̲̲y̲̲ ̲̲ ̲̲z̲̲
A۫۰۪B۫۰۪C۫۰۪D۫۰۪E۫۰۪F۫۰۪G۫۰۪H۫۰۪I۫۰۪J۫۰۪K۫۰۪L۫۰۪M۫۰۪N۫۰۪O۫۰۪P۫۰۪Q۫۰۪R۫۰۪S۫۰۪T۫۰۪U۫۰۪V۫۰۪W۫۰۪X۫۰۪Y۫۰۪Z۫۰ a۫۰۪b۫۰۪c۫۰۪d۫۰۪e۫۰۪f۫۰۪g۫۰۪h۫۰۪i۫۰۪j۫۰۪k۫۰۪l۫۰۪m۫۰۪n۫۰۪o۫۰۪p۫۰۪q۫۰۪r۫۰۪s۫۰۪t۫۰۪u۫۰۪v۫۰۪w۫۰۪x۫۰۪y۫۰۪z۫۰
α в c ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у
z γ x ω v υ т ƨ я p q o и м l ʞ į ı н ϱ ʇ ɘ α ɔ ʚ ɒ
Ā 乃 Ċ Ɖ Ē ₣ Ǥ Ħ Ī J ₭ Ŀ M ₦ Ō P Ǭ Ṝ Ƨ Ŧ Ū ∀ Ж Ȳ Ƶ
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ ן ʞ ſ ı 4 ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ || ɐ q ɔ p ǝ ɟ b ɥ ı ƪ ʞ 1 ɯ u o d b ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z
α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ ૦ α ß ς d ε ƒ g h ï յ κ レ m η ⊕ p Ω r š † u ∀ ω x ψ z
ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア Q 尺 丂 イ Ц Џ Щ メ リ 乙 ᅙ
მ ჩ ƈ ძ ε բ ց հ ἶ ʝ ƙ l ო ղ օ ր գ ɾ ʂ է մ ν ω ჯ ყ z
ä b ċ d ë f ġ h ï j k l m n ö p q r s t ü v w x ÿ ż
Λ Ϧ ㄈ Ð Ɛ F Ɠ н ɪ フ Қ Ł ௱ Л Ø þ Ҩ 尺 ら Ť Ц Ɣ Ɯ χ Ϥ Ẕ
Λ ß Ƈ D Ɛ F Ɠ Ĥ Ī Ĵ Ҡ Ŀ M И ♡ Ṗ Ҩ Ŕ S Ƭ Ʊ Ѵ Ѡ Ӿ Y Z
ǟ ɮ ƈ ɖ ɛ ʄ ɢ ɦ ɨ ʝ ӄ ʟ ʍ ռ օ ք զ ʀ ֆ ȶ ʊ ʋ ա Ӽ ʏ ʐ
ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア Q 尺 丂 イ Ц Џ Щ メ リ 乙
Թ Յ Շ Ժ ȝ Բ Գ ɧ ɿ ʝ ƙ ʅ ʍ Ռ Ծ ρ φ Ր Տ Ե Մ ע ա Ճ Վ Հ
Δ Ɓ C D Σ F G H I J Ƙ L Μ ∏ Θ Ƥ Ⴓ Γ Ѕ Ƭ Ʊ Ʋ Ш Ж Ψ Z
ც ८ ძ ૯ Բ ૭ Һ ɿ ʆ қ Ն ɱ Ո ૦ ƿ ҩ Ր ς ੮ υ ౮ ω ૪ ע ઽ
α в c ɔ ε ғ ɢ н ı נ κ ʟ м п σ ρ ǫ я ƨ т υ ν ш х ч z 0
ă ƅ č ɗ ĕ f ğ ɦ ĭ ĵ ƙ l ɱ ň ŏ ρ ỡ ř š t ŭ ν ŵ ҳ ў ž ɒ ʚ ɔ α ɘ ʇ ϱ н ı į ʞ l м и o q p я ƨ т υ v ω x γ z
ɑ в ς ∂ƒ є ƒ ɢ ɦ ɨ ʆ ќ ℓ ʍ и ღ ρ ҩ ʀ s т µ ν ω х γ ẕς
ⓐ ß ʗ ðƒ ⓔ ƒ ɠ н ì ʖ Ҝ ℓ м и Ѻ ρ Ҩ я Ƨ † µ Ɣ Ŵ Ӿ ¥ ẕ
ᴬ ᴮ ᶜ ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ˁ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ˣ ʸ ᶻ || ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ
𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 || 𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ

อิโมจิ / อักษรพิเศษยอดฮิตที่น่าสนใจ

ตัวอักษรพิเศษรูปแบบตัวอักษรพิเศษ
อักษรพิเศษ ร่ม☂☂️☔⛱🌂
สัญลักษณ์มือ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ✍
ลูกศร หน่วยต่าง ๆ และสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨
↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃
⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥
⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍
➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨
➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲
➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽
➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑
¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ↉
∟ ∬ ∭ ∮ ∵ ∷ ≦ ≧ ╳ ✕ ✖ ✚ ﹢ ﹣ ﹤ ﹥ %
+ - / = ∧ ∠ ∩ ∪ ° ÷ ≡ ≥
∞ ∫ ≤ ≠ ∨ ‰ ‱ ⊥ π ± √ ∑ ∴ ×
° ℃ ℉ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕
เรขาคณิตˍ ∎ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⋄ ⎔ ⎚ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐
░ ▒ ▓ ▔ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ► ◄ ◆ ◇ ◈
◘ ◙ ◚ ◛ ◢ ◣ ◤ ◥ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ☖ ☗ ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ❘ ❙ ❚ ◊
∆ ⊿ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅◢ ◣ ◤ ◥ ◬ ◭ ◮ ∇
⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◦ ◯ ❍ ⦿ ⊕ ⊗
ธรรมชาติ ฤดูต่าง ๆ สภาพอากาศϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆
★ ☆ ✡ ✦ ✧ ⌑ ✩ ✪ ⍟ ❂ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ☪⍣ ⋆
✻ ✼ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❇❈ ❉ ❊ ✢ ✣ ✤ ✥ ꕥ 𓇬 𓆸 𓆹 ֍ ֎
หมากรุก ลูกเต๋า ไพ่♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅
♡ ♢ ♤ ♧ ♣ ♦ ♥ ♠
* ∗ ٭ ※ ⁂ ⁎ ⁑ ⁕⃰ ⊛ ☸ ❋ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✽ ⧆ *﹡ *
ตัวอักษรพิเศษรูปหัวใจ ตัวอักษรพิเศษฟีฟาย
ตัวอักษรพิเศษปีกนก
꧁꧂
꧁⊱⊰꧂
꧁༒༒꧂
꧁༻༺꧂
꧁{}꧂
꧁෴෴꧂
꧁★★꧂
꧁ਬੇਓ꧂
დ ღ ♡ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ♥
กรอบต่าง ๆ ` ˊ ᐟ ‐ ‑ ‒ ― ⁃ ≣ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⌒ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ⎯
─ ━ │ ┃ ╌ ╍ ╎ ╏ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋
┌ ┍ ┎ ┏ ┓ ┒ ┑ ┐
└ ┕ ┖ ┗ ┛ ┚ ┙ ┘
├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫
┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳
┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻
┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋
╔═════╗
ตัวอักษรพิเศษ กรอบ
╚═════╝
═ ║╓ ╒ ╔ ╗ ╕ ╖
─ │╙ ╘ ╚ ╝ ╛ ╜
╠ ╞ ╟ ╢ ╡╣
╤ ╥ ╦
╧ ╨ ╩
╪ ╫ ╬
╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▏ ▕ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡
☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷
✕ ≡ ⌈ ⌊ — ⌉ ⌋
หมี หน้าสัตว์ต่าง ๆ ʕ·ᴥ·ʔ ʕ-᷅ᴥ-᷄ʔ ʕᵔᴥᵔʔ ᶘ ᵒᴥᵒ ᶅ ᶘ ᵒ㉨ᵒᶅ ୧ʕ•̀ᴥ•́ʔ୨ ʕ ◔ᴥ◔ ʔ ฅʕ•ﻌ•ʔฅ ฅ^•ﻌ•^ฅ ( ·̑(❢)·̑ )
( ⁻(❢)⁻ ) ( ˃̵͈᷄(❢)˂̵͈᷅ ) ( ⁻(ェ)⁻ ) ( ◉(ェ)◉ ) ( •̀(ェ)•́ ) ᏊˊꈊˋᏊ Ꮚ°ꈊ°;Ꮚ Ꮚ˘̴͈́ꈊ˘̴͈̀Ꮚ
Ꮚ⁼ꈊ⁼Ꮚ Ꮚ❛ꈊ❛Ꮚ Ꮚ°͈ꈊ°͈Ꮚ Ꮚ˙ꈊ˙Ꮚ ꒰◍•ꈊ•◍꒱ ꒰◍˘ꈊ˘◍꒱
꒰◍ˊꈊˋ◍꒱ ( •̥Θ•̥ ) ( •᷄Θ•᷅ ) (๑❛Θ❛๑) ˎ₍•ʚ•₎ˏ ₍⁻ʚ⁻₎ ( ◍•㉦•◍ ) ( ◍˃̵㉦˂̵◍ )
( ◍ᵕ̤㉦ᵕ̤◍ ) (̵̵́◉ᴥ◉)̵̵̀ (̵̵́·͈ ᴥ ·͈)̵̵̀ (̵̵́˘̩ᴥ˘̩)̵̵̀ (̵̵́╹ᴥ╹)̵̵̀ (̵̵́^ᴥ^)̵̵̀ (・∞・) (❛∞❛) (⁻∞⁻) ฅ^._.^ฅ
ฅ(‗• ·̫ •‗ฅ) ˓˓ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค˒˒ ₍˄·͈༝·͈˄₎ ₍˄·͈ ‧̫ ·͈˄₎ ₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ •ܫ• ⌯’ㅅ’⌯
▼・ᴥ・▼ (❍ᴥ❍ʋ) ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎*・゚。(ΦωΦ)(=ΦエΦ=) (ΦωΦ) (=ↀωↀ=)✧
(๑ↀᆺↀ๑)✧ ლ(=ↀωↀ=)ლ ლ(●ↀωↀ●)ლ
ยอดนิยม♡ ♥♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ✈ ✉ ✍ ✎
✓ ✔ ✘ ✚ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✮ ✯ ✹ ✿ ❀ ❁ ❂ ❄ ❅ ❆
❝ ❞ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ➤ ツ ㋡ 卍 웃
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ☠ ☢ ☣ ☪ ☮ ☯ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
ღ • ⁂ € ™ ↑ → ↓ ⇝ √ ∞ ░ ▲ ▶ ◀ ● ☀ ☁ ϟ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☉ ☐ ☑ ☎
♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯
อิโมจิ / อักษรพิเศษ ที่ได้รับความนิยม
♡ ♥ ღ ❥
 ℳ Ⓐ ℒ ۵ ❁❀ ℰ ⋆ ℬ
 Ⓔ ❦ ℯ ↬ ℛ ℐ ➳ ✰ ℱ
 ℴ ❝ » ᴬ Ⓘ Ⓛ ✧ ✞ †
 Ⓢ ❞ ༄ ↳ Ⓡ ™【 Ⓝ
 ℋ ♛ ☾ ✿ ⚘ ★ 】 ¹
 ᵅ → ➵
❤️ 😍 🖤 ⚔️ 😂
💕 🎧 🌹 📌 🏳️‍🌈
👑 💙 💎 😎 ✨
💻 ✔️ 🌙 🤣 🎤
💜 🎮 🎼 💛 😊
 🧡 📞 🔊 ❣️ 💫
 💖 🤩 💞 ☕️ 💔
 ⚜️ 🌸 🔪 ⚠️ 😭

เว็บไซต์สร้างตัวอักษรพิเศษอังกฤษ สวยๆ ตั้งชื่อในเกม, IG, Facebook ฯลฯ

ตัวอักษรพิเศษอังกฤษ

ก่อนที่เราจะไปดูเว็บไซต์สำหรับการสร้างตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันนั้น หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows เอง ก็มีอักษรพิเศษในแบบต่างๆ ให้เราได้ใช้งานกัน โดยสามารถเข้าถึงตัวอักษรพิเศษอังกฤษ, อิโมจิ, อักษรพิเศษในแบบต่างๆ นี้ได้ด้วยการกด “Windows + (.)” ก็จะปรากฏหน้าต่างอิโมจิขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานกันได้เลย นอกจากนี้ยังมีคลิปบอร์ด, GIFs ฯลฯ ให้เราได้ Copy ไปใช้งานกันต่อได้ทันทีเลยด้วย ไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์ค้นหาให้ยุ่งยากเลย ในส่วนของเว็บไซต์สำหรับการสร้างอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษที่ได้สนใจนั้น มีดังนี้

Advertisement

1. Oinstafonts

ตัวอักษรพิเศษอังกฤษ

เว็บไซต์ Oinstafonts เป็นเว็บไซต์แรก ในการสร้างตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ทีมงานอยากนำมาแนะนำกัน ตัวเว็บไซต์นั้นก็ออกแบบมาเรียบง่ายมากๆ แถมยังรองรับหลากหลายภาษา เพียงแค่เราเปิดเว็บขึ้นมา ก็จะเจอกับคำอธิบายและช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ ที่เราต้องการใส่ลงไป จากนั้นเราก็เพียงแค่พิมพ์ข้อความที่เราต้องการทำเป็นตัวอักษรพิเศษลงไป จากนั้นก็คัดลอกตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ ในแบบที่เราต้องการ แล้วนำไปวางในแพลตฟอร์มที่เราอยากจะใช้งานได้เลย มีทั้งเป็นตัวอักษรพิเศษล้วนๆ และตัวอักษรพิเศษที่ผสมกับอิโมจิน่ารักๆ เลย

ตัวอย่างตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ จาก Oinstafonts
𝕹𝖔𝖙𝖊𝖇𝖔𝖔𝖐𝕾𝕻𝕰𝕮
💔👺 ŇㄖTEᗷσoҜˢℙ𝔼Ć ♙👍
🎂 ⋆ 🍌 🎀 𝒩😊𝓉𝑒𝒷😋😊𝓀𝒮𝒫𝐸𝒞 🎀 🍌 ⋆ 🎂
ℕ𝕠𝕥𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜𝕊ℙ𝔼ℂ
ПӨƬΣBӨӨKƧPΣᄃ

2. Piliapp

ตัวอักษรพิเศษอังกฤษ

Piliapp เป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษหรือฟอนต์รูปแบบพิเศษ ที่น่าสนใจอีกเว็บไซต์หนึ่ง ตัวเว็บรองรับภาษาไทย เมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าว ก็จะเจอกับกล่องสำหรับเขียนข้อความที่เราต้องการแปลงให้เป็นฟอนต์แบบพิเศษ และกล่องข้อความที่จะปรากฏตัวอักษรแบบพิเศษ ที่ผ่านการแปลงเรียบร้อยแล้ว การใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่เราพิมพ์ข้อความลงไปในกล่องข้อความด้านบน จากนั้นก็เลือกรูปแบบของฟอนต์ที่เราต้องการ ตัวเว็บก็จะประมวลผลและแปลงเป็นตัวอักษรแบบพิเศษให้เราในทันที เราสามารถคัดลอก แล้วนำไปใช้งานต่อได้เลยทันที ง่ายมากๆ

ตัวอย่างตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ จาก Piliapp
ℕ𝕠𝕥𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜𝕊ℙ𝔼ℂ
🅽🅾🆃🅴🅱🅾🅾🅺🆂🅿🅴🅲
ƆƎԀSʞooqǝʇoN
𝓝𝓸𝓽𝓮𝓫𝓸𝓸𝓴𝓢𝓟𝓔𝓒
ɴᴏᴛᴇʙᴏᴏᴋsᴘᴇᴄ

3. Messletters

ตัวอักษรพิเศษอังกฤษ

Messletters เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้างตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ตัวเว็บออกแบบมาในรูปแบบที่คล้ายๆ กับเว็บบอร์ด มีช่องสำหรับให้เราได้ใส้ข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรแบบพิเศษลงไป โดยจะเขียนข้อความไว้ว่า ‘Enter your text here’ เราก็เพียงแค่พิมพ์ข้อความที่เราต้องการแปลงลงไป จากนั้นด้านล่างก็จะปรากฏตัวอักษรแบบพิเศษรูปแบบต่างๆ มาให้เราได้เลยคัดลอกไปใช้งานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ด้านข้างของช่องสำหรับเขียนข้อความยังสามารถเลือกรูปแบบของตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้อีกด้วย สามารถลองกดเลือกใส่เพิ่มเข้าไปได้เลย

ตัวอย่างตัวอักษรอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ จาก Messletters
𝒩𝑜𝓉𝑒𝒷𝑜𝑜𝓀𝒮𝒫ℰ𝒞
𝛱𝜎𝜏𝜀𝑏𝜎𝜎𝜅𝑆𝑃𝛴𝐶
ᑎOTᕮᗷOOKSᑭᕮᑕ
ⲚⲟⲧⲉⲃⲟⲟⲕⲊⳎⲈⲤ
ηᴏᴛєʙᴏᴏᴋѕᴘєᴄ

4. Coolsymbol

ตัวอักษรพิเศษอังกฤษ

Coolsymbol เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้เราใช้งานกันได้อย่างง่ายมากๆ ไม่แพ้เว็บอื่นๆ ที่เราได้นำมาแนะนำเลย ตัวเว็บยังรวบรวมฟอนต์, อักษรพิเศษภาษาอังกฤษตัวเล็ก-ตัวใหญ่ รวมไปถึงอิโมจิต่างๆ ไว้มากมายให้เราได้เลือกนำไปใช้งานได้ตามต้องการ สำหรับการสร้างตัวอักษรแบบพิเศษนั้น เราก็เพียงแค่พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไป จากนั้น ตัวเว็บก็จะประมวลผล และแสดงข้อความที่เราต้องการโดยแปลงเป็นตัวอักษรแบบพิเศษมาให้เราเรียบร้อยแล้ว เราสามารถคัดลอก และนำไปใช้งานได้เลย หรือเราจะสร้างตัวอักษรในรูปแบบที่เราต้องการด้วยตัวเองได้ด้วย โดยการกดที่คำว่า ‘Decorate’ ที่อยู่บริเวรด้านข้างของตัวอักษรแบบพิเศษรูปแบบต่างๆ จากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าสำหรับการออกแบบตัวอักษรแบบพิเศษตามสไตล์ที่เราต้องการ

ตัวอย่างตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ จาก Coolsymbol
ⓃⓞⓣⓔⓑⓞⓞⓚⓈⓅⒺⒸ
ᑎᗝ丅ᗴᗷᗝᗝᛕᔕᑭᗴᑕ
♫⊙†€♭⊙⊙ϰ∫ρ€☾
ռօȶɛɮօօӄֆքɛƈ
𐒐𐒀Ꮏ𐒢𐒈𐒀𐒀ᏥᎴᎵ𐒢𐒨

5. Fsymbols

ตัวอักษรพิเศษอังกฤษ

สำหรับ Fsymbols ก็เป็นอีกเว็บที่น่าสนใจ ที่เราได้เลือกมาแนะนำกัน สำหรับการสร้างตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ, อักษรพิเศษแบบต่างๆ ซึ่งการใช้งานก็ง่ายและคล้ายกับเว็บอื่นๆ เลย คือ เพียงแค่เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแปลงให้เป็นตัวอักษรแบบพิเศษลงไป จากนั้น ตัวเว็บก็จะประมวลผลและแปลงข้อความที่เราพิมพ์ ให้เป็นตัวอักษรแบบพิเศษต่างๆ เราก็เพียงแค่คัดลอก แล้วนำไปวางในแพลตฟอร์มที่เราต้องการใช้งานได้เลย นอกจากนี้ตัวเว็บยังมีการออกแบบตัวอักษรพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง อักษรแบบพิเศษสำหรับการตั้งชื่อ Facebook ด้วย

ตัวอย่างตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ จาก Fsymbols
ℕ𝕠𝕥𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜𝕊ℙ𝔼ℂ
𝔑𝔬𝔱𝔢𝔟𝔬𝔬𝔨𝔖𝔓𝔈ℭ
ⲚⲟⲧⲉⲃⲟⲟⲕϨⲢⲈⲤ
🄽🄾🅃🄴🄱🄾🄾🄺🅂🄿🄴🄲
𝓝ㄖ七🝗⻏ㄖㄖ长丂尸㠪⼕

สรุป

และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอักษรแบบพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่ทีมงานได้รวบรวมมานำเสนอ รวมไปถึงเว็บไซต์สำหรับการสร้างและออกแบบตัวอักษรแบบพิเศษด้วยตัวเอง สามารถเลือกใข้งานได้เลย หรือจะออกแบบให้เป็นสไตล์ของตัวเองก็ทำได้ แล้วจากนั้นก็เพียงแค่คัดลอก ก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการทำไปใช้ประกอบการทำงาน, ตั้งชื่อในเกมหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ หรือจะนำไปตกแต่งงาน เพิ่มความน่าสนใจให้งาน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ตามต้องการเลย


FAQ / คำถามที่พบบ่อย

1. ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ คืออะไร ?

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ หรือ Special characters คือ ตัวอักษรที่อยู่นอกเหนือจากตัวอักษร A-Z และ a-z ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายต่างๆ, สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์, ตัวอักษรแปลกๆ รวมไปถึงตัวอักษรและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากตัวอักษรทั่วไปบนแป้นพิมพ์

2. อักษรพิเศษภาษาอังกฤษ หรืออักษรพิเศษแบบอื่นๆ สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ตัวอักษรพิเศษในรูปแบบต่างๆ นั้น สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ช่วยเพิ่มความหมายให้กับข้อความที่เราต้องการ, ช่วยเน้นข้อความนั้นๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น, ช่วยเพิ่มสีสัน แสดงอารมณ์ให้กับข้อความ, ทำให้ข้อความที่เราต้องการดูโดดเด่น มีมิติมากขึ้น เป็นต้น

3. อักษรพิเศษมีแบบไหนบ้าง ?

ตัวอักษรพิเศษนั้นมีด้วยกันมากมายหลากหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้งานกันนั้น ได้แก่

  • เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ หรือสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอักษรบนแป้นพิมพ์
  • ตัวอักษรที่มีรูปทรงแปลกตา, ตัวอักษรภาษาต่างประเทศ
  • เครื่องหมายทางการค้า, สัญลักษณ์แทนสกุลเงินต่างๆ
  • สัญลักษณ์บอกสภาพอากาศ
  • อักษรพิเศษรูปหัวใจในแบบต่างๆ

4. อักษรพิเศษสามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ไหม ?

ตัวอักษรพิเศษไม่ว่าจะเป็นอักษรพิเศาอังกฤษหรืออังษรพิเศษแบบอื่นๆ สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android โดยสามารถอักษรพิเศษผ่านการคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ที่มีอักษรพิเศษ, แอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์สำหรับสร้างตัวอักษรพิเศษก็ได้

5. อักษรพิเศษเอาไปตั้งรหัสผ่านได้ไหม ?

โดยทั่วไปแล้วการตั้งรหัสผ่านนั้นมักจะมีข้อกำหนดเอาไว้ เช่น ในรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และเครื่องหมายต่างๆ ที่อยู่บนแป้นพิมพ์ ผสมกัน เพื่อให้รหัสผ่านมีความยากและซับซ้อนมากขึ้น แต่การใช้ตัวอักษรพิเศษในการตั้งรหัสผ่านนั้น แม้ว่าจะเป็นตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ ก็ไม่ควรใช้ตั้งเป็นรหัสผ่าน เนื่องจากตัวอักษรพิเศษบางตัว อาจไม่รองรับกับบางอุปกรณ์ อีกทั้งการพิมพ์ตัวอักษรพิเศษนั้นก็ไม่สามารถพิมพ์บนแป้นพิมพ์ได้ ทำให้เราอาจไม่สามารถพิมพ์รหัสผ่านลงไปได้ นอกจากนี้แพลตฟอร์มที่เราตั้งรหัสผ่านก็อาจไม่รองรับด้วย


อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล
ตัวอักษรพิเศษน่ารักๆ
ตัวอักษรพิเศษไทย, ตัวอักษรพิเศษ เกม, ตัวอักษรพิเศษ ปีกนก, ตัวอักษรพิเศาฟีฟาย
ตัวอักษรจีน
ตัวอักษรเกาหลี
ตัวอักษรพิเศษหัวใจ
ฟอนต์ไอโฟน ฟรี
ฟอนต์ไอจี 2022
Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน และเดือนในภาษาอื่นๆ อัพเดท 2024 ในการเขียนวันที่ เดือนทั้ง 12 นั้น ถือว่ามีความสำคัญมากๆ ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราจะสามารถรับรู้ได้ถึงช่วงเวลาต่างๆ ไปจนถึงการทำงานที่เราต้องใช้วันที่ในการอ้างอิงหรือใช้ในการทำงาน ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำการเขียนเดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล รวมไปถึงตัวย่อ รวมถึงภาษาอื่นๆ...

Tips & Tricks

รวมตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษสวยๆ เท่ๆ สำหรับนำไปใช้ตั้งชื่อในเกม เฟสบุ๊ค ฯลฯ อัพเดท 2024 ทุกวันนี้มีสื่อโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงเกมต่างๆ มากมายให้เราได้เลือกเล่นกัน และในแต่ละแพลตฟอร์มก็เปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์ชื่อตัวละคร หรือ โปรไฟล์ของเราด้วยตัวอักษรพิเศษต่างๆ วันนี้ทีมงาน NotebookSPEC ก็จะมานำเสนอตัวอักษรพิเศษ ภาษาอังกฤษ สวยๆ เท่ๆ ให้ได้เลือกนำไปใช้งานกัน ไม่ว่าจะใช้ตั้งชื่อ หรือประกอบข้อความต่างๆ เท่ๆ...

Tips & Tricks

แจกตัวอักษรพิเศษฟีฟาย ตัวอักษรพิเศษไทย ตั้งชื่อในเกม, Twitter ในช่วงสมัยเริ่มแรกของตัวอิโมจิ หรือตัวอักษรที่เอาไว้แต่งเติมชื่อ หรือการพิมพ์ให้ดูสวย และให้มีสไตล์มากขึ้น การใส่ตัวอักษรพิเศษลงไป ยุคสมัยก่อนที่จะมีตัวอิโมจิ ที่เป็นรูปภาพมีสีสันสวยงาม หรือจะเป็นสติกเกอร์ที่เอาไว้ส่งหากัน มีทั้งเป็นรูปภาพที่ตัวที่ขยับได้ดุ๊กดิ๊กแบบทุกวันนี้ ตัวอักษรพิเศษแบบเก่า ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือรูปแบบอย่างปีกนกต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวอักษรสีขาวดำตัวเล็กๆ ที่มีคนออกแบบมาเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่จะเอามาใช้พิมพ์หากันเท่านั้น แต่ยังนำมาตั้งชื่อในเกมได้ด้วย หลายๆ คนจึงยังมีการใช้งานตัวอักษรแบบนี้กันอยู่ ใครที่เคยเล่นเว็บสมัยก่อนอย่าง...

Tips & Tricks

รวม 1,000+ ตัวอักษรพิเศษ ใช้งานได้จริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อัพเดท 2024 หลายๆ ครั้งการตั้งชื่อ โดยเฉพาะหน้าโปรไฟล์ หรือ Username ที่เป็นส่วนโชว์ให้คนอื่นๆ เห็นนั้น การใช้ฟอนต์ที่ระบบมี หรือฟอนต์โดยทั่วไปก็ทำให้ใครหลายๆ คนรู้สึกว่าน่าเบื่อ หรือไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควร เลยอยากเพิ่มสีสันให้กับชื่อของตัวเอง หรือหน้าโปรไฟล์ให้ดูเก๋ ดูเท่มากยิ่งขึ้น ทีมงาน NotebookSPEC ก็เลยได้รวบรวมตัวอักษรพิเศษที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก