Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

แจกตัวอักษรเกาหลีสวยๆ น่าใช้งาน พร้อมวิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง อัพเดต 2022

แจกตัวอักษรเกาหลี สวย น่าใช้งาน พร้อมวิธีติดตั้งและดาวน์โหลด อัพเดต 2022

ตัวอักษรเกาหลี

เดี๋ยวนี้เชื่อว่าใครหลายคนมักจะมีสกิลด้านภาษาตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป หรือการใช้ภาษาที่ 3 นั้นก็จำเป็นในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้ ไม่ว่าจะละคร ซีรี่ส์ ภาพยนตร์ หรือการติดต่อธุรกิจ ก็มีภาษาต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และวันนี้ทีมงานก็มีตัวอักษรเกาหลีสวยๆ น่าใช้งาน เหมาะสำหรับใครที่ต้องการฟอนต์ภาษาเกาหลีสวยๆ สำหรับนำไปใช้งานด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง มาดูกันเลย


ทำความรู้จักอักษรเกาหลี

ก่อนอื่นเลย ต้องเท้าความกันถึงที่มาที่ไปของตัวอักษรเกาหลีกันคร่าวๆ เสียก่อน ตัวอักษรเกาหลี หรือ ฮันกึล (한글, Hangeul, Hangul) นั้น มีประวัติว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในราวปี ค.ศ. 1443 หรือ ราว พ.ศ. 1986 ช่วงรัชสมัยของพระจักรพรรดิเซจง แห่งราชวงโชซอน สำหรับครั้งแรก ตัวอักษรฮันกึลถูกตีพิมพ์ในเอกสารที่เรียกว่า  “훈민정음 (ฮุนมินจองอึม)” มีความหมายว่า ‘เสียงอักษรที่ถูกต้องเพื่อการศึกษาสำหรับประชาชน’ สาเหตุของการคิดค้นตัวอักษรฮันกึลนั้น ต้องบอกว่า แต่เดิมแล้วชาวเกาหลีนั้นใช้อักษรจีนเป็นภาษาเขียน แต่ก็ค่อนข้างจำกัดอยู่ในราชสำนักและกลุ่มคนชนชั้นสูงเท่านั้น ประชาชนทั่วไปนั้นจะไม่มีความรู้ความเข้าใจอักษรจีน ประกอบกับตัวอักษรจีนที่ทางเกาหลีนำมาใช้นั้น ไม่สามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกนึกคิดในแบบของคนเกาหลีได้อย่างชัดเจน จักรพรรดิเซจงจึงได้กำหนดให้มีการคิดค้นและวิจัยตัวอักษร ฮันกึล ขึ้นมาเพื่อใช้แทนตัวอักษร ฮันจา หรืออักษรจีน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนทั่วไป ให้สามารถที่จะเรียนรู้ สื่อสาร ได้อย่างง่ายได้และชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจดบันทึกความรู้ เรื่องราว ภูมิปัญญาต่างๆ ด้วยนั่นเอง

Advertisement

สำหรับตัวอักษรในภาษาเกาหลีนั้นเดิมทีจะประกอบไปด้วยพยัญชนะ 17 ตัว และสระ 11 ตัว แต่ในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว และ พยัญชนะซ้ำ 5 ตัว และสระ 10 ตัว เรามาดูตัวอักษรเกาหลี เทียบกับการออกเสียงในภาษาไทยกันเลย

พยัญชนะเดี่ยวในภาษาเกาหลีเทียบเคียงตัวอักษรในภาษาไทย
(คียอก)– เทียบเคียงกับตัวอักษร ค หากอยู่ในตำแหน่งตัวหน้าของคำ
– เทียบเคียงกับเสียง ก หากอยู่ในตำแหน่งตัวหลังของคำ
ㄴ (นีอึล)เทียบเคียงกับตัวอักษร น
ㄷ (ทีกึด)– เทียบเคียงกับตัวอักษร ท หากอยู่ในตำแหน่งตัวหน้าของคำ
– เทียบเคียงกับเสียง ด เมื่ออยู่ตำแหน่งตัวหลังของคำ
ㅂ (พีอึบ)– เทียบเคียงกับตัวอักษร พ ถ้าอยู่ตำแหน่งหน้าของคำ
– เทียบเคียงกับเสียง บ เมื่ออยู่ตำแหน่งตัวหลังของคำ
ㄹ (รีอึล)– เทียบเคียงกับตัวอักษร ร ถ้าอยู่ในตำแหน่งตัวหน้าของคำ
– เทียบเคียงกับเสียง ล เมื่ออยู่ตำแหน่งตัวหลังของคำ
ㅁ (มีอึม)เทียบเคียงกับตัวอักษร ม
ㅅ (ซีโอด)เทียบเคียงกับตัวอักษร ส/ซ
ㅇ (อีอึง)เทียบเคียงกับตัวอักษร อ
ㅈ (ชีอึด)เทียบเคียงกับตัวอักษร ช/จ
ㅎ (ฮีอึด)เทียบเคียงกับตัวอักษร ฮ
ㅋ  (คีอึค) เทียบเคียงกับตัวอักษร ค
ㅌ  (ทีอึท)เทียบเคียงกับตัวอักษร ท
ㅊ  (ชีอึช)เทียบเคียงกับตัวอักษร ช
ㅍ  (พีอึพ)เทียบเคียงกับตัวอักษร พ
อักษรผสมหรือพยัญชนะซ้ำในภาษาเกาหลีเทียบเคียงตัวอักษรในภาษาไทย
ㄲ  (ซังคียอก)เทียบเคียงกับตัวอักษร ก
ㄸ  (ซังทีกึด)เทียบเคียงกับตัวอักษร ต
ㅃ  (ซังพีอึบ)เทียบเคียงกับตัวอักษร ป
ㅆ  (ซังซีโอด)เทียบเคียงกับตัวอักษร ซ/ส
ㅉ  (ซังชีอึด)เทียบเคียงกับตัวอักษร จ
สระในภาษาเกาหลีเทียบเคียงสระในภาษาไทย
ㅏ อา 
ยา
ออ
ยอ
โอ
โย
 อู
ยู
อือ
อี
สระผสมในภาษาเกาหลีเทียบเคียงสระในภาษาไทย

(มาจาก ㅏ+ㅣ)
แอ

(มาจาก ㅑ+ㅣ)
แย

(มาจาก ㅓ+ㅣ)
เอ

(มาจาก ㅕ+ㅣ)
เย
ㅘ วา
แว

(มาจาก ㅜ +ㅓ)
วอ

(มาจาก ㅜ+ㅔ)
เว
เว

(มาจาก ㅜ+ㅣ)
วี

(มาจาก ㅡ +ㅣ)
อึย,อี,เอ
 • สำหรับสระที่เป็นแนวตั้ง ได้แก่ ㅏ ㅑ ㅓㅕㅣรวมถึงสระประสมนั้น จะวางตำแหน่งไว้ทางขวามือของพยัญชนะ
 • ในส่วนของสระแนวนอน ได้แก่ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ จะวางไว้ด้านล่างของพยัญชนะ

ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับประวัติตัวอักษรเกาหลีและข้อมูลการเทียบเคียงตัวอักษรฮันกึลกับภาษาไทยจาก: pineapplenewsagency, jibkhun


แจกตัวอักษรเกาหลีสวยๆ

อักษรพิเศษเกาหลี
ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷㄸ
ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ
ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆㅇㅈ ㅉ ㅊ
ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ
ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ
ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ
ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ
ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ
ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ
ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ
ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ
ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

นอกจากนี้ก้ยังมีลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับฟอนต์เกาหลีสวยๆ สำหรับใครที่ต้องการนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียนกันด้วย สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยฟรีๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรอ่านและศึกษากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้งานฟอนต์ต่างๆ ให้ดีก่อน เพราะโดยส่วนใหญ่ฟอนต์ที่แจกให้นำไปใช้งานฟรีๆ นั้น อาจจะไม่อนุญาตให้เรานำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัว หรือสำหรับทำงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเชิงพาณิชย์เท่านั้น

ฟอนต์ภาษาเกาหลีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดตัวอย่างฟอนต์
코트라 희망체눈누 (noonnu.cc)k1
ACC 어린이 마음고운체눈누 (noonnu.cc)k2
상주곶감체눈누 (noonnu.cc)k3
교보손글씨 2020 박도연눈누 (noonnu.cc)k4
길벗체 Rainbow눈누 (noonnu.cc)k5
칠백삼체 유서연눈누 (noonnu.cc)k6
웰컴체 Regular눈누 (noonnu.cc)k7
J송명눈누 (noonnu.cc)k8
HS유지체눈누 (noonnu.cc)k9
망고빙수눈누 (noonnu.cc)k10
레몬빙수눈누 (noonnu.cc)k11
프리텐다드눈누 (noonnu.cc)k12
카페24 써라운드에어눈누 (noonnu.cc)k13
티웨이항공체눈누 (noonnu.cc)k14
을지로10년후체눈누 (noonnu.cc)k15
빙그레 싸만코체 Bold눈누 (noonnu.cc)k16
완도희망체 Bold눈누 (noonnu.cc)k17
이사만루 Medium눈누 (noonnu.cc)k18
LAB디지털눈누 (noonnu.cc)k19
쿠키런 Regular눈누 (noonnu.cc)k20

การดาวน์โหลดฟอนต์เกาหลีจากเว็บไซต์เบื้องต้น

สำหรับฟอนต์ภาษาเกาหลีจากเว็บไซต์ที่ทีมงานได้แนะนำไปนั้น เบื้องต้นนั้นเราสามารถดาน์โหลดมาใช้งานกันได้ง่ายๆ ดังนี้เลย

ฟอนต์ภาษาเกาหลี
 • เมื่อเรากดคลิกเข้าไปที่ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาเกาหลีที่ทีมงานได้นำมาแนะนำกันนั้น ให้เราสังเกตที่มุมบนด้านขวามือ >> กดเลือกที่ ‘다운로드 (Download)’ เพื่อไปยังหน้าสำหรับดาวน์โหลดฟอนต์
kf2
 • เราจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาเกาหลี สำหรับดาวน์โหลดฟอนต์มายังเครื่องหรืออุปกรณ์ของเรา ในหน้านี้ก็จะเป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลด ที่เราสามารถเลือกได้ทั้งฟอนต์รูปแบบ TTF และ OTF เลย ใครจะเลือกแบบไหนก็สามารถกดคลิกได้เลย >> จากนั้น ฟอนต์ก็จะถูกดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของเราโดยอัตโนมัติ >> จากนั้นเราก็ทำการติดตั้งฟอนต์ลงในเครื่องของเรา เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานฟอนต์เกาหลีนั้นๆ ได้แล้ว

การเพิ่ม Layout ภาษาเกาหลี และติดตั้งฟอนต์ใน Windows 11

สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์เกาหลีนั้น ก็ทำได้ง่ายๆ เหมือนการติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวไปเลย แต่ก่อนอื่นเลยนั้น เราจำเป็นต้องเพิ่ม Layout ของแป้นพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ของเราให้มี Layout ของภาษาเกาหลีเสียก่อน เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้โดยง่ายนั่นเอง

สำหรับการเพิ่ม Layout ของแป้นพิมพ์ภาษาเกาหลีนั้น ใน Windows 11 สามารถทำได้ดังนี้เลย

ตัวอักษรเกาหลี ฟอนต์เกาหลี
 • เริ่มต้นให้เราคลิกที่ภาษาในการพิมพ์ของเรา บนแถบ Taskbar >> จากนั้นเลือก More keyboard settings เราก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Language & region >> ดูในส่วนของ Preferred languages >> เลือก Add a language
 • หรืออีกวิธีก็คือ คลิกขวาที่เมนู Start >> เลือก Settings >> เลือก Time & Language >> Language & region ดูในส่วนของ Preferred languages >> เลือก Add a language
 • จากนั้นเราก็จะพบกับหน้า Choose a language to install สำหรับเลือกภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ ให้เราพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Korean หรือ จะเลื่อนลงมาเพื่อค้นหาก็ได้ >> จากนั้นกด Next >> Install

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ Layout ของภาษาเกาหลี มาอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้ว และวิธีการเพิ่ม Layout แบบนี้ก็ไม่เพียงแต่ภาษาเกาหลีเท่านั้น เรายังสามารถเพิ่ม Layout ของภาษาอื่นๆ ได้ตามต้องการเลย


การดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์ใน Windows 11

สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งนั้น ใน Windows 10 ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ด้านล่างนี้ได้เลย

f1
 • เมื่อเราทำการคลิกลิงก์ของฟอนต์ที่จะดาวน์โหลด >> ก็จะปรากฏเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดฟอนต์ขึ้นมา ให้เลื่อนหน้าเว็บลงมา สังเกตด้านขวามือ >> เลือก Free Download
 • เมื่อกดดาวน์โหลดมาแล้ว ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ Zip >> คลิกขวาที่ตัวไฟล์ >> เลือก Extract Here (หรือเราจะแตกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ หรืออื่น ๆ ก็ได้ตามต้องการ)
f2 side
 • เมื่อเราทำการแตกไฟล์แล้ว >> คลิกเลือกที่ไฟล์ฟอนต์ >> สำหรับ Windows 11 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ จะมีการซ่อนตัวเลือกอื่นๆ ไว้ ให้เราคลิกขวาที่ตัวไฟล์ >> เลือก Show more options >> จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Install
 • เพียงเท่านี้ฟอนต์ที่เราต้องการก็จะมาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้ว

และนั้นหมดนี้ก็คือการทำความรู้จักตัวอักษรเกาหลีคร่าวๆ รวมไปถึงแนะนำฟอนต์เกาหลี สำหรับการดาวน์โหลดไปใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการเพิ่ม Layout ของแป้นพิมพ์ รวมไปถึงการติดตั้งฟอนต์ด้วย เพียงเท่านี้เราก็จะมีตัวอักษรภาษาเกาหลีสวยๆ สำหรับใช้งานกันแล้ว และฟอนต์ที่ทีมงานได้นำมาแนะนำกันนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีฟอนต์สวยๆ อีกมากมายให้เราได้เลือกดาวน์โหลดมาใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าควรการกฏเกณฑ์ เงื่อนไข ในการใช้งานฟอนต์แต่ละรูปแบบให้ดี เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเอง และถ้าใครที่มองว่าเงื่อนไขเป็นภาษาเกาหลี ไม่สามารถอ่านได้นั้น เราก็สามารถนำมาแปลเป็นภาษาอื่นๆ ผ่านเครื่องมือการแปลของเว็บเบราว์เซอร์ หรือจะนำไปแปลในโปรแกรมหรือเว็บไซต์แปลภาษาอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน


อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อักษรภาษาอังกฤษสวยๆเท่ๆ
ตัวอักษรพิเศษไทย สวยๆ
pdf to excel
แปลง PDF เป็น Word ภาษาไทยไม่เพี้ยน แปลง PDF เป็น Word สระไม่หาย
สร้างเว็บไซต์ฟรี, สร้างเว็บไซต์ ฟรี
แปลงไฟล์ Word แปลว word เป็น jpg
Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

แจกตัวอักษรภาษาอังกฤษสวยๆเท่ๆ ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี พร้อมวิธีติดตั้งบน Windows 11 ไม่ว่าจะงานนำเสนอ เอกสาร หรือแม้กระทั่งการเรียน ก็ต้องใช้ตัวอักษรเป็นตัวนำเสนอ ตัวอักษรที่สวยงาม ก็จะยิ่งน่าดึงดูด ทีมงาน Notebookspec จะมานำเสนอเว็บไซต์รวมตัวอักษรภาษาอังกฤษสวยๆ ที่ทั้งฟรีและดาวโหลดกันได้ง่ายเลย รวมไปถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษสวยๆ แบบตัวอักษรพิเศษ ที่เราสามารถนำไปใช้ตั้งชื่อเกม ROV, ฟีฟาย, Twitter, Facebook, IG ฯลฯ...

Tips & Tricks

ฟอนต์ตัวเขียนภาษาอังกฤษ ใส่ในงานก็ดี ใส่ในรูปก็สวย ใครที่กำลังมองหาฟอนต์ตัวเขียนภาษาอังกฤษสวย ๆ ใช้ทำงาน ทั้งใส่ในสไลด์, Art Work ต่าง ๆ หรือจะเป็นป้าย เป็นโบรชัวร์ แนวตัวเขียนภาษาภาษอังกฤษดูดี น่ารัก ต้องนี่เลย 35 Fonts Free Download ไปโหลดกันเลย 35 ฟอนต์แนวตัวเขียนภาษาอังกฤษ สวย...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก