Home » Tag » Intel Core 2nd Generation

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Intel Core 2nd Generation

Average Rating

asus-g73sw

บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความรับผิดชอบจากผลกระทบของการใช้ชิพเซ็ตรุ่นล่าสุดของอินเทล 2nd Generation Intel Core หรือ Sandy Bridge ที่ ณ ปัจจุบันมีการวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights