Home » Tag » disk cleanup

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  disk-cleanup

Average Rating

การใช้งานคอมพิวเตอร์นอกจากเรื่องของความเร็วแล้ว พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ยิ่งมีการใช้งานมากขึ้นเท่าใด พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก็ดูจะน้อยลงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่เป็นระเบียบหรือใช้งานโดยไม่วางแผนในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล บางครั้งรวมกับการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองใช้งาน บางครั้งมีทั้งโปรแกรมฟรี ทดลองใช้งาน บางโปรแกรมเมื่อลบแล้วก็มีการทิ้งข้อมูลบางอย่างเอาไว้ รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตหลายครั้งก็จะมีการทิ้งไฟล์ขยะต่างๆ เอาไว้มากมาย สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือ ทำความสะอาด notebook บ้าง?ก็จะทำให้ระบบต้องเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์และย่อมส่งผลต่อความเร็วในการทำงานอีกด้วย ดังนั้นหากต้องการจะให้เหลือพื้นที่ว่างๆ กลับคืนมาบ้าง ก็ต้องใช้วิธีในการ คืนพื้นที่ ให้กับระบบ 1.Cleanning file ขั้นแรกเป็นการทำความสะอาด ซึ่งตามจริงแล้วระบบการ Clean หรือทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เราสามารถเรียกฟังก์ชันในการทำงานบน Windows มาใช้ได้ เช่นระบบ Disk Cleanup หรือฟังก์ชันการ Clear Temporary หรือ History ต่างๆ บน Web browser ซึ่งต่างก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบการใช้โปรแกรมเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อให้ง่ายและมีการทำงานแบบครบวงจรคือ สแกน ตรวจสอบและลบ ก็มีโปรแกรมอยู่หลายตัวที่ช่วยรองรับ เช่นเดียวกับโปรแกรมทดลองใช้อย่าง Full-Diskfighter รุ่นนี้

image

หลายๆ ท่านที่ใช้งานคอมพิวเตอร์คงประสบปัญหาฮาร์ดดิสก์เต็ม โดยเฉพาะหลายๆ ท่านที่เปลี่ยนมาใช้ SSD ที่มักจะมีความจุไม่เยอะมาก สาเหตุที่อยู่ดีๆ ฮาร์ดดิสก์ก็เต็มขึ้นมา หรือเกิดความจุลดลงก็มีหลายสาเหตุนะครับ ทั้งจากตัวผู้ใช้ และตัวของเครื่องเอง วันนี้ผมเลยมี ทิปดีๆ มาแนะนำช่วยเพิ่มที่ว่างหรือ?คืนพื้นที่?ให้ฮาร์ดดิสก์

© Copyright - Notebookspec.com All Rights