Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Brand - ยี่ห้อ
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Brand - ยี่ห้อ
ทั้งหมด 25 รุ่น

AMD AM4

 • CPU AMD A8-9600
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.10 GHz up to 3.40 GHz
  • • Cache L3 : -
  • • Process Size : 28 nm
  • 1,890 ฿
 • CPU AMD Athlon 200GE
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 2 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.20 GHz up to -
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 1,570 ฿
 • CPU AMD Ryzen 3 1200
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.10 GHz up to 3.40 GHz
  • • Cache L3 : 8MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 1,930 ฿
 • CPU AMD Ryzen 3 3200G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 2,695 ฿
 • CPU AMD Ryzen 3 4100
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.00 GHz
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 7nm
  • 2,170 ฿
  • 2,290 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 4600G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 8 MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 3,445 ฿
  • 3,490 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5500
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 3,740 ฿
  • 5,190 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 4,790 ฿
  • 4,900 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 4,670 ฿
  • 5,950 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 5,335 ฿
  • 6,250 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 8MB
  • • Process Size : 7nm
  • 3,915 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 3700X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 12,600 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 3800X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.50 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 16,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5700G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 7,350 ฿
  • 9,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5700X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 7,390 ฿
  • 9,990 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 5800X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 4.70 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 11,700 ฿

AMD AM5

 • CPU AMD Ryzen 7 7600
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 7,450 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7600X
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 4.70 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 11,750 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7700
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.80 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 11,250 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7700X
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 4.50 GHz up to 5.40 GHz
  • • Cache L3 : 32 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 14,200 ฿
 • CPU AMD Ryzen 7 7800X3D
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 8 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 4.20 GHz up to 5.00 GHz
  • • Cache L3 : 96 MB
  • • Process Size : 6nm
  • 15,450 ฿
  • 17,500 ฿
 • CPU AMD Ryzen 9 7900X
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 12 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 4.70 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 64 MB
  • • Process Size : 5 nm
  • 16,185 ฿
 • CPU AMD Ryzen 9 7900X3D
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 12 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 4.40 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 128 MB
  • • Process Size : 6 nm
  • 20,660 ฿
 • CPU AMD Ryzen 9 7950X3D
  • • Socket : AMD AM5
  • • Cores : 16 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 4.20 GHz up to 5.70 GHz
  • • Cache L3 : 128 MB
  • • Process Size : 6 nm
  • 25,400 ฿

AMD sWRX8

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com