Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

รวมคีย์ลัด Excel ประหยัดเวลา ทำงานง่าย สะดวกยิ่งขึ้น อัพเดท 2024

รวมคีย์ลัด Excel ประหยัดเวลา ทำงานง่าย สะดวกยิ่งขึ้น อัพเดท 2024

คีย์ลัด Excel

ใครที่ทำงานเอกสาร ตาราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets ที่ต้องเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆ อยู่ตลอด ยิ่งกับคนที่ยังไม่มีความชำนาญ จะเรียกใช้เครื่องมือแต่ละทีก็เสียเวลาหา ทีมงาน NotebookSPEC ก็ได้รวบรวมคีย์ลัด Excel ที่จะช่วยให้การทำงานเอกสาร ทำตาราง Excel นั้น รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น เหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำงานเอกสาร ไม่ต้องคอยคลิกหาเครื่องมือให้วุ่นวายเลย สามารถใช้งานได้กับ Microsoft Excel ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 2007 ขึ้นไปเลย แถมคีย์ลัดบางคีย์ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Google Sheets ได้ด้วย


รวมคีย์ลัด Excel ทั้งหมด ที่เรียกใช้งานบ่อยๆ

คีย์ลัด Excel ใช้งานทั่วไป

คีย์ลัดผลลัพธ์
Ctrl + Nเปิด Workbook ใหม่
Ctrl + F4ปิด Workbook ปัจจุบัน
Ctrl + Oเปิดไฟล์
Ctrl + Pพิมพ์
Ctrl + Sบันทึกไฟล์
Alt + F4ปิดโปรแกรม
F12Save As… (บันทึกเป็น…)
F4Redo
Ctrl + Fค้นหา
Ctrl + Hแทนที่
Ctrl + Aเลือกทุก Cell ในชีทปัจจุบัน
Ctrl + CCopy (คัดลอก)
Ctrl + VPaste (วาง)
Ctrl + XCut (ตัด)
Ctrl + ZUndo
Ctrl + YRedo
Ctrl + 1เปิดหน้าต่าง Format Cells
Ctrl + 2อักษรตัวหนา
Ctrl + 3อักษรตัวเอียง
Ctrl + 4อักษรที่มีการขีดเส้นใต้
Ctrl + 5อักษรที่มีการขีดทับ
Ctrl + 6ซ่อนหรือแสดงวัตถุ
Ctrl + 8ซ่อนหรือแสดงสัญลักษณ์เค้าร่าง
Ctrl + 9ซ่อนแถวที่เลือก
Ctrl + 0ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก
Ctrl + B อักษรตัวหนา
Ctrl + Dคําสั่ง เติมด้านล่าง เพื่อคัดลอกเนื้อหาและรูปแบบของ Cells บนสุดของช่วงที่เลือกลงใน Cells ด้านล่าง
Ctrl + Eคำสั่ง เติมแบบรวดเร็ว เพื่อรับรู้รูปแบบในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ และเติมคอลัมน์ปัจจุบัน
Ctrl + Gแสดงกล่องโต้ตอบ “Go To”
Ctrl + Iอักษรตัวเอียง
Ctrl + Kแทรก Hyperlink
Ctrl + Lสร้างตาราง
Ctrl + Qแสดงตัวเลือก การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว สําหรับ Cells ที่เลือกที่มีข้อมูล
Ctrl + Rเปลี่ยนชื่อให้กับตาราง
Ctrl + Tสร้างตาราง
Ctrl + Uอักษรที่มีการขีดเส้นใต้
Ctrl + Alt + Vการวางแบบพิเศษ
Ctrl + Wปิด Workbook

คีย์ลัด Excel สำหรับแถบเครื่องมือ หรือ Ribbon

คีย์ลัดผลลัพธ์
Alt + Q ใช้งานเครื่องมือค้นหา พิมพ์คำค้นหาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเนื้อหาวิธีใช้
Alt + Fเปิดเมนู File
Alt + H เปิดแท็บเมนู หน้าแรก หรือ Home และจัดรูปแบบข้อความและตัวเลข แล้วใช้เครื่องมือ ค้นหา
Alt + Nเปิดแท็บ แทรก หรือ Insert แล้วแทรก PivotTable, แผนภูมิ, Add-in, เส้นแบบประกายไฟ, รูปภาพ, รูปร่าง, ส่วนหัว หรือกล่องข้อความ
Alt + Pเปิดแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ หรือ Page Layout และทํางานกับธีม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การปรับมาตราส่วน และการจัดแนว
Alt + Mเปิดแท็บ สูตร หรือ Formulas แล้วแทรก ติดตาม และกําหนดฟังก์ชันและการคํานวณเอง
Alt + Aเปิดแท็บ ข้อมูล หรือ Data และเชื่อมต่อ เรียงลําดับ กรอง วิเคราะห์ และทํางานกับข้อมูล
Alt + Rเปิดแท็บ รีวิว หรือ Review และตรวจสอบการสะกด เพิ่มบันทึกย่อและข้อคิดเห็นแบบเธรด และป้องกันแผ่นงานและเวิร์กบุ๊ก
Alt + Wเปิดแท็บ มุมมอง หรือ View และแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าและเค้าโครงหน้า แสดงและซ่อนเส้นตารางและหัวเรื่อง ตั้งค่าอัตราส่วนการย่อ/ขยาย จัดการหน้าต่างและบานหน้าต่าง และดูแมโคร
Alt หรือ F10เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่บน Ribbon และเรียกใช้งานแป้นการเข้าถึง (แสดงคีย์ลัด)
Tab หรือ Shift + Tabย้ายโฟกัสไปยังคําสั่งบน Ribbon หรือบานหน้าต่าง Add-in
ปุ่มลูกศรเลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon
Ctrl + Shift + F10แสดงคําแนะนําเครื่องมือสําหรับองค์ประกอบ Ribbon ที่กําลังอยู่ในโฟกัส
Spacebar หรือ Enterเปิดใช้งานปุ่มที่เลือก
ปุ่มลูกศรลง– เปิดรายการคำสั่งที่เลือก
– เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ ให้เคลื่อนย้ายไปยังคำสั่งถัดไป
Alt + ปุ่มลูกศรลงเปิดเมนูของปุ่มที่เลือก
Ctrl + F1ย่อ หรือ ขยาย แถบเครื่องมือ Ribbon
Shift + F10เปิดเมนูบริบท (คล้ายแถบเครื่องมือคำสั่งเวลาที่เราคลิกขวา)
ปุ่มลูกศรซ้ายย้ายไปยังเเมนูย่อนเมื่อเปิดหรือเลือกเมนูหลักไว้
Ctrl + ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาย้ายจากกลุ่มตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง

คีย์ลัด Excel สำหรับข้อมูล ฟังก์ชัน และแถบสูตร

คีย์ลัดผลลัพธ์
Ctrl + Alt + Pเปิดหรือปิดคําแนะนําเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบสูตรโดยตรงในแถบสูตรหรือใน Cells ที่กําลังแก้ไข
F2แก้ไข Cells ที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกไว้ที่ส่วนท้ายของเนื้อหา หรือถ้าการแก้ไขถูกปิดใช้งานสําหรับ Cells ให้ย้ายจุดแทรกลงในแถบสูตร ถ้าแก้ไขสูตร ให้สลับปิดหรือเปิดโหมดชี้เพื่อให้สามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้
Ctrl + Shift + Uขยายหรือยุบแถบสูตร
Escยกเลิกรายการใน Cells หรือแถบสูตร
Enterกรอกข้อมูลในรายการในแถบสูตรแล้วเลือก Cells ด้านล่าง
Ctrl + Endย้าย Cursor ไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความ ขณะ Cursor อยู่ในแถบสูตร
Ctrl + Shift + Endเลือกข้อความทั้งหมดในแถบสูตรจากตำแหน่ง Cursor ไปยังจุดสิ้นสุด
F9คำนวณ Worksheets ทั้งหมดใน Workbook ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
Shift + F9คำนวณ Worksheets ที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Alt + F9คำนวณ Worksheets ทั้งหมดใน Workbook ที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่
Ctrl + Alt + Shift + F9ตรวจสอบสูตรที่เกี่ยวข้องแล้วคำนวณสูตรทั้งหมดใน Workbook ที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย
Alt + Shift + F10แสดงเมนูหรือข้อความสําหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด
Ctrl + Aแสดงกล่องโต้ตอบ Function Arguments เมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร
Ctrl + Shift + Aแทรกชื่อ Arguments และวงเล็บเมื่อจุดแทรกอยู่ทางขวาของชื่อฟังก์ชันในสูตร
Alt + (=) เครื่องหมายเท่ากับแทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ
Ctrl + Eเรียกใช้ Flash Fill เพื่อรับรู้รูปแบบในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ และเติมคอลัมน์ปัจจุบัน
F4คำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมดในสูตร ถ้าเลือกการอ้างอิง Cells หรือช่วง Cells ไว้
Shift + F3ใส่ฟังก์ชัน
Ctrl + Shift + “คัดลอกค่าจาก Cells ที่อยู่เหนือ Cells ที่ใช้งานอยู่ไปยังเซลล์หรือแถบสูตร
Alt + F1สร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน
F11สร้างแผนภูมิของข้อมูลในช่วงปัจจุบันในแผ่นงาน แผนภูมิ ที่แยกต่างหาก
Alt + M แล้วกด M และกด Dกำหนดชื่อเพื่อใช้ในการอ้างอิง
F3วางชื่อจากกล่องโต้ตอบ วางชื่อ (ถ้ามีการกําหนดชื่อใน Workbook)
Enterย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนถัดไปของฟอร์มข้อมูล
Alt + F8สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบ Macro
Alt + F11 เปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor
Alt + F12เปิดตัวแก้ไข Power Query

คีย์ลัด Excel สำหรับจัดการข้อมูล

คีย์ลัดผลลัพธ์
Ctrl + PgDnสลับระหว่างแท็บ Workbook ต่างๆ จากซ้ายไปขวา
Ctrl + PgUpสลับระหว่างแท็บ Workbook จากขวาไปซ้าย
Ctrl + Shift + &นำเส้นขอบภายนอกไปใช้กับ Cells ที่เลือก
Ctrl + Shift+ _เอาเส้นขอบภายนอกออกจาก Cells ที่เลือก
Ctrl + Shift + ~นำรูปแบบตัวเลข ทั่วไป ไปใช้
Ctrl + Shift + $นํารูปแบบ สกุลเงิน ที่มีตําแหน่งทศนิยมสองตําแหน่ง (จํานวนลบในวงเล็บไปใช้)
Ctrl + Shift + %นํารูปแบบ เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่มีตําแหน่งทศนิยมไปใช้
Ctrl + Shift + ^นํารูปแบบ ตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีตําแหน่งทศนิยมสองตําแหน่งไปใช้
Ctrl + Shift + #นํารูปแบบ วันที่ แบบมีวัน เดือน และปีไปใช้
Ctrl + Shift + @นํารูปแบบ เวลา แบบมีชั่วโมงและนาที รวมทั้ง AM หรือ PM ไปใช้
Ctrl + Shift + !นํารูปแบบ ตัวเลข ที่มีตําแหน่งทศนิยมสองตําแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และเครื่องหมายลบ (-) ไปใช้กับค่าลบ
Ctrl + Shift + *เลือกขอบเขตปัจจุบันรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Shift + :ใส่เวลาปัจจุบัน
Ctrl + Shift + “คัดลอกค่าจาก Cells ที่อยู่เหนือ Cells ที่ใช้งานอยู่ไปยัง Cells หรือแถบสูตร
Ctrl + Shift + (+) เครื่องหมายบวกเปิดกล่องโต้ตอบ แทรก เพื่อแทรก Cells ว่าง
Ctrl + (-) เครื่องหมายลบเปิดกล่องโต้ตอบ ลบ เพื่อลบ Cells ที่เลือก
Ctrl + ;ใส่เวลาปัจจุบัน
Ctrl + `สลับระหว่างการแสดงค่า Cells หรือสูตรใน Worksheets

คีย์ลัด Excel กราฟิกสำหรับแผนภูมิ, กราฟ

คีย์ลัดผลลัพธ์
Ctrl + F1สร้างกราฟจากข้อมูลใน Cells ที่เลือก
Alt + F1แทรกแผนภูมิลงใน Workbook ใหม่
Ctrl + Shift + F1แทรกแผนภูมิลงใน Workbook ปัจจุบัน
F11แสดงแผนภูมิในหน้าต่างแยก
Ctrl + Wปิดหน้าต่างแผนภูมิ
F2เลือกกราฟ
Ctrl + Aเลือกทั้งหมด
Ctrl + Cคัดลอก
Ctrl + Aวาง
Ctrl + Zยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Yทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Alt + H แล้วกด Hเติมสี

และทั้งหมดนี้ก็คือ คีย์ลัด Excel หรือ Microsoft Excel ที่ช่วยให้การทำงานเอกสาร หรือ ตาราง ข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้สะดวกและเข้าถึงเครื่องมือได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องคอยไปค้นหาเครื่องมือให้ยุ่งยากวุ่นวาย อีกทั้งในบางคีย์ลัดก็สามารถใช้งานร่วมกับ Google Sheets ได้ด้วย และถ้าใครที่อยากดูคีย์ลัดสำหรับ Excel ทั้งหมดนั้น ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่: Microsoft และถ้าใครที่อยากดูคีย์ลัดโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่

Advertisement

FAQ / คำถามที่พบบ่อย

1. Ctrl+F คืออะไร ?

คีย์ลัด Ctrl + F ใน Excel เป็นการใช้งานคำสั่งเครื่องมือ Find and Replace เพื่อค้นหาตามคำค้นหาได้

2. Shift+F2 คือคำสั่งอะไร

คีย์ลัด Shift + F2 ใน Excel เป็นการใช้คำสั่ง แทรกบันทึกย่อ และเรายังสามารถ เปิดและแก้ไข บันทึกย่อใน Cells ได้ด้วย

3. F7 มีไว้เพื่อทำอะไรให้ Excel

คีย์ลัด F7 ใน Excel เป็นการใช้งานคำสั่ง เปิดกล่อง การสะกด เพื่อตรวจการสะกดใน Worksheets ที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้ ส่วนถ้าเราใช้งานคีย์ลัด Ctrl + F7 จะเป็นการใช้งานคำสั่ง ย้าย หน้าต่าง Workbook เมื่อไม่ได้ขยายโปรแกรมให้เป็นหน้าต่างใหญ่สุด สามารถกดปุ่มลูกศร เพื่อเคลื่อนย้ายได้ จากนั้นกด Enter หรือ Esc เพื่อตกลงหรือ Esc เพื่อยกเลิก

4. CTRL+Q คืออะไร ?

คีย์ลัด Ctrl + Q ใน Excel คือ คำสั่งแสดงตัวเลือก การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว สําหรับเซลล์ที่เลือกที่มีข้อมูล

5. ปุ่ม Ctrl + A คืออะไร ?

การกด Ctrl + A ใน Excel จะเป็นคำสั่ง เลือกทั้งหมด


อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คีย์ลัด PowerPoint ทั้งหมด
คีย์ลัด Photoshop
คีย์ลัด word
ฟอนต์ไอโฟน ฟรี
โปรเน็ตดีแทคไม่ลดสปีดรายวัน
เปลี่ยนรหัสไวไฟ
ดูรหัสไวไฟในคอม Windows 11
Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Windows Zone

Microsoft 365 แตกต่างจาก Microsoft Office Home & Student 2021 อย่างไรบ้าง? “ในเมื่อซื้อโน๊ตบุ๊คมี Office แท้แล้ว จะต้องซื้อ Microsoft 365 มาทำไม?” นั่นเพราะผู้ใช้หลายๆ คนเห็นว่าฟังก์ชั่นการทำงานของทั้งสองนั้นเหมือนกันมาก เพราะรวมกลุ่มโปรแกรม Word Processing มาเป็นแพ็คเกจครบถ้วนทั้งคู่ ได้...

Buyer's Guide

โน๊ตบุ๊คบางเบา 2024 นี้มีรุ่นน่าสนใจให้เลือกเพียบ พกง่ายได้ซีพียู Intel รุ่นใหม่ล่าสุด! ในยุคที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้ด้วยอินเทอร์เน็ต การ WFH เป็นเทรนด์ใหม่ของสังคมการทำงาน ทำให้โน๊ตบุ๊คบางเบา 2024 ได้รับความนิยมขึ้นมากเพราะพกพาง่าย น้ำหนักเบาหลักกรัมไปจนช่วง 1.5 กิโลกรัมเท่านั้น แถมยังได้ซีพียู Intel 12th Generation ไปจนซีรี่ส์ Intel Core Ultra...

IT NEWS

Microsoft กำลังทดสอบฟีเจอร์ Hot Patching ที่จะช่วยให้คุณอัปเดทระบบโดยไม่ต้อง Restart ตอนนี้ Microsoft กำลังทดสอบฟีเจอร์ Hot Patching ใน Windows 11 Insider Preview Build 26058 ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่อนุญาตให้อัปเดตระบบขณะใช้งานอยู่โดยไม่ต้องรีสตาร์ท ซึ่งทาง Microsoft เคยใช้ฟีเจอร์ Hot Patching...

IT NEWS

Microsoft เริ่มบังคับให้เครื่องที่ใช้ Windows 11 เวอร์ชัน 21H2 และ 22H2 อัปเดตเป็น 23H2 โดยอัตโนมัติ ข่าวนี้อาจทำให้กระทบกับผู้ใช้งาน Windows หลายๆ คนไม่มากก็น้อย เนื่องจากทาง Microsoft ได้เริ่มปล่อยมาตรการบังคับให้ผู้ใช้งาน Windows 11 เวอร์ชัน 21H2 กับ 22H2...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก