Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

รวมคีย์ลัด MacBook ที่ใช้งานบ่อย รู้แล้วชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะ อัพเดท 2022

รวมคีย์ลัด MacBook ที่ใช้งานบ่อย รู้แล้วชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะ อัพเดท 2022

คีย์ลัด MacBook, ปุ่มลัด MacBook

สำหรับผู้ใช้งาน MacBook โดยเฉพาะมือใหม่ ที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้งาน macOS ก็อาจจะยังมีความงงๆ ใช้งานปุ่มลัดยังไง กดคีย์ไหนดี วันนี้ทีมงาน NotebookSPEC ก็มีคีย์ลัด MacBook ที่ใช้งานบ่อยๆ รู้แล้วชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะ เหมาะสำหรับใครที่ไม่อยากเสียเวลาไปกับการหาเมนู รับรองว่าสะดวก ประหยัดเวลา ง่ายสุดๆ เลย


คีย์ลัด MacBook สำหรับการทำงานทั่วไป

ปุ่มลัดคำสั่ง
Option + Command + ปุ่ม Powerเข้าสู่โหมดพักเครื่อง
Control + Shift + ปุ่ม PowerControl + Shift + ปุ่ม Power
Shift + Command + Q ลงชื่อออก (Logout) จากบัญชี
Control + Command + ปุ่ม Powerบังคับรีสตาร์ท โดยไม่บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่
Control + Option + Command + ปุ่ม Powerออกจากแอพทั้งหมดและปิดเครื่อง
Control + ปุ่ม Powerเรียกหน้าต่างเพื่อแสดงตัวเลือกรีสตาร์ท, พักเครื่อง หรือปิดเครื่อง
Command + Space barแสดงและซ่อน Spotlight Search เพื่อเริ่มการค้นหาที่รวดเร็ว
Option + Command + Dแสดงและซ่อน Spotlight Search เพื่อเริ่มการค้นหาที่รวดเร็ว
Control + Command + Space barแสดงตัวแสดงอักขระ เช่น อิโมจิ สัญลักษณ์อื่นๆ
Control + Command + Fแสดงแอพพลิเคชันที่เปิดอยู่แบบเต็มหน้าจอ
Command + Shift + 3ถ่ายภาพหน้าจอแบบเต็ม
Command + Shift + 4ถ่ายภาพหน้าจอเฉพาะส่วนที่เลือก
Command + Shift + 5ถ่ายภาพหน้าจอเฉพาะส่วนที่เลือก
Command + Xตัดรายการที่เลือกพร้อมคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
Command + Cคัดลอกรายการที่เลือก
Command + Vวางรายการที่คัดลอกหรือตัด
Command + Aเลือกรายการทั้งหมด
Command + Fค้นหารายการในหน้าต่างที่เปิดไว้
Command + Mย่อหน้าต่างด้านหน้าไปยัง Dock
Command + Wปิดหน้าต่างด้านหน้า
Option + Command + Escบังคับปิดแอพพลิเคชัน
Command + Tabสลับแอพพลิเคชันที่กำลังเปิดอยู่
Shift + Command + Cเปิดหน้าต่างคอมพิวเตอร์
Shift + Command + Dเปิดโฟลเดอร์ Desktop
Shift + Command + Fเปิดโฟลเดอร์ล่าสุด
Option + Command + Lเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลด (Download)
Shift + Command + Oเปิดโฟลเดอร์เอกสาร
Shift + Command + Uเปิดโฟเดอร์ Utilities
Shift + Command + Rเปิดหน้าต่าง AirDrop
Shift + Command + Gเปิดหน้าต่างไปยังโฟลเดอร์
Shift + Command + iเปิดโฟลเดอร์ iCloud Drive
Command + 1ดูรายการในหน้าต่าง Finder เป็นไอคอน
Command + 2ดูรายการในหน้าต่าง Finder เป็นรายการ
Command + 3ดูรายการในหน้าต่าง Finder ในคอลัมน์
Shift + Command + Nสร้างโฟลเดอร์ใหม่
Option + Command + Nสร้างสมาร์ทโฟเดอร์ใหม่
Option + Command + Sซ่อนหรือแสดงแถบด้านข้างในหน้าต่าง Finder
Option + Command + Pซ่อนหรือแสดงแถบ Path ในหน้าต่าง Finder
Command + ( / )ซ่อนหรือแสดงแถบสถานะในหน้าต่าง Finder
Command + Bปรับข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา หรือเปิดปิดฟังก์ชันตัวหนา
Command + iปรับข้อความที่เลือกให้เป็นตัวเอง หรือเปิดปิดฟังก์ชันตัวเอียง
Command + Uขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก หรือเปิปิดฟังก์ชันขีดเส้นใต้
Fn + ลูกศรขึ้นเลื่อนขึ้นไป 1 หน้า
Fn + ลูกศรลงเลื่อนลงไป 1 หน้า
Fn + ลูกศรซ้ายเลื่อนไปที่ส่วนเริ่มต้นเอกสาร
Fn + ลูกศรขวาเลื่อนไปที่ส่วนท้ายเอกสาร
Command + Sบันทึกเอกสารปัจจุบัน
Command + Pพิมพ์เอกสารปัจจุบัน
Command + Zยกเลิกคำสั่งก่อนหน้า (Undo)
Shift + Command + Zกลับมาทำคำสั่งก่อนหน้าใหม่ (Redo)

คีย์ลัด MacBook สำหรับ Google Chrome

ปุ่มลัดคำสั่ง
Command + Nเปิดหน้าต่างใหม่
Command + Shift + Nเปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน
Command + Tเปิดแท็บใหม่แล้วข้ามไปยังแท็บนั้น
Command +  Shift + Tเปิดแท็บที่ปิดก่อนหน้านี้อีกครั้งตามลำดับที่ปิด
Command + Option + ลูกศรขวาข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ถัดไป
Command + Option + ลูกศรซ้ายข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ก่อนหน้า
Command + 1, 2, …, 8 ข้ามไปยังแท็บที่ต้องการ
Command + 9ข้ามไปยังแท็บสุดท้าย
Command + ( [ ) หรือ Command + ลูกศรซ้ายเปิดหน้าก่อนหน้าในประวัติการท่องเว็บของแท็บปัจจุบัน
Command + ( ] ) หรือ Command + ลูกศรขวาเปิดหน้าถัดไปในประวัติการท่องเว็บของแท็บปัจจุบัน
Command + Wปิดแท็บหรือป๊อปอัปปัจจุบัน
Command + Shift + Wปิดหน้าต่างปัจจุบัน
Command + M ย่อหน้าต่าง
Command + Hซ่อน Google Chrome
Command + Qออกจาก Google Chrome
Command + ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวาย้ายแท็บไปทางซ้ายหรือขวา ด้วยการโฟกัสของแป้นพิมพ์
Command + Shift + Bแสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก
Command + Option + Bเปิดการจัดการบุ๊กมาร์ก
Command + ( , )เปิดหน้าการตั้งค่าในแท็บใหม่
Command + Y เปิดหน้าประวัติการเข้าชมในแท็บใหม่
Command + Shift + Jเปิดหน้าดาวน์โหลดในแท็บใหม่
Command + Fเปิดแถบค้นหาเพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน
Command + Gข้ามไปยังผลลัพธ์ถัดไปของการค้นหาในแถบค้นหา
Command + Shift + Gข้ามไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้าของการค้นหาในแถบค้นหา
Command + Eเมื่อแถบค้นหาเปิดอยู่ ค้นหาข้อความที่เลือก
Command + Option + iเปิดเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
Command + Shift + Deleteเปิดตัวเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ
Command + Shift + Mลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น เรียกดูในฐานะผู้เยี่ยมชม หรือเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินและรหัสผ่าน
Control + F2ข้ามไปยังแถบเมนูหลัก
Command + Option + ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลงเลื่อนโฟกัสไปจนถึงกล่องโต้ตอบที่ไม่โฟกัส (หากแสดง) และแถบเครื่องมือทั้งหมด
Command + Option + Shift + iเปิดฟอร์มความคิดเห็น
F7เปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์
Command + Option + Shift + Aโฟกัสกล่องโต้ตอบที่ไม่ใช้งาน
Command + Lข้ามไปยังแถบที่อยู่เว็บ
Command + Pเปิดตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน
Command + Sเปิดตัวเลือกเพื่อบันทึกหน้าเว็บปัจจุบัน
Command + Option + Pเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้าเว็บ
Command + Shift + Rโหลดหน้าปัจจุบันซ้ำโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคช
Escหยุดการโหลดหน้า
Tabเรียกดูรายการที่คลิกได้ไปข้างหน้า
Shift + Tabเรียกดูรายการที่คลิกได้ย้อนกลับ
Command + O + เลือกไฟล์เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ใน Google Chrome
Command + + Option + Uแสดงซอร์สโค้ด HTML ที่แก้ไขไม่ได้ของหน้าปัจจุบัน
Command + Option + Jเปิดคอนโซล JavaScript
Command + Dบันทึกหน้าเว็บที่กำลังดูอยู่เป็นบุ๊กมาร์ก
Command + Shift + Dบันทึกแท็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่
Command + Ctrl + Fเปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอ
Command + ( + )ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า
Command + ( – )ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า
Command + 0ให้ทุกอย่างบนหน้ากลับไปเป็นขนาดเริ่มต้น
Command + คลิกลิงก์เปิดลิงก์ในแท็บพื้นหลังใหม่
Command + Shift + คลิกลิงก์เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น
Shift + คลิกลิงก์เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่
กด Esc ขณะลากย้ายแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม
Option + คลิกลิงก์ดาวน์โหลดเป้าหมายของลิงก์

คีย์ลัด MacBook สำหรับ Microsoft Edge Chromium

ปุ่มลัดคำสั่ง
Command + Shift + Bแสดงหรือซ่อนแถบรายการโปรด
Command + Shift + Cเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
Command + Dบันทึกแท็บปัจจุบันของคุณเป็นรายการโปรด
Command + Shift + Dบันทึกแท็บที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นรายการโปรดในโฟลเดอร์ใหม่
Command + Fค้นหาบนหน้า
Command + Ctrl + Fเปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอ
Command + Option + Fค้นหาเว็บ
Command + Gข้ามไปยังรายการที่ตรงกันถัดไปของการค้นหาด้วยแถบค้นหาของคุณ
Command + Shift + Gข้ามไปยังรายการที่ตรงกันก่อนหน้าของการค้นหาด้วยแถบค้นหาของคุณ
Command + Shift + Hเปิดโฮมเพจของคุณในแท็บปัจุบัน
Command + Option + Jเปิด JavaScript Console
Command + Lเลือก URL ในแถบที่อยู่เพื่อแก้ไข
Command + Option + Lเปิดการดาวน์โหลดในแท็บใหม่
Ctrl + Mสลับเปิดและปิดเสียงแท็บ
Command + Mย่อหน้าต่างให้เล็กสุด
Command + Option + Mย่อหน้าต่างทั้งหมดของแอพพลิเคชัน ด้านหน้าให้เล็กที่สุด
Command + Shift + Mเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่นหรือเรียกดูในฐานะผู้เยี่ยมชม
Command + Nเปิดหน้าต่างใหม่
Command + Shift + Nเปิดหน้าต่างใหม่ในโหมด InPrivate
Command + Oเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน Microsoft Edge
Command + Pพิมพ์แท็บปัจจุบัน
Command + Qออก
Command + Rโหลดแท็บปัจจุบันใหม่
Command + Shift + Rโหลดแท็บปัจจุบันใหม่ โดยไม่สนใจเนื้อหาที่แคชไว้
Command + Sบันทึกแท็บปัจจุบัน
Command + Tเปิดแท็บใหม่และสลับไปที่แท็บนั้น
Command + Shift + Tเปิดแท็บที่ปิดล่าสุดอีกครั้งและสลับไปที่แท็บนั้น
Command + Shift + Uเริ่มหรือหยุดการอ่านออกเสียง
Command + Shift + Vวางรูปแบบข้อความอิสระ
Command + Wปิดแท็บปัจจุบัน
Command + Shift + Wปิดหน้าต่างปัจจุบัน
Command + Yเปิดประวัติในแท็บใหม่
Command + 0รีเซ็ตระดับการซูม
Command + 1,2,…8สลับไปยังแท็บที่ระบุ
Command + 9สลับไปยังแท็บสุดท้าย
Command + ลูกศรซ้ายย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำแรกในบรรทัดเดียวกัน
Command + ลูกศรขวาย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งสุดท้ายของคำสุดท้ายในบรรทัดเดียวกัน
Command + Deleteลบเขตข้อมูลข้อความทั้งหมด/บรรทัดข้อความทั้งหมด
Command + Returnค้นหาการสอบถามที่พิมพ์ในแท็บใหม่
Command + Shift + Deleteเปิดตัวเลือกล้างข้อมูลการเรียกดู
Command + ( + )ซูมเข้า
Command + ( – )ซูมออก
Ctrl + ( \ ) (ใน PDF)สลับ PDF ระหว่างพอดีหน้า / พอดีความกว้าง
Ctrl + ( [ ) (ใน PDF)หมุน PDF ทวนเข็มนาฬิกา 90*
Ctrl + ( ] ) (ใน PDF)หมุน PDF ตามเข็มนาฬิกา 90*
Command + ( [ )นำทางย้อนกลับ
Command + ( ] )นำทางไปข้างหน้า
Ctrl + Fn + ลูกศรลงสลับไปยังแท็บถัดไป
Ctrl + Fn + ลูกศรขึ้นสลับไปยังแท็บก่อนหน้า
F9เข้าหรือออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน
F12เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (สลับ)
ESC (ในโหมดเต็มหน้าจอ)ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
ESCหยุดการโหลดเพจ ปิดกล่องโต้ตอบหรือป็อปอัพ
Spaceเลื่อนเว็บเพจลงทีละหน้าจอ
Shift + Spaceเลื่อนเว็บเพจขึ้นทีละหน้าจอ
Tabย้ายไปที่ตัวควบคุมถัดไป
Shift + Tabย้ายไปที่ตัวควบคุมก่อนหน้า
Ctrl + Tabไปที่แท็บถัดไป
Shift + Ctrl + Tabไปที่แท็บก่อนหน้า

และทั้งหมดนี้ก็คือ คีย์ลัด MacBook ที่ทีมงานได้รวบรวมและนำมาเสนอกัน สำหรับใครที่มองหาปุ่มลัดคำสั่งต่างๆ เวลาใช้งาน MacBook ทั้งใช้งานทั่วไป หรือใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย

Advertisement

อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แท่นชาร์จไร้สาย iPhone
แคปชั่นอกหัก น้อยใจ, แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ
อัดหน้าจอ iPhone
สายชาร์จไอโฟน
แคปชั่นบอกรักแฟนกวนๆ, แคปชั่นบอกรักแฟน ภาษาอังกฤษ
Wordle, Wordle คืออะไร, เกมทายคำศัพท์, เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เกมทายคำศัพท์ภาษาไทย
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

How to

เปลี่ยนภาษา เพิ่มภาษาไทยบน Windows 11 และ Windows 10 เปลี่ยนปุ่มสลับภาษาง่ายๆ อัพเดต 2023 ก่อนไป Windows 12 เปลี่ยนภาษา ในการตั้งค่าปุ่มหรือสลับปุ่มเปลี่ยนภาษา ไปใช้ปุ่มตัวหนอน หรือ “Grave Accent” เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้คนที่ต้องเปลี่ยนสลับภาษาหรือพิมพ์งานได้รับความสะดวกมากกว่า โดยเฉพาะหลังจากที่ลงวินโดว์เสร็จแล้ว ระบบจะให้ใช้ปุ่มอื่น ซึ่งจะเริ่มต้นเป็น Alt+Shift...

Buyer's Guide

แนะนำคีย์บอร์ด บลูทูธ เชื่อมต่อไว น่าใช้งาน ราคาเริ่มต้นหลักร้อย อัปเดต 2022 ปัจจุบัน คีย์บอร์ด บลูทูธ เป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีหลากหลายราคา ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น เพราะนอกจากความสะดวกสบายในการพกพา การเชื่อมต่อแล้วนั้น ยังช่วยให้โต๊ะทำงานดูสะอาดตา ไม่มีสายเกะกะรุงรัง อีกทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่ทำงานกับหลายอุปกรณ์ เพราะสามารถสลับการเชื่อมต่อได้ง่าย ทีมงาน NotebookSPEC ก็อยากจะมาแนะนำคีย์บอร์ด บลูทูธ ที่น่าใช้งาน...

How to

คีย์ลัด Windows กดเป็นกดคล่องเมื่อไหร่ ทำงานไวกว่าเดิมแน่นอน! ใครที่ใช้พีซีหรือโน๊ตบุ๊คระบบปฏิบัติการ Windows ก็น่าจะพอรู้จักคีย์ลัด Windows กันอยู่บ้างสัก 4-5 วิธี เช่น คำสั่ง Copy/Paste และอื่นๆ ที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน แต่จริงๆ แล้ว คีย์ลัดนั้นมีให้ใช้งานเยอะมาก ไม่ว่าจะคีย์สำหรับโปรแกรมนั้นๆ โดยเฉพาะ หรือคีย์ลัด Windows สำหรับเรียกคำสั่งของระบบปฏิบัติการขึ้นมาใช้งานก็มีให้ใช้มากมาย...

CONTENT

ไดร์ c เต็ม ไม่ต้องตกใจ 7 วิธีคืนพื้นที่ว่างให้ HDD และ SSD วินโดว์ทำงานลื่นไหลได้ ไดร์ c เต็ม น่าจะเป็นอาการที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์พีซี และโน๊ตบุ๊คเจอกันบ่อย ไม่ว่าจะเป็นพีซีทั่วไป จนถึงเกมมิ่งโน๊ตบุ๊ค ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมมีความจุน้อย หรือ SSD ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊คในช่วงแรกๆ อาจมีไม่เยอะนัก...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก