Home » Tag » tack

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  tack

Average Rating

Tack-Portable light-2

จะบอกว่าเป็นหลอดไฟธรรมดาก็คงไม่ได้ แต่คงต้องกล่าวว่าเป็นแสงไฟเอนกประสงค์ภายในบ้านมากกว่า เพราะออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้หลายรูปแบบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่า เพราะเมื่อมองถึงการอยู่อาศัยของผู้คนในบ้านหรือที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ซึ่งบางครั้งการติดตั้งหลอดไฟในแต่ละที่ อาจไม่ลงตัวกับการใช้งาน บางครั้งก็ไกลไปหรือบางทีก็เป็นหลอดไฟที่ไม่เหมาะกับบริเวณที่ใช้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights