Home » Tag » sideway monitor

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  sideway monitor

Average Rating

sideway monitor (1)

ปัญหาเรื่องการแสดงผลบนหน้าจอ ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจได้เจอในการใช้งานโน๊ตบุ๊กหรือพีซี เพราะบางทีด้วยซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่าที่ผิดพลาด รวมถึงการใช้งานฮาร์ดแวร์บางอย่างก็ส่งผลต่อการแสดงผลบนหน้าจอได้เช่นกัน อย่างในกรณีที่หน้าจอเอียงหรือตะแคง เพี้ยนไปจากเดิมจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรืออื่นๆ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะคุณสามารถแก้ไขได้ และใช้วิธีนี้ในการประยุกต์ใช้การแสดงผลบนหน้าจอในแบบต่างๆ ได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights