Home » Tag » Open With Enhanced

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Open With Enhanced

Average Rating

ท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์และใช้ Windows ในการเปิดไฟล์ต่างๆ ถ้าใช้อย่างทั่วไปก็จะไม่มีปัญหาในการเปิดไฟล์อะไรมาก แต่สำหรับท่านที่ชอบติดตั้งโปรแกรมประเภทเดียวกันหลายๆ ตัว จะประสพกับปัญหาที่จะเอาโปรแกรมตัวไหรอ่านฟอร์แมตของไฟล์ที่มีอยู่? ตัวอย่างเช่น มีไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น ไฟล์ VDO แต่ในเครื่องมีโปรแกรมดู VDO อยู่ตั้ง 2 - 3 โปรแกรม หรือ เมื่อได้ไฟล์ที่มีนามสกุลไม่รู้จักว่าจะเอาโปรแกรมใดเปิด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอาโปรแกรมตัวใดเปิดล่ะ Open With Enhanced ช่วยเราได้ดี ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้แทนฟังก์ชัน Open with ของ Windows ได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถที่เหนือกว่ามาก? ตัวโปรแกรมสามารถแนะนำคุณได้ว่าไฟล์ๆ นี้ต้องเปิดกับโปรแกรมอะไรถึงจะดีที่สุด โดยโปรแกรมจะไปค้นหาข้อมูลเหล่านั้นให้จากฐาน ข้อมูลแบบออนไลน์ ?โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่หัดขัดที่ไม่มั่นใจว่าควรใช้โปรแกรมอะไรเปิดไฟล์ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากนอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังมีการแนะนำแหล่งสำหรับดาว โหลดโปรแกรมที่เหมาะสมในการเปิดไฟล์ให้อีกด้วย จุดเด่นของโปรแกรม มีระบบฐานข้อมูลที่จะบ่งบอกได้ว่าชนิดไฟล์นั้นใช้กับโปรแกรมใด โดยฐานข้อมูลเป็นระบบออนไลน์ เปลี่ยนไอคอนที่เกี่ยวข้องกับชนิดของไฟล์ได้ ยกเลิกการเข้าใช้งานชนิดไฟล์นั้นของ ?User ปัจจุบันได้ (ปกติใน Windows Vista และ Windows 7 ไม่สามารถทำได้เพราะมี UI ที่ดีป้องกันอยู่ แต่ถ้าใช้โปรแกรมนี้จะทำได้ไม่มีปัญหา) สามารถเอารายการโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกจากรายการ Open with ได้ มีระบบ Autofill รายละเอียดของชนิดไฟล์ ทำงานบน Windows ทั้ง 32 และ 64 บิต ได้อย่างไม่มีปัญหา รายละเอียดเพิ่มเติมและที่ดาวน์โหลดโปรแกรมก็ตามลิงค์นี้ http://extensions.frieger.com/owdesc.php   มาดูหน้าตาโปรแกรมและมีอะไรให้ใช้บ้าง ให้คลิกขวาที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง เลือกคำสั่ง ?Open with หรือ ?Open with > Choose default program (ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์และการเข้าถึงของโปรแกรมในเครื่อง)

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights