Home » Tag » onboard gpu

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  onboard gpu

Average Rating
ปัจจุบันการ์ดจอในโน้ตบุ๊กเริ่มมีหลากหลายรุ่นมากขึ้น บางครั้งอาจทำให้คนที่เลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องสับสน คิดว่าการ์ดจอนี้มีประสิทธิภาพสูงเมื่อมองแค่เพียงตัวเลข Continue reading “รู้ได้อย่างไรว่าการ์ดจอตัวไหนเป็นออนบอร์ด” »

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights