Home » Tag » onboard gpu

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  onboard gpu

Average Rating
ปัจจุบันการ์ดจอในโน้ตบุ๊กเริ่มมีหลากหลายรุ่นมากขึ้น บางครั้งอาจทำให้คนที่เลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องสับสน คิดว่าการ์ดจอนี้มีประสิทธิภาพสูงเมื่อมองแค่เพียงตัวเลข (more…)

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights