Home » Tag » Intel Xeon processor 5500

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Intel Xeon processor 5500

Average Rating
ผลการสำรวจ TOP 500 ครั้งล่าสุด ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของอินเทลอย่างชัดเจน เมื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์จำนวนมากใช้โปรเซสเซอร์ของอินเทล (more…)

© Copyright - Notebookspec.com All Rights