Home » Tag » Facebook Wi Fi

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Facebook Wi-Fi

Average Rating

ถ้าใครหลายๆ คนที่ออกไปนอกสถานที่แล้วต้องการใช้งาน Wifi ของร้านนั้นแต่ต้องซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รหัสผ่านมาใช้งานแล้วล่ะก็ ตอนนี้เตรียมเฮได้เลย เพราะทาง Facebook กำลังทดสอบระบบ Wifi Free ให้กับผู้มาแวะพักผ่อนที่ร้าน โดยเพียงแค่ต่อสัญญาณ Wifi ของที่ร้านแล้วจัดการ Chech-in ผ่านทาง Facebook เสร็จ เท่านี้ก็สามารถใช้งาน Wifi ได้ฟรีๆ เลย

© Copyright - Notebookspec.com All Rights