Home » Tag » docx

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  docx

Average Rating

เป็นเรื่องปกติอยู่โดยทั่วไปกับการใช้งานไฟล์เอกสารจำนวนมากหรือการทำงานในบางครั้ง อาจเกิดปัญหาไฟล์ที่ใช้อยู่นั้นหายไป ไม่ว่าจะเกิดจากไฟดับ ลบไฟล์ผิด ย้ายไฟล์ไปไว้ที่อื่นหรืออีกหลายๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบกับไฟล์ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในช่วงต้น อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องนำซอฟต์แวร์สำหรับการกู้ไฟล์ข้อมูลมาใช้งาน แต่อาจจะใช้ฟังก์ชันพื้นฐานบน Windows มาช่วยในการค้นหาก่อนในเบื้องต้น โดยเฉพาะในโหมดการ Search ที่พอจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลที่ง่ายและไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากนัก โดยกระบวนการมีให้เลือกอยู่หลายรูปแบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights