Home » Tag » CMOS

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  CMOS

Average Rating

Samsung_S5K3P3_image_sensor 600

นอกจากแบตเตอรี่แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่สมาร์ทโฟนและ phablet ไม่สามารถที่จะบางได้มากไปกว่านี้ในปัจจุบันนั้นก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีของกล้องที่มีข้อจำกัดอยู่ครับ ทว่าหลังจากนี้ไปอะไรๆ อาจจะเปลี่ยนไปแล้วครับ เมื่อทาง Samsung ได้ทำการเปิดตัวเซนเซอร์ภาพแบบใหม่ในชื่อว่า S5K3P3 ซึ่งจุดเด่นของมันก็คือการเป็นเซนเซอร์ภาพความละเอียด 16 MP ที่มาพร้อมกับ CMOS ขนาด 1.0 μm-pixel-based ตัวแรกของโลกออกมาครับ

เซนเซอร์รับแสงของกล้องต่างๆ ที่เราใช้งานกันในการถ่ายภาพปัจจุบนเป็นแบบเรียบครับ ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับจอตา(เรตินา)หรือเซนเซอร์รับแสงของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์หรือคนแล้วนั้นจะพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่า เรตินาของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นแบบโค้งครับ ซึ่งผลที่ต่างกันนั้นก็คือมุมมองและภาพที่เห็นแตกต่างกันออกไปในแต่ละรูปแบบของเรตินาของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเพื่อให้ภาพถ่ายเข้าใกล้กับความจริงมากที่สุดทางวิศวกรของ Sony จึงได้มีการพัฒนาเซนเซอร์ภาพ CMOS แบบโค้งขึ้นมาโดยใช้ bending machine ของ Sony เองในการผลิต ซึ่งได้มีการเผยข้อมูลเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาในงาน?Symposium on VLSI Technology ที่จัดขึ้นที่ Hawaii ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights