Home » Tag » alert

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  alert

Average Rating

ipad-calendar-1

Calendar นับว่าเป็นแอพ ที่ช่วยให้การจัดวางการนัดหมายหรือช่วยเตือนให้เราได้ทราบถึงวันเวลาที่จะเกิดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ตั้งไว้ นอกเหนือจากการใช้เป็นตารางปฏิทินในแต่ละวัน ซึ่งความสามารถต่างๆ ที่อยู่ภายในนั้น นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย รวมถึงยังซิงก์ข้อมูลร่วมกับแอคเคาต์อีเมล์ไดอีกด้วย สำหรับผู้ที่ใช้ Apple ID และ iCloud ร่วมกัน โดยจะอัพเดตกิจกรรมที่มีการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงให้ทุกครั้งอัตโนมัติ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights