Home » Tag » AL13SE

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  AL13SE

Average Rating

image

ฮาร์ดดิสค์โน้ตบุีกขนาด 2.5 นิ้ว ที่เราใช้ๆกันอยู่ตอนนี้มีแค่ความเร็ว 5,400 และ 7,200 รอบเท่านั้นซึ่งถือเป็นขีดจำกัดของฮาร์ดดิสค์ขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งไม่สามารถทำรอบหมุนไปได้มากกว่านี้ (ไม่นับ SSD ที่มีราคาแพง) แต่วันนี้ Toshiba ได้ประกาศความสำเร็จด้วยการผลิตฮาร์ดดิสค์ขนาด 2.5 นิ้วที่สามารถทำรอบหมุนฮาร์ดดิสค์ได้สูงถึง 10,000 RPM ในชื่อซีรีย์ว่า AL13SE

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights