Home » Tag » Advanced Tokens Manager

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Advanced Tokens Manager

Advanced Tokens Manager เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการแบ็กอัปค่า Activate ของ Windows และ Microsoft Office 2010 เพื่อใช้ใหม่ในการที่เราได้ติดตั้ง Windows หรือ Microsoft Office 2010 ใหม่ โดยไม่ต้องไป Activate แบบออนไลน์ เพราะปรกติ การที่เรา Activate แบบ ออนไลน์นั้นทางไมโครซอฟต์จะมีการนับจำนวนครั้งที่จะอนุญาติให้ Activate ได้ เมื่อเกินกำหนดก็ไม่สามารถ Activate แบบออนไลน์ได้ ต้อง Activate ผ่านทางโทรศัพท์ และอีกประการหนึ่ง การ Activate ออนไลน์ ทางเว็บไมโครซอฟต์ก็จะทำการตรวจสอบพวกฮาร์ดแวร์ว่าตรงกับที่ Activate ไว้ครั้งแรกหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีปัญหาได้ Advanced Tokens Manager ช่วยเราได้โดยแบ็กอัปค่า Activate แล้วเขียนเป็นไฟล์ที่ชื่อ Tokens.dat ที่เป็นไฟล์ลักษณะ ลายเซ็นต์ดิจิตอล (Digitally signed) ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เมื่อเราใช้ โปรแกรมนี้ในการรีสโตร์ค่า Activate ถ้ามีการตรวจสอบทางออนไลน์ จะผ่าน เพราะ Tokens.dat จะส่งลายเซ็นต์ดิจิตอลว่าเครื่องยังเป็นเครื่องเดิม แนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้แบ็กอัปค่า Activate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติของโปรแกรม เป็นโปรแกรมฟรี ใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้ง ทำงานแบบ Portable โปรแกรมมีการเข้าระหัสเพื่อความปลอดภัย ทำงานได้เร็วสามารถรีสโตร์ค่า Activate ไม่เกิน 30 วินาที ?เมื่อ Activate เราก็ไม่ต้องเสียเวลากรอกตัวอักษร 25 ตัว เพียงแค่คลิกเดียวที่โปรแกรมการ Activate ก็เรียบร้อย การใช้งาน เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาแลเวให้ขยายไฟล์ออกมาจะมีไฟล์ที่ชื่อ ?Advanced Tokens Manager v2.8.exe การใช้ก็ดับเบิลที่ไฟล์ เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาโดยค่าดีฟอลต์เป็นการแบ็กอัปค่า Activate ของ Windows เมื่อจะแบ็กอัปก็ให้คลิกที่ Backup Activation

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights