Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "MacBook Pro Retina 13"

Mac Corner

มากันอย่างรวดเร็วจริงๆ สำหรับ MacBook Pro Retina 13 [Early 2015] ของทาง iStudio by comseven ที่พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 27/3/15 หรือศุกร์นี้แล้ว สนนราคาก็เริ่มต้นที่ 43,900 - 59,900 บาท

Mac Corner

หลังจากที่ MacBook Air ได้กำหนดว่าขายในร้าน iStudio/iBeat by comseven ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ในส่วนของทาง MacBook Pro Retina 13 [Early 2015] ก็ได้พร้อมขายผ่านทาง Apple Online Store แล้วเช่นกัน

Advertisement