Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

[PC Tips] ฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อภายนอก (External Harddisk) ใช้ไม่ได้ เปิดไม่ติด ต่อแล้วมองไม่เห็น

ปัญหาจากการใช้ External HDD อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ใช้ร่วมกันหลายคน หรือบางทีเกิดจากอุบัติเหตุ เช่นทำหล่นหรือใช้งานผิดรูปแบบก็มีเหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับ External HDD

ปัญหาจากการใช้ External HDD อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ใช้ร่วมกันหลายคน หรือบางทีเกิดจากอุบัติเหตุ เช่นทำหล่นหรือใช้งานผิดรูปแบบก็มีเหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับ External HDD หรือฮาร์ดดิสก์ต่อภายนอกได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นนอกจากการใช้งานที่เหมาะสม การดูแลที่ดี ก็ควรจะต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัยด้วย เพราะหากเอามาต่อแล้วใช้ไม่ได้ เปิดไม่ติด ต่อแล้วมองไม่เห็น โอกาสที่คุณจะเรียกข้อมูลกลับคืน หรือจะให้กลับมาเหมือนเดิมอาจจะยากขึ้น

Buffalo MiniStation External Harddisk USB 3.0 Review 009

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ External HDD เมื่อต่อแล้วใช้ไม่ได้ เปิดไม่ติด ต่อแล้วมองไม่เห็น ก็เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นกัน แต่ให้ลองเช็คปัญหาไปทีละขั้นตอนดังนี้

  • เช็คสายต่อ USB ทำงานปกติหรือไม่ อาการติดๆ ดับๆ อาจเกิดขึ้นจากสายสัญญาณและพอร์ตต่อพ่วงจากตัว HDD ให้ลองใช้สายต่อ USB แบบเดียวกันจากรุ่นอื่นมาลองใช้ดูก่อน
  • ลองต่อพอร์ต USB อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ เพราะอาจเกิดจากปัญหาของตัวพอร์ตที่ไม่รองรับหรือไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ตามปกติ
  • หากเป็น External HDD แบบ 3.5″ ที่ต้องต่อไฟเลี้ยง ให้เช็คดูก่อนว่าสายไฟหรืออแดปเตอร์เหล่านั้นยังทำงานได้ ไม่เกิดความเสียหาย รวมถึงปลั๊กเอง ก็ควรจะต้องต่ออย่างแน่นหนา
  • บางครั้งพาธไดรฟ์ (Label) ของไดรฟ์ที่นำมาต่อ อาจมีชื่อซ้ำกันอยู่ ก็อาจทำให้เรามองไม่เห็นไดรฟ์ที่ต่อเข้ามาใหม่นี้ การแก้ไขก็เพียงเข้าไปที่ Disk Management หากเป็น Windows 10 ให้คลิกขวาที่ Start menu > Disk Management และเลือกไดรฟ์ที่คิดว่าซ้ำกัน เช่น D:, E: หรือ F: แล้วคลิกขวาเลือก Change Drive Letter and Path… จากนั้นก็เปลี่ยนไดรฟ์ให้ไม่ซ้ำกัน เท่านี้ไดรฟ์ที่เป็น External ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้ใช้งานแล้ว
  • หากซื้อฮาร์ดดิสก์นต่อภายนอก แบบประกอบเอง อาจจะต้องเช็คที่ตัวกล่องด้วยว่าเสียหรือไม่ เพราะบางครั้งแผงวลจรที่อยู่ในกล่อง อาจเสียหาย นั่นก็ทำให้ต่อแล้วใช้ไม่ได้ เปิดไม่ติด ต่อแล้วมองไม่เห็นได้เช่นกัน หากเสียก็เปลี่ยนกล่อง (Enclosure) ใหม่ได้เลย อย่าฝืนใช้งาน เพราะอาจจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เราเสียหายไปด้วย

Buffalo MiniStation External Harddisk USB 3.0 Review 010

แต่ปัญหาแบบใด ที่คุณไม่ควรจะเข้าไปแก้ไขหรือทำสิ่งใดๆ กับตัวฮาร์ดดิสก์มากนัก

  • มีเสียงขณะทำงาน เช่นเสียงแกรกๆ หรือเสียงโลหะกระทบกันดังผิดปกติ เพราะโอกาสที่หัวอ่านหรือสิ่งอื่นใดภายในฮาร์ดดิสก์อาจเกิดความเสียหายอยู่ การเปิดใช้ต่อหรือการฝืนใช้งานต่อเนื่องนานๆ อาจส่งผลเสียต่อข้อมูลที่เก็บอยู่บนแผ่นจานที่อยู่ในฮาร์ฺดดิสก์ได้ สิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือ สำรองข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุด และต่อเนื่องที่สุด เหมือนกับว่าจะเปิดใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นเป็นครั้งสุดท้าย
  • หากมีปัญหาในการใช้งาน กรณีที่เกิดกับฮาร์ดดิสก์แบบสำเร็จรูป อาจจะต้องส่งเคลมกับผู้จำหน่าย และติดตามเรื่องของข้อมูลที่อยู่ภายในอีกครั้ง อาจมีโซลูชั่นที่แนะนำมาให้ แน่นอนว่าเราจะต้องเคลมทั้งในส่วนของฮาร์ดดิสก์และกล่องไปพร้อมกัน ในส่วนนี้ควรจะต้องเก็บกล่องที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของฮาร์ดดิสก์เอาไว้ด้วย เผื่อมีการเรียกเช็คเลข Serial
  • แต่ในกรณีที่เป็นฮารฺดดิสก์แบบแยกประกอบเอง คือซื้อฮาร์ดดิสก์มา แล้วหาซื้อกล่อง Enclosure มาใช้ร่วมกัน การประกันก็จะอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์เป็นหลัก เพราะกล่องจะเริ่มต้นการรับประกันในระดับเดือนเท่านั้น ยกเว้นที่เป็น Enclosure จากผู้ผลิตรายใหญ่ชั้นนำ ที่อาจจะมาพร้อมกันรับประกันระดับปี

Buffalo MiniStation External Harddisk USB 3.0 Review 007

แต่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เรามองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ เปิดไม่ติด เกิดจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ให้หยุดทำการสแกนหรือแก้ไขแบบไม่ได้วางแผน เพราะนั่นอาจทำให้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เสียไปตลอดกาล มีอยู่ 2 ทางเลือกที่น่าสนใจ หากข้อมูลไม่สำคัญมากนัก และยอมเสียได้บางส่วน ให้ใช้โปรแกรมสำหรับการกู้ข้อมูลที่คุณมั่นใจและพยายามทำเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น เพื่อลดความบอบช้ำกับตัวไดรฟ์ หรือถ้าสำคัญมากๆ ไม่อยากให้ข้อมูลเหล่านั้นหายไป ศูนย์บริการกู้ข้อมูลก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้ เพราะจะมีพาร์ทหรือชิ้นส่วน ที่จะนำมาเปลี่ยนเพื่อให้ฮาร์ดดิสก์คุณทำงานได้อีกครั้ง พอให้การกู้ข้อมูลได้สะดวกขึ้น แต่ราคาก็จะสูงตามลักษณะความเสียหายและความจุของฮาร์ดดิสก์นั่นเอง

Commart external hdd 10

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลสำคัญของคุณเอง การเลือกซอฟต์แวร์หรือซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่ม เพื่อสำรองข้อมูลเอาไว้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสำรองข้อมูลอย่างน้อย 2 แห่ง เช่น เก็บข้อมูลไว้ในคอม แต่ก็ควรจะมีเก็บสำรองไว้ใน External HDD ด้วย อันไหนเกิดหายหรือเสีย ก็ยังมีที่สำรองเอาไว้ เพราะถ้าเป็นรูปภาพ วีดีโอหรืองานสำคัญ เราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาใหม่ได้อีกแล้ว การใช้ซอฟต์แวร์ Backup ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้การสำรองไฟล์ของคุณง่ายขึ้น แม้จะเสียเวลา แต่ก็คุ้มค่าต่อการใช้งานทีเดียว

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Accessories review

อุปกรณ์หนึ่งที่ต้องนี้ทุกท่านต้องมีกันเลยก็คือ harddisk external หรือฮาร์ดดิสค์พกพา เพราะปัจจุบันโน๊ตบุ๊คหรือกระทั่ง Macbook รุ่นใหม่ มาพร้อม SSD ที่ความจุไม่ได้สูงมากเน้นเร็วแรง ทำให้ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากนัก บางเครื่องแค่ลงโปรแกรมก็เต้มพื้นที่แล้ว เพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสค์พกพาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ยิ่งพูดถึง Macbook หรือโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ที่บางเบาด้วยแล้วมักมาแค่พอร์ต USB-C ทำให้ฮาร์ดดิสค์รุ่นเก่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ WD จึงได้พัฒนาฮาร์ดดิสค์พกพารุ่นใหม่ที่สวยงามขึ้น บางเบากว่าเดิม พร้อมพอร์ต USB-C มาเลยอย่าง...

Other News

อย่างที่เรารู้กันมาเนิ่นนาน ในการใช้งาน Windows สำหรับการถอด USB Flashdrive หรือ USB Harddisk เราจำเป็นต้องกด Safely Remove ทุกๆ ครั้ง

Other News

คอมดับเอง เป็นปัญหาที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้ใช้ได้เสมอมา และหลายๆ ครั้ง ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ยังใช้งานได้ปกติ แต่หลังจากชัทดาวน์ไปล่าสุด

Buyer's Guide

พอร์ต USB จะเร็วขนาดไหนก็ยังไม่สามารถเร็วได้เท่าที่ควรอันเนื่องมาจากรูปแบบของการบันทึกข้อมูลที่ยังต้องพึ่งพาระบบจานหมุนอยู่ จึงเป็นที่มาของ Portable SSD