Home » Tag » win 10 1809

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  win 10 1809

Sticky Note

บางคนที่ใช้ Windows 7 มาก่อนอาจจะคุ้นเคยกับเจ้า Sticky Note พอมาลง Windows 10 อาจจะไม่รู้ว่าใน Windows 10 นั่นเองก็มีเจ้า Sticky Note อยู่ด้วย อีกทั้งยังอัพเกรดตัวเองให้ทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย โดยไว้ใช้จดบันทึกหรือสิ่งที่เราต้องทำต่างๆ ถือว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights