Home » Tag » Unintallers

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Unintallers

av_unintall_01

Anti-virus โปรแกรมที่ทุกคนที่เล่นคอมพิวเตอร์ ย่อมรู้จักดีและแต่ละคนก็มีความชอบโปรแกรม Anti-virus ไม่เหมือนกัน เพราะในปัจจุบันมีโปรแกรมประเภทนี้อยู่มากมายให้เลือกใช้ เรียกว่าทดลองใช้ เปลี่ยนไปที่ละตัว ที่ละตัวจนเจอตัวที่ชอบ ปัญหาหาที่ส่วนใหญ่จะพบคือ การเอาโปรแกรม Anti-Virus ออกจากระบบไม่ใช่เป็นเรื่องปกติอย่างการ Uninstall โปรแกรมทั่วไป เพราะแต่ละตัวจะมีซากของโปรแกรมหลงเหลืออยู่ ทำให้ติดตั้งโปรแกรมตัวอื่นจะมีอาการที่ขัดกันเองของโปรแกรม Anti-Virus ฉะนั้นแต่ละค่ายจึงทำตัว Uninstall ของตัวเองมาให้ผู้ใช้ได้ Uninstall โปรแกรมของตัวเองได้อย่างถูกวิธี บทความนี้เป็นการรวบรวมลิงค์ดาวน์โหลดและรายละเอียดตัว Uninstall ของโปแกรม Anti ? Virus ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาให้ผู้อ่านได้รู้และใช้ได้อย่างถูกวิธี

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights