Home » Tag » Ultimate Taskbar Controller

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Ultimate Taskbar Controller

Average Rating

ก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า Taskbar ของ Windows 7 นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า Windows อื่นๆ เป็น Taskbar ที่สวยงามมีฟีเจอร์ต่างๆ ให้มาปรับแต่งอยู่มาก แต่การปรับแต่งหรือตั้งค่าก็ต้องมีขั้นตอนหลายอย่าง มาวันนี้จะมาแนะนำ เครื่องมือที่รวมการปรับแต่ง Taskbar ไว้ที่จุดเดียว ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน เครื่องมือนั้นได้แก่ Ultimate Taskbar Controller Ultimate Taskbar Controller เป็นโปรแกรมประเภท Portable เป็นฟรีแวร์ ออกแบบมาให้ใช้กับ Taskbar ของ Windows 7 ทั้ง 32 และ 64 บิต

© Copyright - Notebookspec.com All Rights