Home » Tag » Toshiba Grade B Sale On Jun 25

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Toshiba Grade B Sale On Jun 25

Average Rating

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จากัด และ บาธรูมดีไซน์ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุขภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบระดับโลกโดยฝีมือคนไทย ในราคาสุดพิเศษ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 นี้ เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ อาคารโตชิบา ถนนวิภาวดีรังสิต (ข้างสานักงานเขตจตุจักร) โดยท่านจะได้รับส่วนลดกว่า 50% สาหรับสินค้ามีตาหนิ (เกรด B) และสินค้าราคาพิเศษ ในจานวนจากัด อาทิเช่น

© Copyright - Notebookspec.com All Rights