Home » Tag » Scan and Fix

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Scan and Fix

Average Rating

สำหรับคุณๆ ที่ใช้ Flash Drive หรือ External Harddisk เมื่อมีการต่อใช้งานเข้าเครื่องจะได้รับคำเตือนจาก Windows 7 ว่าต้องการจะ Scan and Fix อุปกรณ์นั้นหรือไม่ เป็นคำเตือนเหมือนกับว่าอุปกรณ์ของคุณนั้นมีการผิดผลาดซึ่งเป็นการสร้างคำรำคาญให้กับคุณต้องมาคลิกว่าจะสแกนหรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights