Home » Tag » savage ssd

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  savage ssd

Average Rating

Ext-Storage

External drive เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการโอนถ่ายหรือย้ายข้อมูล ให้กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ด้วยความจุที่มากกว่าแฟลชไดรฟ์ทั่วไปอยู่หลายเท่า จึงรองรับการใช้งานเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่น (Player) เช่น ต่อพ่วงกับจอทีวีหรือทีวีดิจิตอล รวมถึงอุปกรณ์ประเภท Media player ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกตามความต้องการ ทั้งในด้านของความเร็วหรือความจุ แต่แบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณ

© Copyright - Notebookspec.com All Rights