Home » Tag » problem

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  problem

Average Rating

BSoD_in_Windows_8

ในการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์นั้น บางครั้งเมื่อมีการติดตั้งหรือใช้งาน ลงโปรแกรมหรือเกิดการติดไวรัสอะไรก็ตามแต่ มักจะส่งผลต่อการทำงานของระบบอยู่ด้วย ซึ่งก็ทำให้เปิดโปรแกรมช้า เกิดความผิดพลาดหรือทำงานได้ไม่เต็มที่

ต้องยอมรับว่าปัญหาจากการที่ Flash drive?ไม่ทำงาน เข้ามามีผลกระทบต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงาน ส่วนหนึ่งก็ด้วยการใช้งานที่ง่ายและมีความจุที่มากพอสำหรับจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ยิ่งปัจจุบันมีความจุระดับ 8-16GB ก็ยิ่งง่ายต่อการจัดเก็บและโยกย้ายข้อมูลไปยังที่ต่างๆ ได้สบายๆ จึงทำให้ผู้ใช้นำไปใช้ในการเก็บหรือสำรองข้อมูลด้วยเช่นก้น แต่ด้วยความที่ใช้งานง่าย ต่อพ่วงสะดวกนี้เอง จึงทำให้เกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานได้ แต่ว่าจะมีปัญหาใดที่พบกันบ่อยระหว่างการใช้งาน USB Flash Drive ได้บ้าง

© Copyright - Notebookspec.com All Rights