Home » Tag » no sound

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  no sound

Average Rating

iphone-6-and-iphone-6-plus

ปัญหาเรื่องของโทรศัพท์เสียงหาย เป็นเรื่องสามัญที่หลายคนอาจเคยเจอ เพราะโอกาสที่ใช้งานอยู่ดีๆ เสียงหายไปก็มีหรือบางทีเกิดจากอุบัติเหตุ ตกหล่น เปียกน้ำหรือไฟฟ้าลัดวงจรและอื่นๆ อีกหลายกรณีที่เป็นไปได้ ปัญหานั้นอาจเกิดจากระบบภายในเอง อย่างเช่น วงจรหรือชุดลำโพง รวมไปถึงเกิดจากสิ่งอุดตัน ช่องทางเสียงที่ออกมา ล้วนแต่ทำให้เกิดอาการไม่มีเสียงหรือเสียงหายได้เหมือนกัน  

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights