Home » Tag » hexa core

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  hexa-core

Average Rating

Quad-Core-Processor

รายงานและการคาดการณ์นี้เป็นของ iHS iSuppli ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านการตลาด โดยใจความหลักๆกล่าวว่าในปี 2015 ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีโน๊ตบุ๊คกว่าถึง 50% จากจำนวนโน๊ตบุ๊คทั้งหมด ที่เป็นโน๊ตบุ๊คซึ่งใช้ CPU แบบ quad-core (4 cores) เพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียงราวๆ 9% เท่านั้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโน๊ตบุ๊คที่ใช้ CPU ที่มีคอร์ประมวลผล 6 คอร์ (hexa-core) อีกด้วยว่าในปีเดียวกันนั้น จะมีเพิ่มขึ้นเป็นกว่าถึง 18% ซึ่งประมาณเป็นตัวเครื่องได้ราวๆ 58.9 ล้านเครื่อง จากในปัจจุบันที่ยังเป็น 0% เลยก็ว่าได้isuppli

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights