Home » Tag » Evernote Smart Notebook

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Evernote Smart Notebook

Average Rating

Evernote โปรแกรมสำหรับการจดบันทึกสิ่งต่างๆแบบสารพัดในรูปแบบดิจิตอล หรือ digital note-taking ได้ออกอัพเดทแอ็พฯของตัวเองบนะบบ iOS พร้อมกับ product ต่อยอดใหม่ล่าสุดออกมา โดยเป็นการร่วมงานกันกับ Moleskine ที่เป็นผู้ผลิตสมุดโน้ตแบบเป็นกระดาษจริงๆ เป็นสมุดโน้ต Evernote Smart Notebook ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนำเอาไปใช้งานกับแอ็พฯใน iPhone และ iPad ได้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights