Home » Tag » erase

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  erase

Average Rating

Secure Eraser-0

กี่ครั้งแล้วที่เราจะได้ข่าวเรื่องของรูปหลุด คลิปหลุดหรือไฟล์เอกสารงานสำคัญต้องรั่วหลุดออกไป ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่ส่งกลับมาคือ ความเสียหาย ไม่แค่ทรัพย์สินแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจอีกด้วย ดังนั้นการเตรียมตัวป้องกันและจัดการไฟล์เหล่านี้ให้มีความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หรือจำเป็นต้องย้ายฮาร์ดดิสก์ไปต่อกับเครื่องอื่นๆ บ่อยๆ ขายฮาร์ดดิสก์ที่เคยเก็บรูปสำคัญของคุณเอาไว้ ก็ควรจะต้องลบให้มั่นใจว่าไม่สามารถกู้คืนได้นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights