Home » Tag » DHCP

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  DHCP

Average Rating

สิ่งที่เรียกว่า TCP/IP นั้น ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือ เป็นข้อตกลงในการเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อให้ติดต่อกันได้ จึงต้องมีรูปแบบที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง โดยในปัจจุบันนั้นมีโปรโตคอลอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ TCP/IPv4 และ TCP/IPv6 สำหรับในเวอร์ชัน 6 เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่ออกมารองรับหมายเลข IP ที่มีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้ระบบ IPv4 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนั่นเอง ส่วนในเรื่องที่ว่าจำเป็นหรือไม่ว่าต้องเซ็ตค่า TCP/IP นั้น ต้องบอกว่า ในกรณีที่เชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่องหรือ P2P ก็คงไม่จำเป็นไม่ได้มีความจำเป็นมากนัก แต่ถ้าต้องใช้งานร่วมกันหลายเครื่องหรือต้องผ่าน Server ที่ไม่มีการตั้งค่า DHCP ก็จำเป็นต้องมีการใส่ค่า IP ในฐานะเครื่องลูกข่ายที่ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนจัดการกำหนดค่า IP เหล่านั้นให้ ส่วนวิธีการใส่ค่า TCP/IP ก็ทำได้โดย

image

วันก่อนทีมงานได้เคยเสนอ Nettop ที่ขนาดเล็กไปแล้ว แต่นั่นยังไม่ถือว่าเล็กที่สุด เล็กที่สุดจริงๆต้องวันนี้ กับ Mini-PC จาก Giada ที่ได้เปิดตัวออกมาวันนี้เน้นเจอะตลาดกลุ่มมัลติมีเดียด้วยขนาดเล็กที่สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้ไว้หลังจอภาพก็ได้ พร้อมสเปกที่แรงทีเดียวไม่เล็กเหมือนขนาดกับชื่อรุ่นว่า i53 Mini PC

© Copyright - Notebookspec.com All Rights