Home » Tag » Choose a default

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Choose a default

Average Rating

การเปิดโปรแกรมสำหรับการใช้งานในหลายครั้ง เมื่อเรียกโปรแกรมหรือลิงก์จากโปรแกรมตัวอื่นๆ เข้ามา อย่างเช่น การเปิดเมล์ ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบจะเปิดโปรแกรมตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งอาจจะเปิดเป็นโปรแกรมตัวอื่นๆ ที่เพิ่งจะติดตั้งเข้ามาก็เป็นได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าระบบมีการกำหนดโปรแกรมเฉพาะที่เป็น Default เอาไว้ สำหรับใช้กับโปรแกรมหรือรูปแบบการใช้งานเหล่านั้น ซึ่งหากต้องการที่จะให้ระบบทำงานบนโปรแกรมที่ต้องการ ก็ต้องมีการตั้งค่าสำหรับการใช้งานให้ชัดเจน โดยต้องเข้าไปที่การ Set Program Default นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights