Home » Tag » C870

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  C870

Average Rating

ใครที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง จะใช้จ่ายซื่อเครื่องโน้ตบุ๊กมาใช้สักเครื่องก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่จะได้กันเป็นอย่างดีถี่ถ้วน และยิ่งถ้าเป็นแฟน Toshiba อยู่แล้วด้วยล่ะก็ งานนี้ต้องได้เฮ เพราะว่า Toshiba มีรุ่นใหม่ราคาไม่แพงในสายตระกูล Satellite C ออกมาอีก 3 รุ่นแล้ว แถมยังเป็นเครื่องรุ่นหน้าจอใหญ่ซะใจทั้งนั้น

สาขาของ Toshiba ใน UK ได้ประกาศว่าบริษัทกำลังจะเริ่มจำหน่ายเครื่องโน้ตบุ๊กสายตระกูล Satellite ใหม่ 3 รุ่น คือ C870, C850 และ C855?โดยเป็นเครื่องรุ่นที่ทำออกมาสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

© Copyright - Notebookspec.com All Rights