Home » Tag » batter

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  batter

Average Rating

เทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาก เนื่องด้วยแบตเตอรี่ในปัจจุบันเริ่มจะตอบสนองต่อความต้องการของอุปกรณ์และผู้ใช้ในปัจจุบันไม่ค่อยได้แล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมไปถึงโน้ตบุ๊ก ซึ่งผู้ผลิตแต่ละรายก็พยายามออกแบบให้อุปกรณ์ภายในแต่ละชิ้นสามารถทำงานได้ดีที่สุด ด้วยอัตราการกินพลังงานที่ต่ำสุด จะมีก็แต่ส่วนของแบตเตอรี่ที่เราเห็นพัฒนาการขึ้นมาไม่มากนัก จนหลายคนสงสัยว่ายังจะมีการพัฒนาอยู่อีกหรือเปล่า ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติอูลซานในเกาหลีใต้ ได้ทำการตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับแบตเตอรี่ Li-ion แบบใหม่ ที่สามารถดัดโค้งงอรูปร่างได้ตัวแรกของโลก ซึ่งมีความเสถียรและปลอดภัยกว่าเดิม โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของเหลวสำหรับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ ไปเป็นการใช้อิเล็กโทรไลต์แบบแข็งเคลือบบนแผ่นตัวนำภายในตัวแบตเตอรี่แทน ส่งผลให้สามารถออกแบบรูปร่างของแบตเตอรี่ให้โค้งงอได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากการเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์แบบแข็งจะช่วยป้องกันปัญหาสารอิเล็กโทรไลต์รั่วไหลเมื่อแผ่นฟิล์มกั้นการหลอมละลายเมื่อมีความร้อนสูง ซึ่งก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในได้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights