Home » Tag » Barcamp

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Barcamp

Average Rating
จากกิจกรรมดีๆ ที่ทางNOTBOOKSPEC.COM ได้เข้าไปร่วมสนับสนุน BARCAMP BANGKOK ครั้งที่ 4 วันที่ 23-24 ตุลาคม 53 ณ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม Continue reading “ประกาศผลรางวัล งาน Barcamp ครั้งที่ 4” »

© Copyright - Notebookspec.com All Rights