Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Series - ซีรี่ย์
ทั้งหมด 6 รุ่น

AMD AM4

 • CPU AMD Ryzen 5 4600G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 8 MB
  • • Process Size : 7 nm
  • 3,445 ฿
  • 3,490 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5500
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 3,740 ฿
  • 5,190 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 4,790 ฿
  • 4,900 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.90 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 16MB
  • • Process Size : 7nm
  • 4,670 ฿
  • 5,950 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 5600X
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 32MB
  • • Process Size : 7nm
  • 5,335 ฿
  • 6,250 ฿
 • CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G
  • • Socket : AMD AM4
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.20 GHz
  • • Cache L3 : 8MB
  • • Process Size : 7nm
  • 3,915 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com