Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Bristol Ridge"

AMD

ไม่ต้องอารัมภบทกันมาก ชั่วโมงนี้ AMD ไม่มีกระมิดกระเมี้ยนอีกต่อไป เพราะเชื่อว่าแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาให้ผู้ใช้พีซีไม่ช้านี้ ต้องยิ้มออกอย่างแน่นอน ผมนี่น้ำตาไหล โดยจากข้อมูลที่ออกมาพร้อม AMD Zen

Other News

ขณะที่ทั่วโลกกำลังรอคอยการมาของ ZEN CPU ในตะกูล Summit Ridge และ APU generation 7 ในตะกูล Bristol Ridge ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้มีการทดสอบ APU เรือธงอย่าง A12-9800 ที่ได้ทำการทดสอบ Overclock จากผู้ใช้งานชาวเกาหลี

Advertisement